Presentaties Praktijkdag Programmaraad oktober 2016

09 oktober 2016

De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseert in 2016 vier Praktijkdagen - voorheen Implementatiedagen - voor Kennis, Inspiratie en Resultaat over de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI. Het doel van de Praktijkdagen Programmaraad is om onder meer via praktijkvoorbeelden de uitvoering te ondersteunen en te inspireren. Dit gebeurt door in diverse workshops aansprekende voorbeelden te delen en tijdens en tussen deze sessies door kennis en contacten uit te wisselen. Op 6 oktober vond de derde Praktijkdag van dit jaar plaats in NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Hieronder kunt u de presentaties terugkijken. Op 8 december is de volgende Praktijkdag met als thema Werkgeversdienstverlening. U kunt alvast voorinschrijven voor deze Praktijkdag.

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en SZW (pdf, 720 kb)
Sessie 5: Arbeidsvoorwaardelijke modellen voor detachering onder de Participatiewet (pdf, 448 kb)
Sessie 6: Groepswerk bij werkgevers: De succesfactor van de Participatiewet! (pfd, 1015 kb)
Sessie 7: Detacheringswijzer Participatiewet (pdf, 1,04 mb)
Sessie 8: Kandidatenverkenner (pdf, 1,06 mb)
Sessie 9: Trendrapportage Banenafspraak...Tellen? Meten? Turven? Hoe en wat! (pdf, 1,14 mb)
Sessie 10: Speciale leerweg naar werk - Subsidieregeling Ernstige Scholingsbelemmeringen (pfd, 1,23 mb)
Sessie 11: Houding en gedrag zijn bepalend voor succes op de arbeidsmarkt (pdf, 504 kb)
Sessie 12: Mentorwijs, een praktisch programma voor inclusief werken (pdf, 359 kb)
Sessie 13: Re-integratietaak vangnetters Ziektewet gemeentelijke doelgroep (pfd, 792 kb)
Sessie 14: Schoolverlaters: sluitende aanpak PrO, VSO & Entree (pdf, 951kb)
Sessie 15: Uniformiteit van social return in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant (pdf, 1,15 mb)
Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet (pdf, 802 kb)
Sessie 17: Van uitkering naar succes met de Buzinezzclub en Social Impact Bonds (pdf, 4,82 mb)
Sessie 18: Workshop publiek private samenwerking voor vluchtelingen (pdf, 695 kb)
Sessie 19: Mysteryguestonderzoek, de spiegel waar je graag in wilt kijken (pdf, 1,01 mb)
Sessie 20: Handreiking voor een succesvolle aansluiting van SW-bedrijven op het UWV-portaal (pfd, 1,1 mb)
Sessie 21: Interne jobcoaching vanuit het werkzoekendenperspectief (pdf, 357 kb)

Van de volgende sessies zijn geen presentaties:
Sessie 2: 'Onno achter de geraniums'; een interactieve sessie beschut werk met praktijkvoorbeeld en dialoog 
Sessie 3: Intervisie (in gesprek met) regionale Werkbedrijven 
Sessie 4: Dialoog: Hoe gaan gemeenten om met de verplichtstelling van beschut werk
Sessie 22: Handicap: een belemmering? - Hoe slaan we de brug tussen beleid, mentaliteit en eigen verantwoordelijkheid?

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.