Subsidieregeling cofinanciering sectorplannen gepubliceerd

14 augustus 2013

In de Staatscourant is vandaag de subsidieregeling gepubliceerd voor de cofinanciering van de zogeheten sectorplannen. In het sociaal akkoord is afgesproken dat de sociale partners hun verantwoordelijkheid voor de arbeidsmarkt verder oppakken, om werkgelegenheid te behouden, werkloosheid te voorkomen en gevolgen van de crisis te bestrijden. Zij stellen samen sectorplannen op. De plannen worden voor de helft gefinancierd door het Rijk en voor de andere helft door de sectoren zelf.  

Ambitieuze plannen die leiden tot meer werk of stageplekken voor jongeren, behoud van vakkrachten en de begeleiding van met ontslag bedreigde werknemers naar nieuw werk, krijgen voor de helft financiële bijdrage van de overheid.  

600 miljoen euro

Het kabinet heeft voor de sectorplannen in de periode 2014-2015 600 miljoen euro vrijgemaakt. Vanaf 1 oktober van dit jaar kunnen sectorplannen worden ingediend. De cofinanciering geldt voor een periode van maximaal 2 jaar. Plannen kunnen vooraf worden afgestemd met het ministerie van SZW.  

Inhoud plannen

Werkgevers en werknemers kunnen maatwerk bieden in de sectoren om mensen gericht aan de slag te helpen of te begeleiden naar een nieuwe baan. Dat kan onder meer door middel van scholing, stages of leerwerkplekken. Oudere vakkrachten kunnen een deel van hun werktijd besteden aan het begeleiden van jongeren.

Bron: Rijksoverheid

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.