Procedure overstap van een gemeente naar een andere arbeidsmarktregio

26 oktober 2016

Wat is de route die een gemeente moet volgen om van de ene arbeidsmarktregio over te stappen naar een andere?

Een voorgenomen overstap van een gemeente naar een andere arbeidsmarktregio wordt eerst besproken in de Regionale Werkbedrijven van de beide betrokken arbeidsmarktregio’s, waar UWV, gemeenten en sociale partners deel van uitmaken. In de bespreking in de betrokken Regionale Werkbedrijven kunnen de vertegenwoordigers van alle partijen de consequenties van de overstap bespreken. Na instemming van alle partijen met het voornemen voor overstap van een gemeente naar een andere arbeidsmarktregio bekend is, informeert UWV betrokkenen over de consequenties voor de organisatie en financiën van UWV.

Vervolgens wordt een gezamenlijk wijzigingsverzoek (het gezamenlijke besluit) bij UWV Werkbedrijf ingediend door de centrumgemeenten van de betrokken arbeidsmarktregio’s. Het gezamenlijke wijzigingsverzoek wordt ondertekend door danwel de gemeentesecretaris danwel de verantwoordelijk wethouder en burgemeester van de centrumgemeenten van de betrokken arbeidsmarktregio’s. Uit het gezamenlijke wijzigingsverzoek moet blijken dat alle gemeenten uit de betrokken arbeidsmarktregio’s hebben ingestemd met de overstap van die gemeente.

Vervolgens wordt deze wijziging door UWV opgenomen in de jaarlijkse wijziging van het Besluit Werkgebieden UWV. Voordat formele wijziging plaats vindt, vindt afstemming plaats met de VNG.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.