Toolkit Participatiewet beschikbaar

14 juni 2016

Om professionals te ondersteunen bij de uitvoering van de Participatiewet, heeft de Programmaraad een Toolkit Participatiewet ontwikkeld. Deze Toolkit Participatiewet van de Programmaraad bevat alle (wettelijke) regelingen die ingezet kunnen worden in de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden om de doelen van de Participatiewet en de gemaakte banenafspraak in het sociaal akkoord te realiseren. Daarnaast worden er onder ‘ondersteuning en advies’ ook aanpakken of methodieken opgenomen, die bijdragen aan het realiseren van meer werkzoekenden met een arbeidshandicap aan het werk. De informatie is bestemd voor alle betrokken professionals en partijen bij de vorming en ontwikkeling van de regionale werkbedrijven en werkgeversservicepunten in alle arbeidsmarktregio’s. Kortom het is geen toolkit die specifiek opgezet is voor individuele werkgevers of individuele werkzoekenden om ze te informeren.

De toolkit bevat veel informatie en biedt goed overzicht en inzicht aan professionals die vanuit werkgeversvertegenwoordiging, werknemersvertegenwoordiging, publieke dienstverleners en publieke overheden zich bezighouden met werkgevers en werkzoekenden. De toolkit is overigens - via de website samenvoordeklant.nl – wel vrij toegankelijk voor iedereen.

Doel toolkit

Het doel van de toolkit is om alle beschikbare informatie die er is, eenvoudig vindbaar en raadpleegbaar te maken. Daarvoor is het volgende format ontwikkeld. Het format bestaat uit een overzicht waarop alle instrumenten, regelingen of methodieken kort staan vermeld. Daarbij kan er gezocht worden op een aantal opties; zoals:

  • soort informatie (bv. ondersteuning & advies of wettelijk landelijke regeling),
  • doelgroep (bv. doelgroep banenafspraak of HR professionals en accountmanagers werkgeversservicepunten), en
  • in een vrij veld op de naam van een regeling, instrument of methodiek.

Indien een instrument, regeling of methodiek wordt aangeklikt, is er meer informatie beschikbaar en zijn er bijlagen te downloaden en kunnen linken voor nog meer informatie geraadpleegd worden. Mist u een tool in de toolkit? Breng deze dan aan door het invullen van het formulier.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.