Uitnodiging Leerbijeenkomst Samenwerking GGZ en W&I

24 september 2018

De Programmaraad (waarin UWV, VNG, Divosa en Cedris samenwerken) organiseert samen met GGZ Nederland en het ministerie van SZW een leerbijeenkomst over de regionale samenwerking GGZ – Werk en Inkomen op donderdag 1 november. Locatie: kasteel Woerden te Woerden.

Alle contactpersonen en projectleiders die in het kader van de financiële Impuls ‘Stimulering regionale samenwerking GGZ en Werk en Inkomen’ een samenwerkingsplan hebben ingediend, nodigen wij van harte voor deze bijeenkomst uit. Ook de regio’s die geen plan hebben ingediend en de regionale samenwerking willen verbeteren, zijn van harte welkom.

Doel is u op inspirerende wijze met elkaar in contact te brengen en kennis met elkaar te delen over onderwerpen die de samenwerking verder brengen.

Schrijf snel in 

Programma

12.00 – 12.30       Inloop met walk-in lunch
12.30 – 12.40      Opening – welkom 
12.40 – 13.40       Plenair Arenagesprek: 
Wat is de rol van zorgverzekeraars bij de toeleiding van mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk en wat is nodig in de regionale samenwerking tussen de domeinen GGZ en W&I om de rol van zorgverzekeraars te benutten? Deelnemers zijn Peter van Zuidam - Zilveren Kruis, Manon van der Wal - regio Friesland met De Friesland Zorgverzekeraars, Stephan van Iperen - regio Flevoland met beleidsmedewerkers Werk & Inkomen en WMO, Lenne van de Merwe – regio Drechtsteden. Gesprek met deelnemers en aanwezigen onder leiding van gespreksleider Peter van der Geer.

13.45 – 14.45       Ronde 1 – keuze uit 3 sessies 

  1. Hoe kun je met behulp van perspectiefwisseling een impuls geven aan de regionale samenwerking? 
  2. Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid 
  3. Samenwerking met zorgverzekeraars: de dagelijkse praktijk van regio Drechtsteden

14.45 – 15.15      Pauze    
15.15 – 16.15      Ronde 2 – keuze uit 3 sessies

  1. Inbedding, borging en continuering van het project. Hoe?
  2. Privacy protocol bij samenwerking GGZ en W&I 
  3. Landelijke patronen in de samenwerking > wat betekent dat voor jou regio?

16.15 – 16.30     Afsluiting
16.30 – 17.00     Borrel

Sessies ronde 1 – 13.45 tot 14.45 uur

Sessie 1: Hoe kun je met behulp van perspectiefwisseling een impuls geven aan de regionale samenwerking?

Spreker: Marte Wachter - ZINZIZ

Het faciliteren van samenwerking tussen professionals van verschillende organisaties en verschillende branches kan soms best een uitdaging zijn. Iedereen zit er met zijn eigen perspectief, eigen ‘taal’ en eigen belangen in. Iets wat in de waan van de dag onderbelicht blijft en waardoor er misverstanden kunnen ontstaan. Om de samenwerking te optimaliseren kan het dan helpen om van perspectief te wisselen: het project, de samenwerking, een interventie, of bijvoorbeeld het projectoverleg te bekijken en te beleven vanuit het perspectief van een ander. Je kunt dat individueel inzetten door een gedachte-experiment, maar nog krachtiger is het om dit gezamenlijk ook daadwerkelijk te doen.  

Specifiek voor de samenwerking tussen Werk & Inkomen en GGZ hebben we een perspectiefwisselspel ontwikkeld. Met deze methode kun je op een actieve, leuke en effectieve manier perspectiefwisseling gebruiken om de samenwerking te versterken. In deze workshop bespreken we kort de voordelen van perspectiefwisseling en hoe je dat kan inzetten. Maar we gaan vooral actief aan de slag met het perspectiefwisselspel, zodat je zelf kan ervaren wat deze voordelen zijn. 


Sessie 2: Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid 

Sprekers: Steven Hubeen en Lisa Molenaar  - AWVN met één van de vier deelnemende arbeidsmarktregio’s 

Gedurende een jaar gaan in vier arbeidsmarktregio’s vijftien tot twintig werkgevers ervaring opdoen met het duurzaam plaatsen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. De pilot, die vanuit werkgeversvereniging AWVN en stichting De Normaalste Zaak wordt begeleid, vindt plaats in nauwe samenwerking met GGZ, UWV en gemeenten in de betreffende regio en bouwt voort op de projecten die daar al plaatsvinden. De workshop geeft inzicht in hoe de pilots zijn opgebouwd, welke informatie wordt opgehaald en hoe deze ook met niet-deelnemende regio’s wordt gedeeld.

Sessie 3: Samenwerking met zorgverzekeraars: de dagelijkse praktijk van regio Drechtsteden

Spreker: Lenne van de Merwe - Senior beleidsmedewerker Participatiewet Sociale Dienst Drechtsteden en projectleider Samenwerking GGZ en W&I regio

De regio Drechtsteden werkt sinds 2016 met zorgverzekeraar VGZ aan de leertuin zorgvernieuwing Drechtsteden. In de leertuin zorgvernieuwing wordt samengewerkt om de problemen die voortkomen uit de snijvlakken tussen Wmo, WLZ en zorgverzekeringswet aan te pakken. De Sociale Dienst Drechtsteden en Yulius (GGZ instelling) hebben in 2017 het initiatief genomen om inwoners met GGZ problematiek grotere kans te geven op een baan. In de leertuin zorgvernieuwing die bestaat sinds 2016 werken zorgverzekeraar VGZ, de regio Drechtsteden en zorginstellingen samen aan het oplossen van problemen die voortkomen uit de snijvlakken tussen Wmo, WLZ en zorgverzekeringswet.

VGZ, Yulius en de Sociale Dienst Drechtsteden willen bewijzen dat 'werk' de beste zorg' is. Gezamenlijk is een praktische aanpak ontwikkeld waarin inwoners met GGZ beperkingen worden gematcht met werk. Het project is daarmee onderdeel van de aanpak Zinnige zorg van VGZ. 
Wat is hiervoor nodig vanuit de regio (lees: GGZ en domein W&I) én de zorgverzekeraar. Wat betekent dat voor de regio en de cliënten? Welke lessen kun je vanuit je eigen regio hieruit trekken? 

Sessies ronde 2 – 15.15 tot 16.15 uur

Sessie 4: Inbedding, borging en continuering van het project. Hoe?

Spreker: Alja van Peursen – Projectleider arbeidsmarktregio Haaglanden 

Binnen arbeidsmarktregio Haaglanden is ook gestart met de landelijke impuls. Op voorhand hebben is in de regio afgesproken dat ze geen verlenging aanvragen van het project en het meteen gaan implementeren binnen de Werkgevers Servicepunten. Hoe we dat in arbeidsmarktregio Haaglanden doen en hoe de WSP’s hieraan uitvoering geven lichten ze toe in deze interactieve workshop waarin de projectleider graag het gesprek aangaat met andere regio’s. 

Sessie 5: Privacy protocol bij samenwerking GGZ en W&I

Sprekers: Eric Schreuders – privacy jurist en Manon van der Wal – projectleider Samenwerking GGZ en W&I regio Friesland

In de samenwerking tussen GGZ en het domein Werk & Inkomen lopen professionals vaak tegen privacyvraagstukken aan. Veel tijd gaat dan verloren aan discussies en uitzoekwerk over wat wel en niet mag. Een helder werkproces en daarop afgestemd privacy protocol kan de samenwerking een stuk makkelijker maken. Hoe kom je tot deze zaken? Welke stappen moeten de partijen in de regio zetten. Privacy jurist Eric Schreuders licht dit toe, samen met Manon van der Wal van de arbeidsmarktregio Friesland toe. 

Sessie 6: Landelijke patronen in de samenwerking > wat betekent dat voor jou regio?

Sprekers: Femke Bennenbroek (ZINZIZ) en Femke Stoutjesdijk (Verwey-Jonker-Instituut)

We hebben recent het rapport over de stand van zaken van de projecten in de 31 regio’s afgerond. Daarbij zijn de landelijke patronen en trends geschetst. Maar hoe verhoudt zich dat nu tot jouw regio? Zijn de patronen herkenbaar of juist helemaal niet? En wat betekent dat voor het vervolg in jouw regio? Wat kun je er van leren en benutten? En hoe pak je dat dan aan, zodat het de samenwerking en het project in jouw regio een extra impuls krijgt? 

In deze interactieve sessie gaan we daar met elkaar mee aan de slag. Dus geen lezing waarbij de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd, maar een interactieve sessie waar we met elkaar aan de slag gaan met de vertaalslag naar jouw eigen regio. Aan het einde van de sessie heb je voor jezelf en voor je regio een aantal concrete actiepunten geformuleerd die je praktisch kan inzetten.  

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.