Samenvatting bovenregionale bijeenkomsten beschut werk

04 april 2016

In maart organiseerde de Programmaraad  vijf bovenregionale bijeenkomsten over beschut werk onder de Participatiewet. De opkomst was hoog: de ruim 600 bezoekers lieten zien dat er veel behoefte is aan informatie over dit onderwerp. 

Sprekers

  • Yvonne Wijnands gaf namens het ministerie van SZW (pdf, 196 KB) een toelichting op de wettelijke kaders waar beschut werk aan moet voldoen. Zo moet er sprake zijn van een dienstverband en een indicatie 'beschut werken' van UWV.
  • Eli van den Heuvel en Harm Rademaekers gaven namens UWV (pdf, 532 KB) een kijkje in de keuken over hoe het beoordelingsproces eruit ziet en benadrukte het belang van goede informatieoverdracht tussen de gemeente en UWV op het moment dat iemand voor een keuring wordt aangemeld.
  • Tom de Haas lichtte namens de Programmaraad een aantal praktijkvoorbeelden (pdf, 157 KB) in het land toe en ging daarbij onder andere in op de afwegingen van de gemeenten en de wijze van financiering.

Uitwisseling

De bijeenkomsten boden ook veel ruimte voor onderlinge uitwisseling, bijvoorbeeld tijdens de ronde tafels. Hier deelden de aanwezigen hun eigen ervaringen met het vormgeven van beschut werk. Ook de belemmeringen en mogelijke oplossingen kwamen daarbij aan bod.

Uw visie telt

De Programmaraad gaat zeker aan de slag met alle reacties uit de zaal, bijvoorbeeld omtrent  de afwegingen om beschut werk wel of niet vorm te geven, de financiering of de samenwerking met scholen voor speciaal onderwijs.  Alle discussiepunten,ervaringen en meningen worden meegenomen in de ontwikkeling van het vervolgaanbod op het gebied van beschut werk. We houden u daar uiteraard van op de hoogte.

Contact

Heeft u nog vragen of suggesties naar aanleiding van de bijeenkomsten? Neem dan contact op met Anneke Westerlaken van de Programmaraad via (06) 523 946 73 of info@samenvoordeklant.nl 


 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.