Rekenregels 1 juli 2017

19 juni 2017

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2017 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Rekenregels zijn beschikbaar op www.Rijksoverheid.nl. U vindt hier de volgende rekenregels:

  • Rekenregels 1 juli 2017 incl. bijlage I.1 en I.2
  • Rekenregels juli 2017: bijlage II.1 - II.3
  • Rekenregels juli 2017: bijlage II.4 - II.6

Vond u deze pagina interessant?