Projectleider Janneke Oude Alink: “Waardeer de kleine stapjes”

04 juni 2018

In de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe zijn vier subregio’s bezig met een eigen plan van aanpak. Maar daarin werken ze wel nauw samen. Overall-projectleider is Janneke Oude Alink. Onlangs ontving de regio Fred Paling, voorzitter van de Raad van Bestuur UWV. Hij is ambassadeur voor Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Het uiteindelijke doel is om ieders werkwijze fundamenteel te veranderen, zodat werk straks een vast onderdeel van de aanpak is. Dat doel wordt bereikt via kleine stapjes, realiseert Oude Alink zich maar al te goed.

Lukt het om die werkprocessen fundamenteel te veranderen? Dat is niet makkelijk, zegt Oude Alink. “We doen dat vooral door concreet met elkaar aan de slag te gaan, bijvoorbeeld in casusoverleggen. Het is een kwestie van veel herhaling, van ‘frapper toujours’. Steeds weer de professionals bij elkaar brengen, rond een casus, voor intervisie of om een inhoudelijk thema uit te diepen. Zo leert men elkaar kennen en bereiken als dat nodig is. Zo komen er processen op gang die ertoe leiden dat men elkaar snapt, ook als het wel eens schuurt. Het zijn kleine stapjes, maar wel noodzakelijk, en bij elkaar maken ze grote stappen.”

Cultuurverandering

Werk centraal stellen is echt een cultuurverandering. Voor de zorg, maar ook voor gemeenten. Belangrijk element daarvan is het besef dat het hier gaat om groepen die vaak langer nodig hebben om aan het werk te komen. Die begeleiding nodig hebben, ook al zijn ze enige tijd aan de slag. En al helemaal als ze uitvallen. Mislukken mag, is het credo. Maar daar hoort wel een goede ondersteuning bij.

Krachtwerk

Alle vier de subregio’s, rond Deventer, Apeldoorn, Harderwijk en Zutphen, zijn bezig met de ‘moeilijke doelgroepen’: cliënten uit de maatschappelijke opvang of uit beschermd wonen. Daarvoor wordt IPS ingezet, maar ook een andere methodiek: Krachtwerk. Krachtwerk is een herstelgerichte methodiek, gebaseerd op het Amerikaanse Strengths model. Krachtwerk is een begeleidingstraject voor mensen in multiprobleemsituaties die in sociaal isolement dreigen te raken. Het gaat uit van de eigen kracht van cliënten en de hulpbronnen in hun omgeving. Krachtwerk wordt vooral ingezet in de maatschappelijke opvang, in de vrouwenopvang en bij de begeleiding en opvang van zwerfjongeren. In de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe wordt het nu ingezet voor doelgroepen met een ernstige psychische problematiek. Kenmerkend voor Krachtwerk is dat er wordt aangesloten op waar de cliënten mee bezig zijn en wat hen bezighoudt. Daardoor ontstaat er snel draagvlak en waardering.

Mensen maken het verschil

Methodieken zijn belangrijk, vindt Oude Alink. Maar het gaat er ook om wie die aanpakken toepassen. Het zijn vooral de begeleiders die het verschil maken. Begeleiders die:

  • Methodisch denken en werken
  • Bevlogen zijn.
  • Geen last hebben van ‘mijn en dijn’, oftewel: die open staan voor ontwikkelingen en inzichten, ook al komen die ergens anders vandaan.
  • En die daarbij ook realist zijn.

Kwetsbare jongeren

Met name de subregio rond Apeldoorn is bezig de aanpak rond (psychisch) kwetsbare jongeren te verbeteren. Daarvoor is samen optrekken met het onderwijs een eerste vereiste. Verder is besloten om de inzet van jobcoaching voor kwetsbare jongeren te intensiveren. Het is in project ‘Werk als beste zorg’ in de regio Drechtsteden gebleken dat jobcoaching een belangrijke succesfactor is. 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.