Resultaat behoeftenpeiling Programmaraad

03 juni 2019

In februari van dit jaar heeft AEF namens de Programmaraad een behoeftenonderzoek onder de doelgroep van de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt (PRA) uitgevoerd. Doel van het onderzoek is het peilen van de behoeften bij de doelgroep en zo nodig het hierop afstemmen van het ondersteuningsaanbod in 2019. In 2015, 2016 en 2017 is dit onderzoek eveneens uitgevoerd. Het onderzoek geeft goed inzicht in de ondersteuning die het meest wordt gebruikt.

In algemene zin kan gesteld worden dat de doelgroep het meest gebruik maakt van de website, Praktijkdagen, Toolkit, ProgrammaraadJournaal en het bezoeken van de bovenregionale bijeenkomsten op thema’s. De top 4 van de gewenste ondersteuning betreft: Praktijkdagen, Regionale sessies op thema, Publicatie van FAQ’s en handreikingen en Praktijkvoorbeelden.

Conclusies ondersteuning op thema’s

De respondenten geven aan het meest behoefte te hebben aan (op volgorde van behoefte):

  • Samenwerking binnen de arbeidsmarktregio’s: 65%  (was 54% in 2017 en 44% in 2016
  • Samenwerking in de keten en tussen domeinen: 51% (niet eerder onderzocht)
  • Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt: 48%`(niet eerder onderzocht)
  • Vakmanschap & scholing van medewerkers: 48% (niet eerder onderzocht)
  • Banenafspraak en doelgroepregister: 46% (was 36% in 2017 en 24% in 2016)
  • Beschut werk: 46% (was 56% in 2017 en 44% in 2016)
  • Werkzoekendendienstverlening 40% (was 29% in 2017 en 20% in 2016)
  • Samenwerking GGZ en W&I: 39% (was 35% in 2017)
  • Harmonisatie instrumenten: 34% (was 38% in 2017)
  • Vermindering regeldruk en gegevensuitwisseling: 33% (niet eerder onderzocht)

Opvallende uitkomsten

Opvallend is de toegenomen vraag aan ondersteuning op samenwerking, werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening. Tegelijkertijd is de vraag naar ondersteuning op harmonisatie afgenomen terwijl bekend is dat dat juist een grote vraag is van werkgevers en werkzoekenden.

Opvolging geven door projectleiders

Per thema geven de respondenten nadere specificering aan over de gewenste ondersteuning. Dit geeft waardevolle informatie. Projectleiders zullen per thema beoordelen of en zo ja op welke manier in 2019 invulling kan worden gegeven aan de gevraagde ondersteuning. 

 

 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.