Programma implementatiedag 16 april

26 maart 2015

De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseert in 2015 drie implementatiedagen over de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Wij nodigen u van harte uit voor de tweede implementatiedag op donderdag 16 april in Nieuwegein met aansluitend een borrel.

Programma

Tijdens deze implementatiedag ligt het accent op delen van ervaringen en praktijkvoorbeelden. Tijdens de eerste implementatiedag (5 maart) bleek hier veel behoefte aan. U heeft de keuze uit 20 verschillende workshops, voornamelijk ‘intervisiesessies’. Om de wisselwerking te bevorderen, kunnen aan de meeste sessies maximaal 25 personen deelnemen. Veel sessies worden echter meerdere keren aangeboden! Populaire sessies worden bovendien herhaald op de volgende implementatiedag (28 mei).

Voor deelnemers die behoefte hebben aan extra ‘basis’ kennisoverdracht, zijn vanaf 16 april online presentaties beschikbaar met speakernotes over de verschillende onderwerpen.

Tijdens de implementatiedagen zijn de hele dag experts aanwezig van het ministerie van SZW, UWV en VNG. Zij kunnen uw beleidsvragen beantwoorden. Daarnaast kunt u vragen deponeren in een speciale brievenbus.

Het programma van 16 april vloeit hieruit voort:

Sessie 1: Beschut werken: het keuzeproces en de overwegingen van gemeenten
Sessie 2: In gesprek met Fred Paling, Raad van Bestuur UWV: de doelgroep banenafspraak
Sessie 3: Intervisie voor trekkers regionale Werkbedrijven
Sessie 4: De arbeidsmarkt van NU!
Sessie 5: Werkgevers mobiliseren
Sessie 6: Uitvoering van de banenafspraak overheidssector
Sessie 7: Indicatie banenafspraak in de praktijk
Sessie 8: Realisten Roadmovie
Sessie 9: Loonwaardebepaling in de praktijk
Sessie 10: Rekenmodel en de financieringssystematiek van de Participatiewet
Sessie 11: Eerste ervaringen bij de realisatie van de banenafspraak binnen de overheid
Sessie 12: School naar werk
Sessie 13: Optimale weg naar Participatie: voors en tegens bij gemaakte keuzes 
Sessie 14: Hoe worden werkgevers geholpen bij het creëren van banen voor mensen met een beperking?  
Sessie 15: Regionale transparantie arbeidsmarkt essentieel voor de Participatiewet
Sessie 16: Hoe helpen UWV-applicaties uw arbeidsmarktregio transparant maken?
Sessie 17: Lerend werken, werkend leren
Sessie 18: Arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking
Sessie 19: Werkgeversdienstverlening: "leren door te delen"
Sessie 20: Banenafspraak: van intentie tot realisatie 

Aansluitend is er gelegenheid om te borrelen. 

Programma

TijdenOnderdeel
09.15 – 09.45uInloop met koffie en thee
09.45 - 10.45uRonde 1: 
 • Sessie 2: In gesprek met Fred Paling, Raad van Bestuur UWV: de doelgroep banenafspraak 
 • Sessie 4: De arbeidsmarkt van NU!
 • Sessie 6: Uitvoering van de banenafspraak overheidssector
 • Sessie 9: Loonwaardebepaling in de praktijk  *Deze sessie is volgeboekt*
 • Sessie 11: Eerste ervaringen bij de realisatie van de banenafspraak binnen de overheid
 • Sessie 13: Optimale weg naar Participatie: voors en tegens bij gemaakte keuzes (loopt door in ronde 2) *Deze sessie is volgeboekt*
11.00 - 12.00uRonde 2:
 • Sessie 1: Beschut werken: het keuzeproces en de overwegingen van gemeenten
 • Sessie 5: Werkgevers mobiliseren *Deze sessie is volgeboekt*
 • Sessie 7: Indicatie banenafspraak in de praktijk *Deze sessie is volgeboekt*
 • Sessie 8: Realisten Roadmovie
 • Sessie 9: Loonwaardebepaling in de praktijk *Deze sessie is bijna volgeboekt*
 • Sessie 10: Rekenmodel en de financieringssystematiek van de Participatiewet *Deze sessie is volgeboekt*
 • Sessie 12: School naar werk
 • Sessie 13: Optimale weg naar Participatie: voors en tegens bij gemaakte keuzes (start in ronde 1) *Deze sessie is volgeboekt*
 • Sessie 14: Hoe worden werkgevers geholpen bij het creëren van banen voor mensen met een beperking? *Deze sessie is volgeboekt*
 • Sessie 18: Arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking *Deze sessie is volgeboekt*
12.00 - 12.45uLunch
12.45 - 13.45uRonde 3:
 • Sessie 1: Beschut werken: het keuzeproces en de overwegingen van gemeenten *Deze sessie is volgeboekt*
 • Sessie 3: Intervisie voor trekkers regionale Werkbedrijven (loopt door in ronde 4)
 • Sessie 7: Indicatie banenafspraak in de praktijk *Deze sessie is volgeboekt*
 • Sessie 8: Realisten Roadmovie
 • Sessie 9: Loonwaardebepaling in de praktijk *Deze sessie is volgeboekt*
 • Sessie 12: School naar werk *Deze sessie is volgeboekt*
 • Sessie 13: Optimale weg naar Participatie: voors en tegens bij gemaakte keuzes (loopt door in ronde 4) *Deze sessie is volgeboekt*
 • Sessie 14: Hoe worden werkgevers geholpen bij het creëren van banen voor mensen met een beperking? *Deze sessie is volgeboekt*
 • Sessie 15: Regionale transparantie arbeidsmarkt essentieel voor de Participatiewet *Deze sessie is bijna volgeboekt*
 • Sessie 16: Hoe helpen UWV-applicaties uw arbeidsmarktregio transparant maken
14.00 - 15.00uRonde 4:
 • Sessie 1: Beschut werken: het keuzeproces en de overwegingen van gemeenten
 • Sessie 3: Intervisie voor trekkers regionale Werkbedrijven                     (start in ronde 3)
 • Sessie 10: Rekenmodel en de financieringssystematiek van de Participatiewet *Deze sessie is bijna volgeboekt*
 • Sessie 12: School naar werk
 • Sessie 13: Optimale weg naar Participatie: voors en tegens bij gemaakte keuzes (start in ronde 3) *Deze sessie is volgeboekt*
 • Sessie 15: Regionale transparantie arbeidsmarkt essentieel voor de Participatiewet *Deze sessie is volgeboekt*
 • Sessie 16: Hoe helpen UWV-applicaties uw arbeidsmarktregio transparant maken
 • Sessie 18: Arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking *Deze sessie is volgeboekt*
 • Sessie 19: Werkgeversdienstverlening: "leren door te delen" *Deze sessie is volgeboekt*
 • Sessie 20: Banenafspraak: van intentie tot realisatie *Deze sessie is volgeboekt*
15.00 - 15.30uKorte pauze
15.30 - 16.30uRonde 5:  
 • Sessie 1: Beschut werken: het keuzeproces en de overwegingen van gemeenten
 • Sessie 7: Indicatie banenafspraak in de praktijk *Deze sessie is volgeboekt*
 • Sessie 10: Rekenmodel en de financieringssystematiek van de Participatiewet
 • Sessie 12: School naar werk
 • Sessie 14: Hoe worden werkgevers geholpen bij het creëren van banen voor mensen met een beperking? *Deze sessie is volgeboekt*
 • Sessie 17: Lerend werken, werkend leren *Deze sessie is volgeboekt* *Deze sessie is volgeboekt*
 • Sessie 18: Arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking *Deze sessie is volgeboekt*
 • Sessie 19: Werkgeversdienstverlening: "leren door te delen" *Deze sessie is volgeboekt*

Per werksessie is de doelgroep specifiek aangegeven, om de effectiviteit zo groot mogelijk te maken.

Voor wie?

De implementatiedagen van de Programmaraad zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten, SW-bedrijven, UWV en partijen die actief zijn in de uitvoering van het regionale Werkbedrijf.

Locatie

NBC Nieuwegein
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk. U kunt zich ook voorinschrijven voor de implementatiedagen op 28 mei. Zodra het programma bekend is, ontvangt u dit na uw aanmelding automatisch. Deelnemen is kosteloos. Aan deelnemers die na aanmelding toch afwezig zijn (zonder afmelding), worden wel organisatiekosten (50 euro) in rekening gebracht.

Bij uw inschrijving kunt u aangeven welke vragen of knelpunten voor u urgent zijn. Tijdens de implementatiedag kan hier (zoveel mogelijk) rekening mee worden gehouden. U kunt ook aangeven als u een (eventueel) volgeboekte sessie wilt bijwonen op de implementatiedag in mei.

Keuze uit 20 sessies
Sessie 1: Beschut werken: het keuzeproces en de overwegingen van gemeenten 
Ronde 2: 11.00 - 12.00 uur, ronde 3: 12.45 - 13.45 uur, ronde 4: 14.00 - 15.00 uur en in ronde 5: 15.30 - 16.30 uur 
Doelgroep: beleidsmakers en leidinggevenden van gemeenten en SW-bedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 25

Op 1 juli moeten alle gemeenten hun verordening voor beschut werk gereed hebben. Dat vraagt om een afweging of en hoe je beschut werk in gaat zetten. Creëer je voor de hele doelgroep de mogelijkheid om in een beschutte omgeving aan het arbeidsproces deel te nemen of zijn er andere instrumenten om deze doelgroep te bedienen? En wat betekent dat voor je participatiebudget? Maar ook gemeenten die de verordening al gemaakt hebben komen steeds voor afwegingen te staan. Hoe verhoudt beschut werk zich met de werkplekken uit de Banenafspraak? En hoe met dagbesteding? Deze gemeentelijke afwegingen moeten gemaakt worden tegen de achtergrond van de landelijke discussie, onder andere in de Kamer, over de toekomst van beschut werk. En wellicht staat het onderwerp ook al op de agenda van het regionale Werkbedrijf. In deze sessie staat dit keuzeproces centraal en willen we de overwegingen en keuzes van de aanwezige gemeenten aan elkaar spiegelen, steeds vanuit een concreet voorbeeld uit de praktijk. Voor beleidsmakers en leidinggevenden op het gebied van werk en inkomen levert het voldoende munitie om binnen de gemeente en de regio goed beslagen ten ijs te komen.

Sessie 2: In gesprek met Fred Paling, Raad van Bestuur UWV: de doelgroep banenafspraak
Ronde 1: 09.45 - 10.45 uur  
Doelgroep: Beleid en uitvoering gemeenten, SW bedrijven en sociale diensten.
Maximaal aantal deelnemers: n.v.t.

Fred Paling, lid van de Raad van Bestuur van UWV, neemt u mee in de wereld van de banenafspraak. Wie behoort nu tot de doelgroep banenafspraak? Hoe voert UWV de indicatiestelling banenafspraak uit? Wie zitten er nu in het doelgroepregister? Deze en andere vragen krijgt u beantwoord in deze sessie. Er is ook gelegenheid om de heer Paling zelf vragen te stellen over de doelgroep banenafspraak en de indicatiestelling door UWV.

Sessie 3: Intervisie voor trekkers regionale Werkbedrijven
Ronde 3 en 4: 12.45 - 15.00 uur (sessie duurt 2 uur)
Doelgroep: Trekkers regionale werkbedrijven (deze workshop is niet toegankelijk voor andere geïnteresseerden).
Maximaal aantal deelnemers: 25

In deze intervisiesessies gaan trekkers van regionale Werkbedrijven met elkaar in gesprek. Alle onderwerpen die geregeld moeten worden in het regionale Werkbedrijf komen aan bod. Het doel van de intervisie is om regio’s kennis te laten delen en hiaten te ontdekken. De sessie wordt begeleid door Renate Westdijk (trekker van het thema regionale Werkbedrijven) en Dick Schuur, aanjager van de Programmaraad. Deze sessie is een vervolg op eerdere intervisiesessies.

Sessie 4: De arbeidsmarkt van NU!
Ronde 1: 09.45 - 10.45 uur 
Doelgroep: Alle geïnteresseerden 
Maximaal aantal deelnemers: n.v.t.

Martijn Smit is ondernemer, entertainer en verbinder. Martijn heeft een zeer innovatieve blik op de arbeidsmarkt en de drijvende kracht achter Werken.fm en de CareerClub. Twee organisaties die dagelijks laten zien dat het anders kan in de Nederlandse arbeidsmarkt. Door zijn aanpak weet hij re-integratie en outplacementkosten voor organisaties en gemeentes aanzienlijk te verlagen door mensen aan het werk te helpen. Wat veel mensen niet weten is dat het personeelsbestand van Werken.fm voor 80% bestaat uit mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben gekend. Martijn vertelt over de arbeidsmarkt van Nu, over hoe kandidaten 1.0 solliciteren terwijl de meeste werkgevers 3.0 naar kandidaten zoeken, over ontwikkelingen in de markt, over socia(a)l ondernemen, over kansen en mogelijkheden.

Sessie 5: Werkgevers mobiliseren
Ronde 2: 11.00 - 12.00 uur *Deze sessie is volgeboekt*
Doelgroep: Accountmanagers, managers Werkgeverservicepunt. In ieder geval medewerkers die in direct contact staan met werkgevers in de regio over de invulling/realisatie van de banenafspraak.
Maximaal aantal deelnemers: 20

‘Werkgevers gaan inclusief’: er komen 7.500 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Die belofte heeft AWVN aan minister Asscher van SZW gedaan. Eind 2015 moet het zover zijn. De werkgeversvereniging werkt in dit ambitieuze programma samen met De Normaalste Zaak, ABU, VNO-NCW / MKB Nederland en vooral met zoveel mogelijk werkgevers. Kim Schumacher, programmamanager van Werkgevers gaan Inclusief, vertelt over de actuele stand van zaken. Wat is het resultaat tot nu toe en wat zijn de ervaringen in het land als het gaat om het mobiliseren van werkgevers tot het beschikbaar maken van garantiebanen? En wat zijn de leerpunten en randvoorwaarden vanuit werkgeversperspectief bij de aansluiting tussen vraag en aanbod? Wat is het belang van publiek private samenwerking voor werkgevers? Doel van deze workshop is de deelnemers verder te helpen bij de werkgeversdienstverlening in de regio om zo gezamenlijk bij de doelstelling van 125.000 garantiebanen te komen.

Sessie 6: Uitvoering van de banenafspraak overheidssector
Ronde 1: 09.45 - 10.45 uur 
Doelgroep: Alle geïnteresseerden
Maximaal aantal deelnemers: n.v.t.

Het kabinet heeft Hans Spigt benoemd tot 'aanjager' voor banen voor arbeidsgehandicapten bij de overheid. Hij moet erop toezien dat de beloofde 25.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking er ook daadwerkelijk komen bij instanties als Rijk, provincies en gemeenten. Welke afspraken in het personeelsbeleid en bijvoorbeeld over de inzet van beschikbare ondersteuningsmiddelen zijn nodig om de gestelde doelen van de Participatiewet te bereiken? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord in deze sessie.

Sessie 7: Indicatie banenafspraak in de praktijk
Ronde 2: 11.00 - 12.00 uur, ronde 3: 12.45 - 13.45 uur en in ronde 5: 15.30 - 16.30 uur  
Doelgroep: Iedereen die bij een gemeente of SW-bedrijf werkt en te maken heeft met de indicatiestelling banenafspraak
Maximaal aantal deelnemers: 25 

In deze sessie gaan UWV en de arbeidsmarktregio in gesprek over de indicatie banenafspraak. Wat zijn de eerste ervaringen en hoe zorgen we er voor dat de indicatie past binnen het proces van het aan het werk helpen van de arbeidsbeperkte? U krijgt tijdens deze sessie praktische tips, do’s and don'ts.

Sessie 8: Realisten Roadmovie
Ronde 2: 11.00 - 12.00 uur en in ronde 3: 12.45 - 13.45 uur
Doelgroep: Alle geïnteresseerden
Maximaal aantal deelnemers: 25

De Participatiewet, de 125.000 banenafspraak en een groeiend draagvlak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Realisten) aan het werk te helpen. Maar hoe gaan we dat realiseren? Het gaat erom dat Realisten en werkgevers elkaar ontmoeten. Niet praten over maar met. Daarom heeft CNV Jongeren de Realisten Roadmovie ontwikkeld en trekken we door het land. Samen met regionale partijen zetten we Realisten Promoteams op. Zij worden getraind om presentaties te verzorgen aan werkgevers en tijdens bijeenkomsten met hen in gesprek te gaan. De Roadmovie sluit aan bij wat er in een regio al gebeurt en versterkt de samenwerking tussen bijvoorbeeld UWV, gemeenten en werkgevers. Nieuwsgierig naar wat de Roadmovie voor uw regio kan betekenen? Marieke Brands (Projectleider CNV Jongeren) en Judith Pieper (Adviseur werk, UWV WERKbedrijf Rivierenland) nodigen u van harte uit in deze workshop om meer te horen over het project en succesverhalen uit de pilot regio's.

Sessie 9: Loonwaardebepaling in de praktijk
Ronde 1: 9.45 - 10.45 uur, ronde 2: 11.00 - 12.00 uur en in ronde 3: 12.45 - 13.45 uur
Doelgroep: gemeenten, SW-bedrijven, deelnemers in de vorming en uitvoering van het regionaal Werkbedrijf
Maximaal aantal deelnemers: 25

Om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen krijgt de gemeente de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken. De hoogte van de subsidie hangt af van de loonwaarde van de werknemer. Hoe wordt de loonwaarde in de praktijk bepaald? Wie kunnen een beroep hierop doen? Hoe kun je werkgevers overtuigen? Evert-Jan Slootweg, Programmaraad, en Desiree Curfs, Patijnenburg, nemen u mee in de praktische invulling van het instrument Loonwaarde.

Sessie 10: Rekenmodel en de financieringssystematiek van de Participatiewet
Ronde 2: 11.00 - 12.00 uur, ronde 4: 14.00 - 15.00 uur en in ronde 5: 15.30 - 16.30 uur
Doelgroep: Beleidsmedewerkers en controllers van gemeenten en SW-bedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 25

Tijdens de workshop worden de deelnemers meegenomen in de wereld van de aantallen, budgetten en uitgaven op het terrein van de Participatiewet, zowel voor de bestaande als voor de nieuwe doelgroepen. De financieringssystematiek van de Participatiewet wordt helder uitgelegd en aan de hand van een eenvoudig rekenmodel wordt het effect van verschillende beleidsopties op de volumes en uitgaven getoond. Tijdens de workshop is ruimte voor het stellen van vragen en de beantwoording daarvan met behulp van realtime op het scherm getoonde berekeningen.

Sessie 11: Eerste ervaringen bij de realisatie van de banenafspraak binnen de overheid
Ronde 1: 9.45 - 10.45 uur
Doelgroep: Medewerkers van gemeenten, UWV, SW-bedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 25

In deze interactieve sessie wordt aan de hand van verschillende casussen bij gemeenten, provincies en waterschappen stil gestaan bij de eerste ervaringen bij de realisatie van de banenafspraak binnen de overheidssector. Wat zijn de eerste ervaringen? Hoe wordt inhoud gegeven aan functiecreatie en jobcarving? Op welke wijze worden de noodzakelijke randvoorwaarden ingevuld? Wat was de rol van de intermediairs (UWV, SW)? Wat zijn kritische succesfactoren?

Sessie 12: School naar werk
Ronde 2: 11.00 - 12.00 uur, ronde 3: 12.45 - 13.45 uur, ronde 4: 14.00 - 15.00 uur en in ronde 5: 15.30 - 16.30 uur 
Doelgroep: Uitvoerders en beleidsmedewerkers van gemeenten, leraren van het VSO/Pro, MEE.
Maximaal aantal deelnemers: 25

Tijdens deze sessie krijgt u een toelichting en uitleg over samenwerking in de zogeheten “Schoolse netwerken” van het VSO/Pro, met MEE, UWV en de gemeenten. U krijgt inzicht in de toegevoegde waarde van preventieve activiteiten, die gericht zijn op toeleiding naar de arbeidsmarkt, in plaats van het uitkeringsloket. Wat levert het u op? Deze sessie biedt concrete handvatten, kennis en inzicht waardoor gemeenten in de loop van 2015 beter in staat zijn om de regie op de “Schoolse netwerken” van UWV over te nemen, samen met o.a. het onderwijs en MEE. UWV helpt u daarbij met de inzet van een dedicated arbeidsdeskundige per arbeidsmarktregio.

Sessie 13: Optimale weg naar Participatie: voors en tegens bij gemaakte keuzes
Ronde 1 en 2: 9.45 - 12.00 uur (sessie duurt 2 uur) en ronde 3 en 4: 12.45 - 15.00 uur (sessie duurt 2 uur) *Deze sessie is in ronde 1 en 2 volgeboekt*
Doelgroep: Directeuren, teamleiders, coördinatoren sociaal domein (breed) van gemeenten, UWV en SW-bedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 25

Gemeenten moeten bij de invoering van de Participatiewet fundamentele keuzes maken in visie, beleid, financiën, doelgroepen en processen. Een aantal koplopers heeft keuzes gemaakt, maar veel vragen staan nog open. In het onderzoek Optimale weg naar Participatie hebben we deze keuzes en de voors en tegens zichtbaar gemaakt. In de workshop nemen we u mee in deze keuzes en ervaart u welke stappen u en uw gemeente nog moet zetten naar de optimale weg tot Participatie. Het onderzoek Optimale weg naar Participatie wordt in opdracht van de Programmaraad uitgevoerd. Een tussenrapport is op 16 april beschikbaar.

Sessie 14: Hoe worden werkgevers geholpen bij het creëren van banen voor mensen met een beperking?
Ronde 2: 11.00 - 12.00 uur, ronde 3: 12.45 - 13.45 uur en in ronde 5: 15.30 - 16.30 uur *Deze sessie is in ronde 3 volgeboekt*
Doelgroep: medewerkers gemeenten en re-integratiebedrijven die zich bezig houden met jobcarving.
Maximaal aantal deelnemers: 25

In deze sessie presenteren SBCM en UWV hun inmiddels beproefde methodes die ingezet kunnen worden bij werkgevers om te bepalen welke functies voor mensen met een beperking binnen de organisatie gecreëerd kunnen worden. Gemeenten, maar ook re-integratiebedrijven en andere organisaties worden gevraagd aan te geven wat zij nodig hebben om werkgevers te kunnen ondersteunen bij het organiseren van (extra) banen voor mensen met een beperking. Is het aanbieden van "een methodiek" voldoende? Is er behoefte aan handboeken of naslagwerk(en)? Moeten er medewerkers worden opgeleid en zo ja, wat kost dat dan? Deze en andere vraagstukken komen in de sessie aan de orde.

Sessie 15: Regionale transparantie arbeidsmarkt essentieel voor de Participatiewet
Ronde 3: 12.45 - 13.45 uur en in ronde 4: 14.00 - 15.00 uur 
Doelgroep: Medewerkers van gemeenten die de landelijke systemen willen embedden in hun gemeentelijke processen.
Maximaal aantal deelnemers: 25 

Om transparantie in de arbeidsmarktregio te realiseren implementeren de regio Zaanstreek/Waterland en Friesland de landelijke systemen (lees: UWV), conform het advies van de Programmaraad. Beide regio’s zijn in het keuzeproces niet over één nacht ijs gegaan. Mythes moesten ontkracht worden, de voor- en nadelen van diverse systemen zijn naast elkaar gelegd en de aansluiting op de gemeentelijke processen is doorgelicht. Een van de doorslaggevende argumenten is dat de landelijke systemen de regionale samenwerking bevorderen. Zowel voor de werkgevers- als werkzoekendendienstverlening die essentieel zijn i.h.k.v. de Participatiewet. Beide regio’s bieden in een interactieve sessie inzicht in het pad dat zij hebben afgelegd.

Sessie 16: Hoe helpen UWV-applicaties uw arbeidsmarktregio transparant maken?
Ronde 3: 12.45 - 13.45 uur en ronde 4: 14.00 - 15.00 uur uur 
Doelgroep: Alle geïnteresseerden die geen/weinig kennis hebben van de landelijke systemen
Maximaal aantal deelnemers: 25 (Kennisdeling)

In deze sessie wordt u meegenomen in de wijze waarop de landelijke applicaties (lees: UWV) Sonar, WBS en Werkmap gemeenten en UWV ondersteunen bij hun gezamenlijke taak om een transparante arbeidsmarkt te organiseren. Niet alleen de werking van afzonderlijke applicaties staat centraal, maar vooral de samenhang en verbinding ertussen .

Na deze sessie kunt u de applicaties benutten binnen uw eigen werkprocessen en voor de gezamenlijke dienstverlening aan werkgevers in uw arbeidsmarktregio. U weet dan welke mogelijkheden de applicaties bieden, hoe ze afzonderlijk werken en waar de samenhang in zit.

Sessie 17: Lerend werken, werkend leren
Ronde 5: 15.30 - 16.30 uur *Deze sessie is volgeboekt*
Doelgroep: Alle geïnteresseerden
Maximaal aantal deelnemers: 25 

Als gemeente krijgt u te maken met jongeren die niet eenvoudig hun weg vinden op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld drop-outs, jongeren met multiproblematiek of jongeren uit het speciaal- of praktijkonderwijs. In Haarlem zijn hiervoor Perspectief leerwerkbedrijven opgericht. In deze sessie wordt u meegenomen in de aanpak en dienstverlening die zij hebben opgezet. Ruim 75% van de deelnemers stroomt uit naar vervolgonderwijs of werk. Hoe? Toine Klok en Gerrie Berg van Perspectief Leerwerkbedrijven nemen u mee in hun aanpak.

Sessie 18: Arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking
Ronde 2: 11.00 - 12.00 uur, ronde 4: 14.00 - 15.00 uur en in ronde 5: 15.30-16.30 *Deze sessie is in ronde 4 en 5 volgeboekt* 

Doelgroep: Alle geïnteresseerden
Maximaal aantal deelnemers: 25 

Jaarlijks stromen 100.000 jongeren de arbeidsmarkt op via het systeem van werkend leren in het mbo. Dat zijn jongeren waarvoor het praktische onderwijs de beste weg is naar een baan.

Vanaf 1 augustus 2015 stelt SBB in opdracht van OCW de infrastructuur van het werkend leren ook beschikbaar aan de scholen voor VSO en Praktijkonderwijs voor jongeren die vanwege hun beperking geen diploma kunnen halen en die uit moeten stromen naar het bedrijfsleven.

Onder de projectnaam " Boris brengt je bij 'n baan" heeft SBB met steun van scholenveld en werkgevers- en werknemersorganisaties vanaf 2010 geëxperimenteerd om uit te zoeken wat de beste route is naar duurzame arbeid voor deze doelgroep en welke instrumenten uit het werkend leren daarin bruikbaar zijn. De experimentele trajecten bleken verbluffend doelmatig toe te leiden naar duurzame arbeid. De sterkste succesfactoren zijn:

 • Een degelijke oriëntatie op de mogelijkheden in de regionale arbeidsmarkt
 • Programmaring van werkprocessen uit de kwalificatiestructuur MBO die leiden tot inzet in productief werk.
 • Vroegtijdige samenwerking met het bedrijf en zorgvuldige overdracht van school naar werk.
 • Risico-analyse van de plaatsing en begeleiding van de inpassing in werk.
 • Certificering van het opleidingsresultaat met een certificaat met branche-keurmerk.

Steeds meer gemeenten ontdekken dat een goede arbeidstoeleiding door de scholen twee voordelen oplevert:

 • Meer uitstroom naar duurzame arbeid en minder beroep op uitkeringen
 • Scholen als professionele partners in re-integratie.

Tijdens de workshop worden 3 praktijksituaties toegelicht: Rotterdam, Drechtsteden en het Rijk van Nijmegen. De workshop wordt gegeven door Will Seignette, projectleider van Boris.

Sessie 19: Werkgeversdienstverlening: "leren door te delen"
Ronde 3: 12.45 - 13.45 uur en ronde 4: 14.00 - 15.00 uur 
Doelgroep: Managers regionale werkgeversdienstverlening en accountmanagers werkgeversdienstverlening
Maximaal aantal deelnemers: 25 

Ervaringsdeskundigen in de regionale werkgeversdienstverlening gaan met elkaar in gesprek over ervaringen in de dagelijkse praktijk. Door voorbeelden en dilemma's te delen worden concrete handvaten voor verbetering aangereikt. Leren van elkaar staat centraal in deze intervisie sessie die door de aanjagers van de Programmaraad worden begeleid.

Sessie 20: Banenafspraak: van intentie tot realisatie
Ronde 4: 14.00 - 15.00 uur *Deze sessie is volgeboekt*
Doelgroep: Accountmanagers; adviseurs en uitvoerende managers werkgeversdiensten UWV en gemeenten
Maximaal aantal deelnemers: 25 

Het WerkgeversServicepunt is een samenwerking tussen UWV en gemeenten. Tijdens deze workshop bewandelt het WerkgeversServicepunt samen met u het pad van intentie tot realisatie bij de invulling van een vacature in het kader van de Wet banenafspraak.

 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.