Programma Implementatiedag 28 mei 2015

13 mei 2015

De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseert in 2015 implementatiedagen over de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Wij nodigen u van harte uit voor de derde implementatiedag op donderdag 28 mei in Veenendaal.

Programma

Tijdens deze implementatiedag ligt het accent op het delen van ervaringen en praktijkvoorbeelden. U heeft de keuze uit 20 verschillende workshops, voornamelijk ‘intervisiesessies’. Om de wisselwerking te bevorderen, kunnen aan de sessies maximaal 25 personen deelnemen. Veel sessies worden meerdere keren aangeboden.

Eerste Hulp bij Vragen

Tijdens de implementatiedagen zijn tijdens de pauzes experts aanwezig van het ministerie van SZW en de Programmaraad. Zij kunnen uw beleidsvragen beantwoorden. Heeft u andere specifieke vragen over de uitvoerig van de Participatiewet en/of de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten? Onze inhoudelijk deskundigen helpen u graag verder. Daarnaast kunt u vragen deponeren in een speciale brievenbus.

Overzicht van de sessies die u kunt volgen:

Sessie 1: Proeftuin doelgroepenregister
Sessie 2: Nieuw beschut werk
Sessie 3: Intervisie voor trekkers regionale Werkbedrijven
Sessie 4: Transparant maken van het aanbod: ken je bestand om succesvol te matchen
Sessie 5: Intervisie communicatie regionale Werkbedrijven
Sessie 6: Werkgevers mobiliseren
Sessie 7: Workshop loonkostensubsidie
Sessie 8: Rekenmodel en de financieringssystematiek van de Participatiewet
Sessie 9: Functiecreatie…hoe laat je het werken in de praktijk
Sessie 10: Sluitende aanpak jongeren PrO/VSO - Samenwerking tussen onderwijs en gemeenten
Sessie 11: School naar werk
Sessie 12: Optimale weg naar Participatie: voors en tegens bij gemaakte keuzes
Sessie 13: Arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking
Sessie 14: Banenafspraak: van intentie tot realisatie  
Sessie 15: Jobcoaching: informatie en inspiratie aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk
Sessie 16: Werkgeversdienstverlening: "leren door te delen"
Sessie 17: Participatiewet in 3D-perspectief
Sessie 18: Actualiteiten en in gesprek met de Programmaraad en SZW

Sessie 19: Locus Kenniscafé: Social Return georganiseerd door Locus
Sessie 20: Matchen van uw caseload ( Bijstand-gerechtigden, WSW-ers etc) Hoe gaat dat ? 

TijdenOnderdeel
09.15 – 09.45uInloop met koffie en thee
09.45 - 10.45uRonde 1: 
 • Sessie 1: Proeftuin doelgroepenregister (Vol geboekt, plaats beschikbaar in ronde 3 en 5)
 • Sessie 2: Nieuw beschut werk (Vol geboekt, plaats beschikbaar in ronde 2 en 3)
 • Sessie 4: Transparant maken van het aanbod: ken je bestand om succesvol te matchen
 • Sessie 5: Intervisie communicatie regionale Werkbedrijven (loopt door in ronde 2)
 • Sessie 9: Functiecreatie…hoe laat je het werken in de praktijk
 • Sessie 12: Optimale weg naar Participatie: voors en tegens bij gemaakte keuzes (loopt door in ronde 2)
 • Sessie 15: Jobcoaching: informatie en inspiratie aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk
 • Sessie 18: Actualiteiten en in gesprek met de Programmaraad en SZW
11.00 - 12.00uRonde 2:
 • Sessie 2: Nieuw beschut werk
 • Sessie 4: Transparant maken van het aanbod: ken je bestand om succesvol te matchen
 • Sessie 5: Intervisie communicatie regionale Werkbedrijven (start in ronde 1)
 • Sessie 6: Werkgevers mobiliseren
 • Sessie 8: Rekenmodel en de financieringssystematiek van de Participatiewet (volgeboekt, zie ronde 4 en 5)
 • Sessie 11: School naar werk
 • Sessie 12: Optimale weg naar Participatie: voors en tegens bij gemaakte keuzes (start in ronde 1)
 • Sessie 13: Arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking
 • Sessie 14: Banenafspraak: van intentie tot realisatie
 • Sessie 15: Jobcoaching: informatie en inspiratie aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk
12.00 - 12.45uLunch
12.45 - 13.45uRonde 3:
 • Sessie 1: Proeftuin doelgroepenregister
 • Sessie 2: Nieuw beschut werk
 • Sessie 3: Intervisie voor trekkers regionale Werkbedrijven (loopt door in ronde 4)
 • Sessie 6: Werkgevers mobiliseren (Vol geboekt, plaats beschikbaar in ronde 2))
 • Sessie 7: Workshop loonkostensubsidie (Vol geboekt, plaats beschikbaar in ronde 4 en 5)
 • Sessie 9:Functiecreatie…hoe laat je het werken in de praktijk
 • Sessie 12: Optimale weg naar Participatie: voors en tegens bij gemaakte keuzes (loopt door in ronde 4)
 • Sessie 14: Banenafspraak: van intentie tot realisatie
 • Sessie 16: Werkgeversdienstverlening: "leren door te delen"
14.00 - 15.00uRonde 4:
 • Sessie 3: Intervisie voor trekkers regionale Werkbedrijven (start in ronde 3)
 • Sessie 7: Workshop loonkostensubsidie
 • Sessie 8: Rekenmodel en de financieringssystematiek van de Participatiewet
 • Sessie 9:Functiecreatie…hoe laat je het werken in de praktijk
 • Sessie 10: Sluitende aanpak jongeren PrO/VSO - Samenwerking tussen onderwijs en gemeenten (Vol geboekt, plaats beschikbaar in ronde 5)
 • Sessie 12: Optimale weg naar Participatie: voors en tegens bij gemaakte keuzes (start in ronde 3)
 • Sessie 13: Arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking
 • Sessie 14: Banenafspraak: van intentie tot realisatie
 • Sessie 17: Participatiewet in 3D-perspectief
 • Sessie 20: Matchen van uw caseload ( Bijstand-gerechtigden, WSW-ers etc) Hoe gaat dat ?
15.00 - 15.20uKorte pauze
15.20 - 16.20uRonde 5:  
 • Sessie 1: Proeftuin doelgroepenregister
 • Sessie 7: Workshop loonkostensubsidie
 • Sessie 8: Rekenmodel en de financieringssystematiek van de Participatiewet
 • Sessie 10: Sluitende aanpak jongeren PrO/VSO - Samenwerking tussen onderwijs en gemeenten
 • Sessie 11: School naar werk
 • Sessie 13: Arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking
 • Sessie 17: Participatiewet in 3D-perspectief
 • Sessie 18: Actualiteiten en in gesprek met de Programmaraad en SZW
 • Sessie 19: Locus Kenniscafé: Social Return (start om 16.00 uur) georganiseerd door Locus

 

Per werksessie is de doelgroep specifiek aangegeven, om de effectiviteit zo groot mogelijk te maken.

Voor wie?

De implementatiedagen van de Programmaraad zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten, SW-bedrijven, UWV en partijen die actief zijn in de uitvoering van het regionale Werkbedrijf. Doel van de implementatiedagen is kennis en praktijkervaring bieden aan en uitwisselen tussen partijen die uitvoering geven aan de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Beperkte deelname private partijen
Per sessie wordt een beperkt aantal private partijen toegelaten. Private partijen dienen hun inschrijving te beargumenteren. Uw inschrijving is pas definitief na acceptatie, u ontvangt uiterlijk 5 dagen voor de implementatiedag een bevestiging van toelating.

Waar?

Van der Valk hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Aanmelden

De inschrijving voor de implementatiedag op donderdag 28 mei in Veenendaal is gesloten. 

Werksessies

Stel uw persoonlijk programma samen uit onderstaand aanbod van 18 verschillende sessies. Enkele sessies die op het programma van de implementatiedag in april stonden, worden wegens de waardering en het animo herhaald.

Sessie 1: Proeftuin doelgroepenregister
Ronde 1: 09.45 - 10.45 uur, ronde 3: 12.45 - 13.45 uur en ronde 5: 15.20 - 16.20 uur 

Doelgroep: Uitvoering en management van gemeenten
Maximaal aantal deelnemers: 25
Sprekers: Remco Herfst – directeur RPA Haaglanden/ Zuid-Holland Centraal en Marleen van der Valk – dedicated arbeidsdeskundige Haaglanden UWV

In november 2014 is in de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, de Proeftuin Doelgroepenregister gestart. Elf gemeenten uit de twee arbeidsmarktregio’s en UWV (Werkbedrijf en SMZ) kennen elkaar nu, elkaars werkwijze en de wijze van aanlevering en indicering van potentiële kandidaten.

In de Proeftuin is er bewust voor gekozen om de uitvoering centraal te stellen. Dit betekent dat de regio zich niet liet afleiden door beleidsmatige discussies die op centraal niveau thuis horen.

Tijdens de workshop lichten wij de achtergronden van deze samenwerking toe, delen wij een aantal voorlopige resultaten en besteden we op een interactieve manier aandacht aan de casuïstiek met de bijbehorende voetangels en klemmen.

Hoewel deze workshop vooral gericht is op de uitvoering, is het ook waardevol voor beleidsmedewerkers.

Sessie 2: Nieuw beschut werk
Ronde 1: 09.45 - 10.45 uur, ronde 2: 11.00 - 12.00 uur en ronde 3: 12.45 - 13.45 uur
Doelgroep: iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 25 
Spreker: Bas van Drooge – directeur DZB Leiden

De Participatiewet vraagt gemeenten om een derde van de uitstroom bij WSW oud aan plekken beschikbaar te maken voor nieuw beschut werk. In de Leidse regio gaan de gemeenten dat doen. Maar wat kost dat en is daarvoor wel genoeg geld beschikbaar voor gemeenten? Kan beschut nieuw beter privaat worden georganiseerd of door het SW-bedrijf? Wie komen er eigenlijk in aanmerking voor beschut nieuw? En hoe bepaal je dat? Hoe verhoudt beschut nieuw zich tot arbeidsmatige dagbesteding? En tot de 'garantiebanen' met loonkostensubsidie? Onder welke arbeidsvoorwaarden willen wij beschut nieuw organiseren?

Sessie 3: Intervisie voor trekkers regionale Werkbedrijven
Ronde 3 en 4: 12.45 - 15.00 uur (sessie duurt 2 uur)
Doelgroep: Trekkers regionale werkbedrijven (deze workshop is niet toegankelijk voor andere geïnteresseerden).
Maximaal aantal deelnemers: 25 
Sessiebegeleiders: Renate Westdijk – trekker regionale Werkbedrijven en Dick Schuur – aanjager Programmaraad

In deze intervisiesessies gaan trekkers van regionale Werkbedrijven met elkaar in gesprek. Alle onderwerpen die geregeld moeten worden in het regionale Werkbedrijf komen aan bod. Het doel van de intervisie is om regio’s kennis te laten delen en hiaten te ontdekken. De sessie wordt begeleid door Renate Westdijk (trekker van het thema regionale Werkbedrijven) en Dick Schuur, aanjager van de Programmaraad. Deze sessie is een vervolg op eerdere intervisiesessies.

Sessie 4: Transparant maken van het aanbod: ken je bestand om succesvol te matchen
Ronde 1: 09.45 - 10.45 uur en ronde 2: 11.00 - 12.00 uur 
Doelgroep: Accountmanagers, managers Werkgeverservicepunt en medewerkers die in direct contact staan met werkgevers in de regio over de invulling/realisatie van de banenafspraak.
Sprekers: Netty Posthumus – projectleider gemeente Emmen en Cees Jan Gieskes – directeur MKBGW

Werknemers die aantonen te beschikken over goede werknemersvaardigheden hebben meer kans op de arbeidsmarkt. Om die reden laat de gemeente Emmen cliënten toetsen op deze vaardigheden. De 15 punten die gemeten worden zijn afkomstig uit onderzoek onder leden van MKB Nederland. Met de onafhankelijke erkenning van MKBGW lukt het de gemeente om 90% van de kandidaten binnen 2 maanden aan een baan te helpen. De hulp van een jobhunter is hierbij van grote waarde.

Van de cliënten die de gemeente aandraagt krijgt ongeveer 60% de erkenning “Goed Werknemer”. De andere 40% kan met duidelijke feedback aan het werk om de gevraagde werknemersvaardigheden op orde te krijgen.

Naast het certificaat “Goed Werknemer” krijgen alle deelnemers een Werknemersstijlpas die zorgt voor een betere introductieperiode. In de Werknemersstijlpas staan zaken als wijze vaan aansturing, stress-signalen en stress-verminderaars centraal. Kortom een nieuwe aanpak, die zijn vruchten lijkt af te werpen.

Sessie 5: Intervisie communicatie regionale Werkbedrijven
Ronde 1 en 2: 09.45 - 12.00 uur (sessie duurt 2 uur) 
Doelgroep: Communicatieadviseurs regionale Werkbedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 20
Sessiebegeleiders: Suzanne Briegoos – communicatieadviseur gemeente Rotterdam en Miriam Leeflang – communicatieadviseur VNG

De ontwikkeling van de werkbedrijven zijn op stoom, de uitwerking hiervan in de communicatiestrategie krijgt steeds meer vorm. Tijdens bijeenkomsten in het land en op het Communicatieplatform van de VNG blijkt een grote behoefte aan het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen:

 • Welk doel dient de communicatie? De banenafspraak of ook een ander (gemeentelijk/arbeidsmarktregio)doel?
 • Wie of wat moet de afzender zijn?
 • Welke communicatieafspaken zijn er nodig tussen gemeenten en werkgevers?
 • Welk budget is nodig (schadelastbeperking) en wat is beschikbaar?

In een aantal intervisiegroepen (max. 10 deelnemers per groep) gaan we met elkaar in gesprek over de communicatiestrategie, randvoorwaarden en kansen.

De bijeenkomst wordt ingeleid door Suzanne Briegoos, communicatieadviseur gemeente Rotterdam. Zij zal ingaan op de Rotterdamse aanpak, waar ze tegenaan zijn gelopen en waar oplossingen liggen.

Sessie 6: Werkgevers mobiliseren
Ronde 2: 11.00 - 12.00 uur en ronde 3: 12.45 - 13.45 
Doelgroep: accountmanagers, managers Werkgeverservicepunt. In ieder geval medewerkers die in direct contact staan met werkgevers in de regio over de invulling/realisatie van de banenafspraak.
Maximaal aantal deelnemers: 20 
Spreker: Steven Hubeek – programmamanager Werkgevers gaan inclusief

Let op: wordt herhaald wegens hoge waardering op de implementatiedag in april waar deze sessie één keer op het programma stond
‘Werkgevers gaan inclusief’: er komen 7.500 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Die belofte heeft AWVN aan minister Asscher van SZW gedaan. Eind 2015 moet het zover zijn. De werkgeversvereniging werkt in dit ambitieuze programma samen met De Normaalste Zaak, ABU, VNO-NCW / MKB Nederland en vooral met zoveel mogelijk werkgevers. Kim Schumacher, programmamanager van Werkgevers gaan Inclusief, vertelt over de actuele stand van zaken. Wat is het resultaat tot nu toe en wat zijn de ervaringen in het land als het gaat om het mobiliseren van werkgevers tot het beschikbaar maken van garantiebanen? En wat zijn de leerpunten en randvoorwaarden vanuit werkgeversperspectief bij de aansluiting tussen vraag en aanbod? Wat is het belang van publiek private samenwerking voor werkgevers? Doel van deze workshop is de deelnemers verder te helpen bij de werkgeversdienstverlening in de regio om zo gezamenlijk bij de doelstelling van 125.000 garantiebanen te komen.

Sessie 7: Workshop loonkostensubsidie
Ronde 3: 12.45 - 13.45 uur, ronde 4: 14.00 - 15.00 uur en ronde 5: 15.20 - 16.20 uur  
Doelgroep: Beleidsmedewerkers en managers van gemeenten
Maximaal aantal deelnemers: 25
Spreker: Gerrit van Romunde – adviseur arbeidsmarktbeleid Stimulansz

Met de Participatiewet hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen om loonkostensubsidie (structureel) in te zetten. In het beleid en verordeningen hebben gemeenten keuzes gemaakt met een bepaald doel voor ogen. Maar werken die altijd wel uit zoals je bedoelde?

In deze workshop krijg je meer inzicht in de effecten en consequenties, vooral ook op financieel gebied. Wanneer kan loonkostensubsidie worden ingezet, en hoe verhoudt zich dat tot de banenafspraken? Wat gebeurt er met het BUIG budget bij het inzetten van loonkostensubsidie? En welke impact heeft het op het Participatiebudget? Ook krijgt u aan de hand van de verbeterde rekentool de consequenties beter in beeld voor klant, werkgever en gemeente.

Sessie 8: Rekenmodel en de financieringssystematiek van de Participatiewet
Ronde 2: 11.00 - 12.00 uur, ronde 4: 14.00 - 15.00 uur en ronde 5: 15.20 - 16.20 uur
Doelgroep: Beleidsmedewerkers en controllers van gemeenten en SW-bedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 25
Spreker: Paul Schenderling – senior consultant Berenschot

Let op: wordt herhaald wegens hoge waardering op de implementatiedag in april.
Tijdens de workshop worden de deelnemers meegenomen in de wereld van de aantallen, budgetten en uitgaven op het terrein van de Participatiewet, zowel voor de bestaande als voor de nieuwe doelgroepen. De financieringssystematiek van de Participatiewet wordt helder uitgelegd en aan de hand van een eenvoudig rekenmodel wordt het effect van verschillende beleidsopties op de volumes en uitgaven getoond. Tijdens de workshop is ruimte voor het stellen van vragen en de beantwoording daarvan met behulp van realtime op het scherm getoonde berekeningen.

Sessie 9: Functiecreatie…hoe laat je het werken in de praktijk.
Ronde 1: 09.45 - 10.45 uur, ronde 3: 12.45 - 13.45 uur en ronde 4: 14.00 - 15.00 uur 
Doelgroep: Beleidsmedewerkers, medewerkers SW bedrijven, gemeenten, UWV en werkbedrijven, HRM, P&O
Maximaal aantal deelnemers: 25
Sprekers: Bert de Koning, programma adviseur werk en inkomen, gemeente Wijchen en Mary van de Looij, commercieel manager, SW organisatie BREED te Nijmegen

Bij functiecreatie worden bedrijfsprocessen efficiënter georganiseerd door werkzaamheden te analyseren en te herverdelen. Met functiecreatie kun je invulling geven aan het sociaal akkoord door duurzame werkplekken te creëren voor mensen uit de doelgroep.

Wat is functiecreatie? Hoe kom je met behulp van functiecreatie naar een inclusieve arbeidsorganisatie? Hoe creëer je draagvlak in jouw organisatie om functiecreatie in te voeren? Dit zijn de cruciale vragen die in de workshop aan de orde komen.

De deelnemers denken in groepjes na over bijvoorbeeld: wat moet je vooral wel en niet doen om draagvlak te creëren, en …. hoe overwin je de bezwaren die gaan komen?

Sessie 10: Sluitende aanpak jongeren PrO/VSO - Samenwerking tussen onderwijs en gemeenten
Ronde 4: 14.00 - 15.00 uur en ronde 5: 15.20 - 16.20 uur

Doelgroep: Iedereen die bij een gemeente of SW-bedrijf werkt en te maken heeft met de indicatiestelling 
Maximaal aantal deelnemers: 25 
Sprekers: Ruby de Jong – projectmanager kwetsbare jongeren ’t WerkTverband Den Bosch, Hanneke Rijkers – teamleider HUB Noord Brabant (onderwijs), Carl De Meester – programmamanager Jongerenaanpak WeenerXL gemeente Den Bosch, Natasja Salemink – medewerker bedrijfsvoering gemeente Arnhem en Richard Brenkman De Onderwijsspecialisten

Om kwetsbare jongeren passend een duurzame plek op de arbeidsmarkt te laten vinden, is het belangrijk dat onderwijs en gemeenten gezamenlijk optrekken. In deze workshop krijgt u inzicht hoe de samenwerking is ingericht in de arbeidsmarktregio Noord-Oost Brabant en Midden-Gelderland.

In de regio Noord-Oost Brabant wordt deze samenwerking onder andere vormgegeven in het project ‘t WerkTverband. De deelnemende partners van ’t WerkTverband zijn Praktijkonderwijs (PrO), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), ROC’s , UWV en gemeenten. Zij hebben de volgende ambitie:

“Alle jongeren die uitstromen uit VSO, PrO, VMBO, Entreeopleiding en uitvallers vanuit MBO 2 in de arbeidsmarktregio gaan naar vervolgonderwijs, hebben een duurzame werkplek, een passende dagbesteding of zitten in een toeleidingstraject.”

In de regio Midden-Gelderland is ook volop actie gezet op de aansluiting van PrO/VSO bij gemeenten. In de gemeente Arnhem is bijvoorbeeld het leerlingenoverleg opnieuw leven ingeblazen, waarin casuïstiek wordt besproken. U wordt meegenomen in het samenwerkingsproces de processen en overlegstructuren om dit leerlingenoverleg mogelijk te maken, waardoor de sluitende aanpak voor jongeren verder is vormgegeven.

Sessie 11: School naar werk
Ronde 2: 11.00  en ronde 5: 15.20 - 16.20 uur
Doelgroep: Uitvoerders en beleidsmedewerkers van gemeenten, leraren van het VSO/Pro, MEE.

Maximaal aantal deelnemers: 25 
Sprekers: Nick Goedman – gecertificeerd register arbeidsdeskundige UWV

Let op: wordt herhaald wegens hoge waardering op de implementatiedag in april.
Tijdens deze sessie krijgt u een toelichting en uitleg over samenwerking in de zogeheten “Schoolse netwerken” van het VSO/Pro, met MEE, UWV en de gemeenten. U krijgt inzicht in de toegevoegde waarde van preventieve activiteiten, die gericht zijn op toeleiding naar de arbeidsmarkt, in plaats van het uitkeringsloket. Wat levert het u op? Deze sessie biedt concrete handvatten, kennis en inzicht waardoor gemeenten in de loop van 2015 beter in staat zijn om de regie op de “Schoolse netwerken” van UWV over te nemen, samen met o.a. het onderwijs en MEE. UWV helpt u daarbij met de inzet van een dedicated arbeidsdeskundige per arbeidsmarktregio.

Sessie 12: Optimale weg naar Participatie: voors en tegens bij gemaakte keuzes
Ronde 1 en 2: 09.45 - 12.00 (sessie duurt 2 uur) en ronde 3 en 4: 12.45 - 15.00 uur (sessie duurt 2 uur)  
Doelgroep: Directeuren, teamleiders, coördinatoren sociaal domein (breed) van gemeenten, UWV en SW-bedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 25
Spreker: Robert Capel – organisatieadviseur (namens de Programmaraad)

Let op: wordt herhaald wegens hoge waardering op de implementatiedag in april.
Gemeenten moeten bij de invoering van de Participatiewet fundamentele keuzes maken in visie, beleid, financiën, doelgroepen en processen. In het programma Optimale weg naar Participatie hebben we deze keuzes en de voors en tegens zichtbaar gemaakt. Een aantal koplopergemeenten heeft al verschillende keuzes gemaakt, maar veel vragen staan ook nog open. In de workshop nemen we u mee in deze keuzes en ervaart u welke stappen u en uw gemeente nog moet zetten naar de optimale weg tot Participatie. Het onderzoek Optimale weg naar Participatie wordt uitgevoerd in opdracht van de Programmaraad. Het rapport met het overzicht van fundamentele keuzes is beschikbaar op Samenvoordeklant.nl.

Sessie 13: Arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking
Ronde 2: 11.00 - 12.00 uur, ronde 4: 14.00 - 15.00 uur en ronde 5: 15.20 - 16.20 uur
Doelgroep: Alle geïnteresseerden
Maximaal aantal deelnemers: 25
Sprekers: Will Seignette – beleidsadviseur stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en gemeente (nnb)

Let op: wordt herhaald wegens hoge waardering op de implementatiedag in april.
Jaarlijks stromen 100.000 de jongeren arbeidsmarkt op via het systeem van werkend leren in het mbo. Dat zijn jongeren waarvoor het praktische onderwijs de beste weg is naar een baan.

Vanaf 1 augustus 2015 stelt SBB in opdracht van OCW de infrastructuur van het werkend leren ook beschikbaar aan de scholen voor VSO en Praktijkonderwijs voor jongeren die vanwege hun beperking geen diploma kunnen halen en die uit moeten stromen naar het bedrijfsleven.

Onder de projectnaam " Boris brengt je bij 'n baan" heeft SBB met steun van scholenveld en werkgevers- en werknemersorganisaties vanaf 2010 geëxperimenteerd om uit te zoeken wat de beste route is naar duurzame arbeid voor deze doelgroep en welke instrumenten uit het werkend leren daarin bruikbaar zijn. De experimentele trajecten bleken verbluffend doelmatig toe te leiden naar duurzame arbeid. De sterkste succesfactoren zijn:

 • Een degelijke oriëntatie op de mogelijkheden in de regionale arbeidsmarkt
 • Programmaring van werkprocessen uit de kwalificatiestructuur MBO die leiden tot inzet in productief werk.
 • Vroegtijdige samenwerking met het bedrijf en zorgvuldige overdracht van school naar werk.
 • Risico-analyse van de plaatsing en begeleiding van de inpassing in werk.
 • Certificering van het opleidingsresultaat met een certificaat met branche-keurmerk.

Steeds meer gemeenten ontdekken dat een goede arbeidstoeleiding door de scholen twee voordelen oplevert:

 • Meer uitstroom naar duurzame arbeid en minder beroep op uitkeringen
 • Scholen als professionele partners in re-integratie.

Tijdens de workshop worden 3 praktijksituaties toegelicht: Rotterdam, Drechtsteden en het Rijk van Nijmegen. De workshop wordt gegeven door Will Seignette, projectleider van Boris.

Sessie 14: Banenafspraak: van intentie tot realisatie
Ronde 2: 11.00 - 12.00 uur, ronde 3: 12.45 - 13.45 uur en ronde 4: 14.00 - 15.00 uur 
Doelgroep: Accountmanagers; adviseurs en uitvoerende managers werkgeversdiensten UWV en gemeenten
Maximaal aantal deelnemers: 25 
Sprekers: Samantha Beaufort – landelijk adviseur werkgeversdienstverlening UWV en Margreet Glas - coördinator Banenafspraak UWV i.s.m. een deskundig panel uit een arbeidsmarktregio

Let op: wordt herhaald wegens hoge waardering op de implementatiedag in april waar deze sessie één keer op het programma stond.

Tijdens deze workshop neemt de workshopleider u mee in de reis van het WerkgversServicepunt van intentie tot realisatie bij de invulling van een vacature in het kader van de Banenafspraak. Dit gebeurt op een interactieve wijze. Daarnaast kan informatie uitgewisseld worden met elkaar en met een deskundig panel uit een arbeidsmarktregio. Dit panel zal ook praktijkcasussen naar voren brengen. Bij deelname ontvangt u vooraf een korte opdracht zodat we snel en doelgericht aan de slag kunnen tijdens deze workshop.

Sessie 15: Jobcoaching: informatie en inspiratie aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk
Ronde 1: 09.45 - 10.45 uur en ronde 2: 11.00 - 12.00 uur 

Doelgroep: beleidsmakers en uitvoerders (participatieadviseurs) 
Maximaal aantal deelnemers: 25 (Intervisie)
Sprekers: Panel van ervaringsdeskundigen bestaande uit een werkgever, jobcoach, UWV arbeidsdeskundige en OVAL

Jobcoaching: wat houdt het in en welke mogelijkheden zijn er voor gemeenten? Een interactieve sessie. Ruimte voor (start)vragen van de deelnemers aan de sessie. Informatie en inspiratie, door middel van ervaring en voorbeelden vanuit de dagelijkse praktijk. De werkgever, de jobcoach, de AD-er én U aan het woord. Met als doel elkaar een beetje verder op weg te helpen in de wereld van veranderingen en beleid.

Sessie 16: Werkgeversdienstverlening: "leren door te delen"
Ronde 3: 12.45 - 13.45 uur
Maximaal aantal deelnemers: 25 (intervisie)
Doelgroep: Alleen voor managers en uitvoerders die werkzaam zijn in de regionale werkgeversdienstverlening.
Sessiebegeleiders: Arjan Kampman en Bert Schriever, aanjagers Programmaraad

Ervaringsdeskundigen in de regionale werkgeversdienstverlening gaan met elkaar in gesprek over ervaringen in de dagelijkse praktijk. Door voorbeelden en dilemma's te delen worden concrete handvaten voor verbetering aangereikt. Leren van elkaar staat centraal in deze intervisie sessie die door de aanjagers van de Programmaraad worden begeleid. Van deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht.

Sessie 17: Participatiewet in 3D-perspectief
Ronde 4: 14.00 - 15.00 uur en ronde 5: 15.20 - 16.20 uur  
Doelgroep: iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 25
Sprekers: Marcel Scheenhart - Accountmanager ondersteuning gemeenten ministerie BZK en een gemeente

Met een integrale aanpak kan de dienstverlening in het sociaal domein beter en efficiënter georganiseerd worden. Onder het motto 1 huishouden – 1 plan – 1 regisseur ontwikkelen veel gemeenten op dit moment een eigen aanpak. Vraag is op welke wijze de taken op het gebied van de participatiewet hieraan een bijdrage kunnen leveren? Welke taken kunnen goed en gefaseerd overgedragen worden naar de sociale teams en hoe doen we dit? Hoe koppelen we deze taken in het sociaal team aan de taken op het gebied van de Jeugdzorg en de Wmo? Hoe brengen we de culturen van ‘maatwerk’ enerzijds en ‘druk en handhaving’ anderzijds bij elkaar in een goede samenwerking? Hoe worden de verbindingen gelegd met vrijwilligers(organisaties) en lokale MKB-ondernemers die een rol kunnen spelen om participatiedoelstellingen te bereiken?

Deze vragen staan centraal in een interactieve workshop. Vanuit de ervaringen en voorbeelden in een gemeente en onder leiding van het ministerie van BZK verkennen we graag met u de antwoorden op bovenstaande vragen.

Sessie 18: Actualiteiten en in gesprek met de Programmaraad en SZW
Ronde 1: 09.45 - 10.45 uur en ronde 5: 15.20 - 16.20 uur  
Doelgroep: iedereen
Maximaal aantal deelnemers: n.v.t. 
Sprekers: Hélène Oppatja – programmamanager Programmaraad i.s.m. ministerie SZW

De Programmaraad biedt arbeidsmarktregio’s ondersteuning bij de implementatie van de Participatiewet en Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Tijdens deze sessie vertelt Hélène Oppatja van de Programmaraad hoe deze ondersteuning eruit ziet en praat het ministerie van SZW u bij over het laatste nieuws uit Den Haag. Ook beantwoorden zij uw vragen.

Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn in ieder geval de laatste ontwikkelingen rondom de indicatie Banenafspraken, mede in relatie tot de PrO/VSO scholen.

Daarnaast gaat de Programmaraad graag met u in gesprek over uw grootste vragen en uitdagingen. Wat heeft u verder nog nodig om de uitvoering goed te kunnen vormgeven? Wat speelt er in uw regio en hoe kan de Programmaraad hierbij helpen?

Sessie 19: Locus Kenniscafé: Social Return - georganiseerd door Locus
Te volgen: 16.00 - 18.00 uur
Doelgroep: iedereen
Maximaal aantal deelnemers: n.v.t.
Sprekers: Johan Middelkamp – directeur Sallandse wegenbouw; Daphne Beerepoot – HR manager Medux; Wouter Plomp – co-owner Lumeco; Coby Wernars – accountmanager Werkgever Service gemeente Den Haag; Renate Westdijk – projectleider Coördinatiepunt Social Return Fryslân en Joyce de Vaan – coördinator Sociaal Return gemeente Den Bosch met Dagvoorzitter Peter Killestijn – adviseur partnerschappen Locus

In het Locus Kenniscafé staat het thema Social Return (On Investment) centraal. De eisen die de overheid stelt aan aanbestedingen verschillen vaak per gemeente. Ook de verantwoording is niet eenduidig. Dat kost werkgevers tijd en geld. In dit Locus Kenniscafé:

 • gaan we in op waar de regelingen vandaan komen
 • maken we inzichtelijk hoe bedrijven worstelen met SROI
 • wat de toegevoegde waarde van SROI is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • willen we graag met de aanwezigen een discussie voeren over hoe social return beter en slimmer kan

Kijk voor meer informatie op: www.locusnetwerk.nl/agenda/

Sessie 20: Matchen van uw caseload ( Bijstand-gerechtigden, WSW-ers etc) Hoe gaat dat?
Ronde 14.00 - 15.00 uur
Doelgroep: Alle geïnteresseerden die meer willen weten over het snel matchen werkzoekenden en vacatures. 
Maximaal aantal deelnemers: 25 (Kennisdeling) 
Sprekers: Marc van den Broek en Dick Poelsma - Adviseurs UWV Portaal Gemeentelijke Samenwerking UWV

In deze sessie laten zij u zien hoe u passende vacatures en/of kandidaten kunt vinden met behulp van WBS/Sonar. Adviseurs van het UWV Portaal laten zien hoe de applicaties WBS en Sonar u kunnen ondersteunen in het matchen van uw caseload. Er wordt getoond hoe correcte registratie in WBS en Sonar gebeurt. Dit vormt namelijk de basis voor een goede match. Aan de hand van enkele voorbeelden laten zij zien hoe de matchresultaten in de praktijk bereikt kunnen worden. Verder krijgt u inzicht op welke wijze de resultaten van de inspanningen zichtbaar worden in GIP (Gemeentelijk Informatie Portaal).

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.