Sectorplannen

26 augustus 2013

Het Actieteam crisisbestrijding van de Stichting van de Arbeid organiseert in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vier bijeenkomsten voor organisaties/sociale partners die vragen hebben over de Regeling sectorplannen en/of over het opstellen van een sectorplan.

Deze zullen ‘s middags plaatsvinden op:

  • donderdag 15 augustus 2013 SER-gebouw in Den Haag.
  • donderdag 29 augustus 2013 ‘Gele Kegels’ in Eindhoven
  • vrijdag 6 september 2013 Nieuwe Buitensociëteit Zwolle in Zwolle
  • donderdag 12 september 2013 Winkel- kantorencomplex La Vie in Utrecht. 

Wegens grote belangstelling is inschrijving voor deze bijeenkomsten niet meer mogelijk. Voor werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers wordt er een extra bijeenkomst georganiseerd op dinsdagmiddag 10 september 2013 in het SER-gebouw te Den Haag.

U kunt zich voor deze laatste bijeenkomst aanmelden bij actieteam@stvda.nl onder vermelding van uw naam, organisatie en de datum van 10 september. 

In het Sociaal Akkoord is onder andere afgesproken dat sociale partners de mogelijkheid krijgen voor hun sector een zogeheten sectorplan te maken met als doel vermindering van de werkloosheid voor de korte termijn. Tegelijkertijd moeten de sectorplannen een bijdrage leveren aan een beter functionerende arbeidsmarkt, ook na afloop van deze crisis. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de ontwikkeling van een sectoreigen Van-Werk-Naar-Werk- voorziening.

Het ministerie van SZW heeft de Regeling Sectorplannen in augustus bekend gemaakt.  Mocht u naar aanleiding van deze publicatie van de regeling concrete vragen hebben over de voorwaarden en de interpretatie van de regeling, dan kunt u ook contact opnemen met het ministerie van SZW, projectsectorplannen@minszw.nl.

Voor andere vragen over de opzet van een sectorplan kunt u terecht bij het secretariaat van het Actieteam crisisbestrijding: 070-3499579, e-mail: actieteam@stvda.nl.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.