Rapportage vormen van doelgroep en processturing in de praktijk

06 november 2015

De Programmaraad biedt u de 'Rapportage vormen van doelgroep en processturing in de praktijk' aan met voorbeelden waarop gemeenten hun keuzes bij de inrichting van het primair proces vertalen naar de dagelijkse praktijk. Deze voorbeelden bieden u inzicht in de consequenties van beleidskeuzes van gemeenten voor de inrichting van het uitvoeringsproces van de Participatiewet. In deze rapportage worden vijf afzonderlijke aanpakken gepresenteerd:  Alphen aan den Rijn, ’s Hertogenbosch, Sudwest Fryslán, Tilburg en IJmond Werkt! IJmond Werkt! is een organisatie die de re-integratie opdracht van de Participatiewet uitvoert voor vier gemeenten rond de IJmond in Noord-Holland.

De opzet van de rapportage bewandelt twee wegen. De eerste weg betreft het op een rijtje zetten van de belangrijkste uitgangspunten die de gemeenten hebben geformuleerd ten aanzien van het inrichten en sturen op de uitvoering van de Participatiewet. De tweede weg betreft de keuze om in kaart te brengen hoe de vijf betrokken gemeenten een zelfde case oppakken en vormgeven.  Zodat op case niveau, op micro niveau zichtbaar wordt of een verschil in uitgangspunten ook leidt tot een andere aanpak. En zo ja, wat dan de belangrijkste verschillen zijn. in aanpak en in uitkomst. 

Iedere aanpak wordt op dezelfde manier beschreven.  Eerst wordt een overzicht gepresenteerd van de voornaamste uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het inrichten van en sturen op het uitvoeringsproces van de Participatiewet. Aansluitend wordt ieder uitgangspunt kort toegelicht. Iedere aanpak is vervolgens uitgewerkt in een case van een cliënt, genaamd Jan. Er wordt een kort profiel van Jan als cliënt gegeven. In iedere onderscheiden aanpak wordt apart beschreven hoe de case van Jan wordt aangepakt. En hoe de specifieke uitgangspunten in het beleid van de gemeente(n) doorwerken op de manier waarop de vraag van Jan wordt opgepakt. 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.