Uitnodiging bovenregionale bijeenkomsten samenwerking GGZ en W&I

11 september 2018

Ruim een jaar geleden hebben 31 arbeidsmarktregio’s een plan ingediend bij het ministerie van SZW waarin ze hun aanpak beschrijven om de regionale samenwerking tussen UWV, gemeenten en GGZ te verbeteren om cliënten met een psychische kwetsbaarheid beter naar werk te begeleiden en/of houden. Op 24 mei hebben 10 organisaties, waaronder de leden van de Programmaraad het convenant Samenwerken aan wat werkt ondertekend. Kortom, er gebeurt veel en we hebben met elkaar nog een weg te gaan. Regio’s zijn druk bezig om uitvoering te geven aan de samenwerking en komen daarbij hobbels tegen, zo blijkt uit gesprekken van de Programmaraad met projectleiders. 


Om regio’s gedurende de uitvoering van hun samenwerkingsplan te ondersteunen, organiseert de Programmaraad in november 5 bovenregionale bijeenkomsten. Dit met het doel enkele door de projectleiders gesignaleerde hobbels te effenen. In drie sessies gaan we in op: Arbeid als medicijn, Inzet van instrumenten domein Werk & Inkomen bij begeleiding naar en behoud van werk en Elkaars taal leren spreken
De drie sessies vormen het begin van een brainstorm waarin we dieper ingaan op de kansen en mogelijkheden in de regio. Hieruit volgen concrete vervolgstappen voor de regio én voor de deelnemers in hun dagelijkse praktijk. Met de opbrengst van de regio’s wordt samengevat en teruggekoppeld naar de landelijke overlegtafels.  

De Programmaraad nodigt u van harte uit om bij een van de 5 interactieve bovenregionale bijeenkomsten aan te sluiten.

Voor wie

Alle contactpersonen en projectleiders die vanuit de financiële Impuls ‘Stimulering regionale samenwerking GGZ en Werk en Inkomen’ een samenwerkingsplan hebben ingediend, GGZ behandelaren betrokken bij de regionale projecten samenwerking GGZ en W&I (Psychiaters, Psychologen, SPV’ers - specialistisch psychiatrisch verpleegkundigen), klantmanagers, arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen, re-integratiebegeleider, adviseurs werkgeversdienstverlening van UWV en gemeenten betrokken bij de regionale projecten samenwerking GGZ en W&I nodigen we van harte uit. Kortom, iedereen die betrokken is bij de samenwerking en de toeleiding naar werk van mensen met een psychische kwetsbaarheid is van harte welkom. 

Data en locaties

De bijeenkomsten starten om 13.30 uur met aansluitend een borrel vinden plaats op de onderstaande data en locaties:

DatumStadLocatie
Dinsdag 6 novemberAmersfoort *Theater De Flint
Donderdag 8 novemberEindhoven *Pullman Cocagne
Maandag 12 novemberRotterdamEngels
Dinsdag 13 novemberZwolle *Hotel Lumen
Maandag 19 novemberHaarlemPhilharmonie

*In deze steden vindt in de ochtend de bijeenkomst Beschut werk plaats en in de middag de bijeenkomst GGZ & W&I.

Inschrijven

Schrijf hier in voor een van de bijeenkomsten.

Programma

12.45 – 13.30 uur Inloop met lunch
13.30 – 13.40 uurWelkom
13.40 – 14.10 uur

Arbeid als medicijn door Ard van Oosten - psychiater, bedrijfskundige, onderzoeker en projectleider Groot-Amsterdam

 Niet alle professionals hebben hun focus gericht op herstel waarbij betaald werk een belangrijke factor is. In deze sessie neemt Ard jullie mee in reis door het landschap van arbeid als medicijn met vruchtbare bronnen, hobbels en kuilen. Je krijgt meer inzicht in het belang van werk bij gezondheid en herstel en handvatten hoe je dit bespreekbaar maakt.
14.10 – 14.40 uurInzet van instrumenten domein Werk & Inkomen bij begeleiding naar en behoud van werk – ministerie van SZW en UWV
 De professional wil zijn klant ondersteunen bij zijn herstel waarbij het vinden/behouden van werk een belangrijke rol speelt. Wat kan hierbij ingezet worden vanuit het perspectief van de werkgever dan wel de werknemer. Hoe verdelen professionals van gemeente/UWV en GGZ hierin de taken verdelen of kunnen ze hierin samenwerken. We laten in deze sessie zien welke instrumenten hiervoor beschikbaar zijn vanuit het sociaal domein en waar je meer informatie kunt vinden over de wijze c.q. bekostiging van inzet.
14.40 – 15.10 uurElkaars taal leren spreken
 Elkaars werelden verstaan waarbij een ieder zijn eigen uitgangspunt of context heeft, vergemakkelijkt het realiseren van het doel waarvoor we met elkaar samenwerken. Zo is de taal van de GGZ vaak gericht op klachten en klachtenreductie. Terwijl de taal van de werkgever vooral gericht is op functioneren en behalen van het gewenste resultaat. Tegelijkertijd is het domein werk en inkomen meer gericht op doorstroming uit de uitkeringssituatie. En laten we vooral de cliënt niet vergeten. Wat voor effect hebben de verschillende uitgangspunten en gehanteerde definities van bijvoorbeeld dagbesteding voor de toeleiding naar / het behouden van werk? We laten dit zien aan de hand van een praktijkvoorbeeld.
15.10 – 15.25 uurPauze
15.25 – 16.25 uurBrainstorm
 De drie sessies vormen het begin van een brainstorm waarin we dieper ingaan op de kansen en mogelijkheden in de regio. Hieruit volgen concrete vervolgstappen voor de regio én voor de deelnemers in hun dagelijkse praktijk. Met de opbrengst van de regio’s wordt samengevat en teruggekoppeld naar de landelijke overlegtafels.  
16.25 – 16.30 uurAfsluiting
16.30 uurBorrel

 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.