Presentaties Praktijkdag Programmaraad maart 2018

12 maart 2018

De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseert in 2018 drie Praktijkdagen - voorheen Implementatiedagen - voor Kennis, Inspiratie en Resultaat over de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI. Het doel van de Praktijkdagen Programmaraad is om onder meer via praktijkvoorbeelden de uitvoering te ondersteunen en te inspireren. Dit gebeurt door in diverse workshops aansprekende voorbeelden te delen en tijdens en tussen deze sessies door kennis en contacten uit te wisselen. Op 8 maart vond de eerste Praktijkdag van dit jaar plaats in de Reehorst in Ede. Hieronder kunt u de presentaties terugkijken.

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en SZW (PDF 559 kB). Lees ook het verslag van deze sessie.
Sessie 2: Schakelpunt Landelijke Werkgevers Praktijkdag (PDF 2.08 MB)
Sessie 3: Vroegsignalering van een licht verstandelijke beperking c.q. zwakbegaafdheid - hoe en waarom (PDF 809 kB)
Sessie 4: Waarvoor kan ik de dashboarden binnen Sonar gebruiken (PDF 3.55 MB)
Sessie 5: Beschut werken in gemeente Alphen aan de Rijn (PDF 618 kB)
Sessie 6: Zicht in werk (PDF 840 kB)
Sessie 7: Project ingeschakeld (PDF 4.62 MB)
Sessie 8: Hoe werkgeversgericht zijn we nu werkelijk - geen presentatie
Sessie 9: Loondispensatie, wat is dat nu eigenlijk... (PDF 581 kB). Lees ook het artikel Loondispensatie bij plaatsen van Wajong'ers  n.a.v. deze sessie.
Sessie 10: Werk bespaart bijstand - verdienen op je bijstandsbudget door inzet van loonkostensubsidies - presentatie (PDF 660 kB).
Rekentool Werk bespaart bijstand (XLS 343 kB)
Folder Werk bespaart bijstand (PDF 3.42 MB) .
Klik hier voor meer informatie over de financiering van de Participatiewet
Sessie 11: Geautomatiseerde uitwisseling van gegevens tussen UWV Werkbedrijf en gemeenten (PDF 2.08 MB)
Sessie 12: Beschut werken in de praktijk - instrument of voorziening (PDF 2.25 MB)
Sessie 13: Online werken aan werknemersvaardigheden (PDF 2.78 MB)
Sessie 14: Eerste ervaringen van regionaal samenwerken tussen gemeenten, GGZ en UWV op het gebied van arbeidsmarktparticipatie en psychische aandoeningen (PDF 592 kB)
Sessie 15: Banenafspraak en Quotumregeling – Hoe kan mijn regio in actie komen (PDF 2.33 MB)
Sessie 16: Het UAF - een loopbaan voor hoger opgeleide vluchtelingen (PDF 1.63 MB)
Sessie 17: Mensen met een kleine beurs - leren van werkenden met inkomen net boven het sociaal minimum (PDF 631 kB)
Sessie 18: Participatiecoöperaties - re-integreren in teamverband (PDF 965 kB)
Sessie 19: Praktijkvoorbeelden vroege integratie en participatie vluchtelingen - deel 1 (PDF 7.23 MB)
Sessie 19: Praktijkvoorbeelden vroege integratie en participatie vluchtelingen  (PDF 960 kB)
Sessie 19: Project Statushouders in Bouw en Techniek Centrum Breda (PDF 675 kB)
Sessie 20: Je kan de boom in! Samen groeien naar een inclusieve arbeidsmarkt - geen presentatie
Inclusieboom (JPG 1.21 MB)
Brochure Verschil smaakt naar meer (PDF 424 kB) naar de toegevoegde waarde van inclusie voor werkgevers, inclusief praatplaat
Flyer van het project Samenwerkingsafspraken grote werkgevers en publieke aanbieders (PDF 526 kB) 
Sessie 21: Vraaggericht coachen (PDF 548 kB)
Sessie 22: Werken aan integraal vakmanschap (PDF 568 kB)
Sessie 23: Intervisie stelselvraagstukken Matchen op Werk (PDF 7.58 MB)
Sessie 24: Verdringingstoets, is het nodig... (PDF 559 kB)
Sessie 25: Wat betekent de Algemene verordening gegevensbescherming voor transparantie van kandidaten.. (PDF 650 kB). Lees ook het verslag van deze sessie.

 

 

 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.