Uitnodiging Praktijkdag Programmaraad 1 juni 2017

25 april 2017

De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) nodigt u van harte uit voor de Praktijkdag voor Kennis, Inspiratie en Resultaat op donderdag 1 juni 2017 in het Beatrixgebouw te Utrecht. Thema’s die aan bod komen zijn: werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening, transparantie en samenwerking in de arbeidsmarktregio. Wij bieden u weer een gevarieerd programma aan met kennis-, verdiepings-, praktijk- en intervisie sessies over de  Participatiewet, de wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en de wet SUWI. U heeft op deze dag tevens de gelegenheid om ervaringen met professionals te delen, te netwerken en inhoudelijk deskundigen te bevragen. Klik hier voor de presentaties van de Praktijkdag op 1 juni. 

Programma: keuze uit 24 sessies

Op 1 juni bieden wij u een uitgebreid viergangenmenu met 24 verschillende sessies. U bepaalt aan welke gang(en) (ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur / ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur / ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur / ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur) u deelneemt en welke sessie(s) u bijwoont. 

Overzicht van de sessies die u kunt volgen:

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en SZW
Sessie 2: Intervisie Beschut werk
Sessie 3: Intervisie (in gesprek met) regionale Werkbedrijven
Sessie 4: Dialoog: Samenwerken in het sociaal domein, hoe doen we dat voor werkzoekenden?
Sessie 5: Inzet van de subsidioloog: één van de succesfactoren Banenafspraak NHN
Sessie 6: SOW-route
Sessie 7: Werken met jobcoaching bij arbeidsbeperking
Sessie 8: Economisch èn sociaal ondernemen. Het kan! Podium24, het WSP van Maastricht-Heuvelland
Sessie 9: Sociaal ondernemen als instrument om lokaal en regionaal werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te scheppen
Sessie 10: Aansluiten onderwijs bij regionaal Werkbedrijf
Sessie 11: Schakelpunt voor landelijke werkgevers
Sessie 12: Hoe stuur ik op het halen van de Banenafspraak? – De meerwaarde van regionale rapportages van UWV
Sessie 13: De Praktijkroute en de instrumenten
Sessie 14: Transparantie Banenafspraak: succesfactoren & resultaten
Sessie 15: Is de online dienstverlening van UWV WERKbedrijf ook interessant voor uw organisatie en klanten?
Sessie 16: Werken met een zintuiglijke beperking? Dat kan! Wat zijn de aandachtspunten en randvoorwaarden?
Sessie 17: Intervisie met, voor en door regiocoördinatoren Implementatie, Ondersteuning en Transparantie
Sessie 18: De All@Work strategie van Werkzaak Rivierenland
Sessie 19 : Workshop Schulden herkennen en bespreekbaar maken
Sessie 20: Via activering en werkgeversdienstverlening…naar partnerschap!
Sessie 21: Werk in Zicht, hoe werken 35 partijen samen in de arbeidsmarkt in het hoge noorden?
Sessie 22: Samenwerking in de regio: praktijkvoorbeelden van regionale samenwerking tussen gemeenten en GGZ
Sessie 23: Regionale harmonisatie instrumenten
Sessie 24: Matchingsite Oost Brabant

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en SZW

Sprekers: Betsie Gerrits – Programmamanager Programmaraad en het ministerie van SZW
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur

Doelgroep: Iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 100 personen
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Kennisoverdracht en mogelijkheid tot het stellen van vragen

Wat levert het volgen van deze sessie op?

Tijdens deze sessie praat het ministerie van SZW u graag bij over de laatste ontwikkelingen en actualiteiten uit Den Haag zoals het vervolg na de verkiezingen. De Programmaraad brengt u graag op de hoogte van het aanbod en ondersteuning die zij bieden. 
Van praktijkvoorbeelden tot aan producten zoals de werkgeversgerichtheidsscan en van reviews tot aan hulp bij het indienen van de aanvraag ‘Impuls regionale samenwerking GGZ en W&I.  Daarnaast gaat de Programmaraad graag met u in gesprek over uw grootste vragen en uitdagingen. Welke vragen spelen er in uw regio? Wat heeft u nog nodig om de uitvoering goed te kunnen vormgeven? Wat speelt er in uw regio en hoe kan de Programmaraad u in 2017 hierbij helpen? Een interactieve sessie met het ministerie van SZW en de Programmaraad.

Sessie 2: Intervisie Beschut werk

Sessiebegeleider: Ida Dral - Adviseur op innovatie en verbinding IDE Advies in opdracht van de Programmaraad
Te volgen in: ronde 3 en 4 van 12.45 - 14.45 uur (let op: deze sessie duurt 2 uur)

Doelgroep: Beleidsmakers gemeenten
Maximaal aantal deelnemers: 16 tot 20 personen
Kennisniveau: (beleids)kennis van beschut werk als onderdeel van Participatiewet
Type sessie: Intervisiesessie waarin het delen van informatie en praktijkvoorbeelden centraal staat

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Vanaf 1 januari 2017 zijn gemeenten verplicht uitvoering te geven aan beschut werk. Daarom: een intervisiesessie over beschut werk die specifiek gericht is op beleidsmakers van gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de beleidsuitvoering van beschut werk. Welke oplossingen hebben andere gemeenten gekozen? Hoe en waar zijn de werkplekken gerealiseerd? Waar worden de klanten voor beschut werken gevonden? Hoe is de financiering geregeld?

Naar overzicht sessies

Sessie 3: Intervisie (in gesprek met) regionale Werkbedrijven

Sessiebegeleider: Tanja Willemsen – Projectleider Werkgeversdienstverlening en regionale Werkbedrijven Programmaraad
Te volgen in: start vanaf ronde 4 om 14.00 en duurt tot 16.00 uur (let op: deze sessie duurt 2 uur)

Doelgroep: Trekkers regionale Werkbedrijven (deze workshop is niet toegankelijk voor andere geïnteresseerden)
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen
Kennisniveau: Kennis en ervaring met regionale Werkbedrijven
Type sessie: Intervisie

Wat levert het volgen van deze sessie op?
In deze intervisiesessie gaan trekkers van regionale Werkbedrijven met elkaar in gesprek. We inventariseren de onderwerpen die u als deelnemer wil bespreken en gaan dan aan de slag. Zo zoomen we in op de actualiteit en hebben we de ruimte om de uitdagingen voor de nabije toekomst te duiden. In de voorbereiding is al een aantal onderwerpen benoemd die gezamenlijk wordt opgepakt. U bent van harte uitgenodigd om vooraf een (aanvullend) onderwerp, een vraag of casus die verdieping verdient, in te dienen bij 
twillemsen@divosa.nl.

Naar overzicht sessies

Sessie 4: Dialoog: Samenwerken in het sociaal domein, hoe doen we dat voor werkzoekenden?

Sessiebegeleider namens de Programmaraad: Peter van der Geer van Debat.nl met Jeannette Vader – projectleider participatie en wijkteams gemeente Zaanstad, verandermanager in het sociaal domein; David van Maanen - bestuurslid Divosa en directeur van sociale dienst Krommerijn Heuvelrug en Justine Ruitenberg - afdelingshoofd Inspectie SZW
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 - 12.00 uur

Doelgroep: Iedereen
Maximaal aantal deelnemers: n.v.t.
Kennisniveau: n.v.t.
Type sessie: Interactieve dialoog om gezamenlijk tot verdieping te komen

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Dialoogsessie: samenwerken in het sociaal domein. Tijdens deze dialoogsessie gaan we in op de mogelijkheden om samen te werken in het sociale domein. Waar kun je vanuit Werk en Inkomen logische verbindingen leggen om zo werkzoekenden beter te bedienen? In het panel de ervaringen van gemeenten die bijvoorbeeld de verbinding hebben gelegd met sociale wijkteams.

Naar overzicht sessies

Sessie 5: Inzet van de subsidioloog: één van de succesfactoren Banenafspraak NHN

Spreker: Ronald van Ammers- senior adviseur Werkgeversdiensten alias de subsidioloog bij het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Alle deelnemers Praktijkdag die de werkgeversdienstverlening in hun regio willen verbeteren
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen
Kennisniveau: Geen kennisniveau over dit onderwerp vereist
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, kennisdeling en interactief.

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Een workshop over de inzet van meerdere subsidiologen in de regio Noord-Holland Noord om werkgevers te ontzorgen en te ondersteunen bij het aanvragen van subsidies bij het aannemen van jongeren met een arbeidsbeperking. Het gaat hierbij om: de samenwerking PRO/VSO onderwijs, het aanmelden in het Doelgroepregister via de verkorte aanvraag, het maken van een kant en klare berekening voor de werkgever, het bieden van ondersteuning bij de papierwinkel en procedures. Als hulpmiddel wordt gebruik gemaakt van de www.subsidiecalculator.nl. Hoe werkt het in de praktijk? Welke successen worden hierdoor geboekt in Noord-Holland Noord? 

Naar overzicht sessies

Sessie 6: SOW-route

Sprekers: Eric van der Westerlaken - productgroep manager Leren en Irene de Vink - teammanager Startpunt GO
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur en ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: Uitvoerders, beleidmakers, leidinggevenden vanuit werkveld jongeren en beschut werk.
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen
Kennisniveau: Kennis Participatiewet
Type sessie: Stellingen voor discussie, daarna presentatie aanpak Stroomopwaarts

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Samen kennis delen over sluitende aanpak kwetsbare jongeren. Dit door middel van een aantal praktijkvoorbeelden, stellingen en casussen. Hoe ver is men met de aanpak in hun gemeente? Wat zijn de innovatieve en effectieve ideeën? Vervolgens presenteren we de aanpak van Stroomopwaarts, waarbij we ingaan op de keuzes die we gemaakt hebben en op de samenwerking met de verschillende partners.
Stroomopwaarts wil in samenwerking met speciaal onderwijs en praktijkonderwijs een sluitende aanpak realiseren, zodat iedere schoolverlater PRO/VSO een duurzame plaats vindt. Dit kan zowel betaald werk (al dan niet beschut), dagbesteding of vrijwilligerswerk zijn. Door een sluitende aanpak te realiseren zorgen we ervoor dat deze jongeren niet verdwijnen in onze samenleving. Zo verkleinen we de kans op overlast en isolement. Één SOW-route; een proces waar kwetsbare jongeren maar ook andere kwetsbare inwoners gebruik kunnen maken van een traject om de juiste plaats op de arbeidsmarkt vinden of anders optimaal kunnen participeren.

Naar overzicht sessies

Sessie 7: Werken met jobcoaching bij arbeidsbeperking

Sprekers: Ida Dral – zelfstandig adviseur IDE Advies voor verbinding en innovatie samen met een arbeidsmarktregio samen met Elisabeth de Gelder - manager WerkCorporatie; Esther Willems - accountmanager WerkCorporatie en Wilko Niemer - jobcoach USG Restart
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45

Doelgroep: Gemeentelijke en regionale beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen kennisniveau vereist.
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, interactief en discussie.

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Een workshop over hoe de inzet van Jobcoaching voor mensen met een arbeidsbeperking in de praktijk werkt. Wat komt er kijken bij het aantrekken van de juiste jobcoaches of jobcoachorganisaties? Hoe bepaal je wat er nodig is? En wat spreek je af aan resultaat en hoe monitor je de inzet? Hoe betrek je werkgevers bij het resultaat en de inzet van werken met Jobcoach en welke rol spelen zij bij de inzet maar ook bij de beoordeling van een jobcoach? Welke soorten jobcoach zijn er en hoe bepaal je wat je inzet en voor wie?

Naar overzicht sessies

Sessie 8: Economisch èn sociaal ondernemen. Het kan! Podium24, het WSP van Maastricht-Heuvelland

Sprekers: Fleur Jongen - accountmanager Jongeren [Toelichting op praktijkvoorbeelden uit de netwerksamenwerking VSO-Pro-praktijkroute-van stage naar baan]; Lotte Pierik - projectleider [Toelichting op functiecreatie en herontwerp werk bij bedrijven om vraag meer aanbodgeschikt te maken en aanbod meer vraaggeschikt te maken] en Jenny Dizij – van Leeuwen - directeur [Toelichting op de organisatie Podium24, producten/diensten en samenwerking arbeidsmarktregio/ netwerksamenwerking]
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen kennisniveau vereist
Type sessie: Kennisoverdracht vanuit praktijkvoorbeelden, interactief 

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Het volgen van deze sessie levert inzicht in:

 • de gekozen governance-structuur door de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals, Valkenburg.  
 • onze samenwerkingsverbanden: Podium24 is regioambassadeur van Locus en PSO in Zuid-Limburg, partner in De Normaalste Zaak en Onbeperkt aan de Slag. De WSP-en in Zuid-Limburg werken nauw met elkaar en de MVO-werkgevers platformen samen. Podium24 is de ketenpartner in het drieluik diagnose (Sociale Zaken), plaatsing (Podium24) en ontwikkeling (SW organisatie MTB).
 • onze producten en diensten: Stichting Podium24 voert gemeentelijke regelingen uit. O.a. gesubsidieerd detacheren, Social Return, beschikken van loonkostensubsidie, uitstroompremie bij werkgevers. Podium24 BV is lid van de NBBU, ontwikkelt met werkgevers en onderwijspartijen arbeidsmarktprojecten en zet uitzenden/detacheren in om de bemiddeling van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt te verduurzamen. Zie: http://www.podium24.nl/diensten.

Naar overzicht sessies

Sessie 9: Sociaal ondernemen als instrument om lokaal en regionaal werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te scheppen

Sprekers: Roland Kluskens – beleidsadviseur Gemeente Arnhem en Frank Verheul – oprichter Stichting GoedWerkt
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: (Beleids)medewerkers sociaal domein, casemanagers Werk & Inkomen, kwartiermakers gemeentelijk Werkbedrijf, beleidsmedewerkers Participatiewet, beleidsmedewerkers UWV, managers Sociale Diensten/ Werk & Inkomen
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Kennis van/ ervaring met Wet Sociale Werkvoorziening, Participatiewet, Wet op de Bijstand, het SW-bedrijf, bestaande werkgelegenheidstrajecten en werkgeversbenadering
Type sessie: Kennis en ervaring delen, interactief over toepasbaarheid bij andere gemeenten/ regio’s, randvoorwaarden voor resultaat

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Inzicht, inspiratie, voorbeelden en methodiek rondom de vraag hoe de infrastructuur en expertise van het SW-bedrijf, in combinatie met de belangen en behoeftes van gemeenten, het lokale bedrijfsleven en het onderwijs, kan worden benut voor het scheppen van nieuwe werkgelegenheid voor mensen uit de doelgroep van de Participatiewet.

Naar overzicht sessies

Sessie 10: Aansluiten onderwijs bij regionaal Werkbedrijf

Sprekers: Noël Relker - relatiemanager strategie en onderwijs en Haske van Aken - manager Leren en werken/programmamanager FactorWerk
Te volgen in: ronde 3 van 12.45- 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 – 5.00 uur

Doelgroep :  Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Er is geen specifiek kennis niveau vereist.
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, discussie om gezamenlijk tot verdieping te komen

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Vanaf 2017 nemen de ROC’s Landstede en Aventus op managers- en bestuurlijk niveau deel aan FactorWerk (Regionaal Werkbedrijf Stedendriehoek & Noord-Veluwe). In FactorWerk wordt Leren en Werken gezien als zeer belangrijk en noodzakelijk thema voor het plaatsen van kwetsbare doelgroepen.  In deze sessie geven we inzicht in hoe de aansluiting onderwijs bij FactorWerk tot stand is gebracht. En zal verdiept worden op; welke bijdrage kan Onderwijs/Leren en Werken leveren bij het plaatsen van kwetsbare doelgroepen, wat was de verwachting van de betrokken partijen over de aansluiting, hoe ziet de tactische en strategische agenda er uit. En, hoe kan VSO PrO aangesloten worden?

Naar overzicht sessies

Sessie 11: Schakelpunt voor landelijke werkgevers

Sessiebegeleider: Tanja Willemsen – projectleider Werkgeversdienstverlening Programmaraad en Samantha Beaufort – landelijk adviseur werkgeversdienstverlening UWV
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: Betrokkenen bij werkgeversdienstverlening
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen
Kennisniveau: Kennis van en ervaring met werkgeversdienstverlening
Type sessie: Informatief en interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op?
In deze workshop wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen in de dienstverlening voor landelijke werkgevers. Deze werkgevers geven al geruime tijd aan dat ze graag een ondersteund willen worden in hun afspraken met verschillende gemeenten en SW-bedrijven. Recent is afgesproken om actie te ondernemen, door het inrichten van een Schakelpunt. 
Dit geschiedt uiteraard in zeer nauwe samenwerking met de regio's en het landelijke WSP van UWV. Wat gaat u merken van dit Schakelpunt? Hoe schakelt dit punt met (de gemeenten en SW-bedrijven in) de regio's? Wat heeft u nodig van dit Schakelpunt? Wat heeft het Schakelpunt van u nodig? Bouw mee aan de dienstverlening voor landelijke werkgevers!

Naar overzicht sessies

Sessie 12: Hoe stuur ik op het halen van de Banenafspraak? – De meerwaarde van regionale rapportages van UWV

Spreker: Stefan Leliveld - strategisch beleidsadviseur UWV; Arjen Michels - manager Bronnen Gegevensdiensten UWV; Mariëlle van Delft - data analist bij Gegevensdiensten van UWV en Renate Westdijk - projectleider Transparantie Programmaraad
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Beleidsmedewerkers, managers en bestuurders van gemeenten; beleidsmedewerkers, managers en bestuurders van maatschappelijke organisaties en SW-bedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 30 personen
Kennisniveau: Enige kennis over de Banenafspraak en het gebruik van het Doelgroepregister is wenselijk
Type sessie: Discussie aan de hand van de regionale rapportages van UWV in het kader van de Banenafspraak: hoe kun je sturen op het behalen van je doelstellingen?

Wat levert het volgen van deze sessie op?
In het kader van de Banenafspraak biedt UWV inzicht in de voortgang van de realisatie van het aantal extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers. Dat doet UWV met:
- Formele metingen (begin juli 2017 wordt 2-meting verwacht)
- Regionale rapportages (ieder kwartaal, Q4 2016 gepubliceerd op 25 april 2017) 

Deze overzichten bieden de mogelijkheid om regionaal te sturen op het behalen van de doelstellingen van de Banenafspraak. Hier gaan we in deze sessie met elkaar over in gesprek.
Welke informatie kun je halen uit de regionale rapportages?
    - Hoe bevorder je instroom in het Doelgroepregister?
    - Hoe zorg je ervoor dat mensen in het Doelgroepregister een baan vinden?
    - Hoe zorg je ervoor dat deze mensen hun baan houden?
Ideeën en tips van UWV, Programmaraad en collega’s!

Naar overzicht sessies

Sessie 13: De Praktijkroute en de instrumenten 

Sprekers: Ine Neefjes en Linda de Bruin, ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur, ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Bedoeld voor mensen die met de Praktijkroute aan de slag willen gaan, of net aan de slag zijn gegaan, en meer willen weten over de samenhang tussen de Praktijkroute en de instrumenten voor de doelgroep van de Banenafspraak
Type sessie: Kennisoverdracht en interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op?
U krijgt eerst een korte uitleg van Ine en Linda om u meer inzicht te geven over wat de Praktijkroute precies inhoudt en wat de samenhang met de instrumenten is. 
Daarna leggen zij u een aantal situaties voor, waardoor u deze informatie kunt toetsen aan de praktijk. Na de sessie weet u beter wat de Praktijkroute inhoudt, welke keuzes u heeft en welke instrumenten in de verschillende situaties beschikbaar zijn voor de werkgevers. Kortom: hoe u de Praktijkroute (nog beter) in uw gemeente kunt toepassen. 
NB.: deze workshop is een verkorte versie van de sessie die is gegeven op de bovenregionale bijeenkomsten Beschut Werk en Praktijkroute die de Programmaraad in april dit jaar organiseerde.

Naar overzicht sessies

Sessie 14: Transparantie Banenafspraak: succesfactoren & resultaten

Sprekers: Danny Blom - projectleider Vliegende Brigade; Astrid Hendriks  - Programmamanager Banenafspraak bij UWV en Renate Westdijk - projectleider Transparantie bij de Programmaraad
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Iedereen die zich bezighoudt met het transparant maken van de kandidaten die vallen onder de Banenafspraak.
Maximaal aantal deelnemers: 30 personen
Kennisniveau: Basiskennis omtrent de Wet Banenafspraak en het quotum Arbeidsbeperkten.
Type sessie: Informatieve en interactieve sessie waarin wij in gesprek willen gaan over o.a. de succesfactoren, behaalde resultaten en beoogde doelstellingen ten aanzien van het transparant maken van de kandidaten die vallen onder de Banenafspraak. Aan bod komt het gebruik van de selectiemogelijkheid via het Dashboard voor accountmanagers van WSP’s en de Kandidatenverkenner voor de werkgever.

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Eén van de knelpunten die werkgevers zeggen te ervaren bij de realisatie van Banenafspraak is de geringe transparantie van het bestand. Iedere arbeidsmarktregio loopt hier in meer of mindere mate tegenaan. Het transparant maken van de doelgroep Banenafspraak van gemeenten en UWV in een gestructureerd systeem met een eenduidig profiel is nog niet overal even ver gevorderd. Terwijl het de wens van werkgevers is om kandidaten zelf te kunnen vinden volgens een eenduidig profiel. Om kandidaten te kunnen selecteren in de Kandidatenverkenner en het Dashboard moet je dus weten wat ze willen en kunnen. Daarom is het zo belangrijk dat gemeenten, UWV en SW-bedrijven in arbeidsmarktregio’s het werkzoekendenbestand transparant maken én houden.  De ‘Vliegende Brigade’ kan u hierbij helpen. 
Tijdens deze sessie informeren wij u over succesfactoren, behaalde resultaten en beoogde doelstellingen. Tevens bieden wij een argumentenkaart aan met weerstanden en oplossingen.

Naar overzicht sessies

Sessie 15: Is de online dienstverlening van UWV WERKbedrijf ook interessant voor uw organisatie en klanten?

Sprekers: Marcel Helfferich – UWV en Marc van den BroekUWV
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur

Doelgroep: Iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifieke kennis vereist
Type sessie: Interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op?
We leven in een samenleving waarin de digitalisering steeds verder gaat. Voor ons allen is het inmiddels normaal om online te shoppen, een reis te boeken en onze bankzaken te regelen. Het UWV WERKbedrijf biedt zogeheten ‘blended services’ aan. Dit is een combinatie tussen persoonlijke en online dienstverlening. Wie weet wil uw organisatie de dienstverlening ook meer op deze manier aanbieden? In deze workshop laten we u kennismaken met de online diensten die aangeboden worden via werk.nl met als doelstelling dat u kunt bepalen of deze diensten wellicht ook voor uw organisatie interessant zijn. Deze sessie is de vorige Praktijkdag beoordeeld met een 7,4
.

Naar overzicht sessies

Sessie 16: Werken met een zintuiglijke beperking? Dat kan! Wat zijn de aandachtspunten en randvoorwaarden?

Sprekers: Namens Werkpad Sjaak Thijssen en Diane Massaar – Werkpad;  Sander Mateman – projectleider Jeugdwerkloosheid bij de gemeente Utrecht
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur en ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: de workshop is vooral bedoeld voor klantmanagers, beleidsadviseurs, teammanagers, arbeidsdeskundigen, consulenten Werk & Inkomen en voor anderen die deze doelgroep in hun werk tegenkomen.
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: De workshop is voor iedereen te volgen, er wordt geen voorkennis verwacht. Werkpad zal op een heldere en gestructureerde manier kennis overdragen aan de deelnemers.
Type sessie: De sessie bestaat uit praktijkvoorbeelden, kennisoverdracht en zal interactief zijn. Er is ook voldoende ruimte voor discussie.

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Aan het eind zullen de deelnemers een beter beeld hebben van wat er nodig is om mensen met een zintuiglijke beperking aan het werk te krijgen. In het bijzonder gaat het om mensen met een beperking door zien, horen, met autisme, of een taalontwikkelingsstoornis. Er wordt geredeneerd vanuit iemands kwaliteiten. Onderwerpen die behandeld zullen worden zijn o.a.:

 • Noodzakelijke voorwaarden om goed te kunnen en blijven functioneren. 
 • Wat zijn voordelen om mensen met een zintuiglijke beperking in dienst te nemen en wat zijn mogelijk enkele nadelen?
 • Twee of meer collega’s met een beperking op een werkplek is beter dan één.
 • Werkplekonderzoek voor zintuiglijk beperkten.
 • Welke werkplekaanpassingen zijn mogelijk?
 • Doventolk (ook per App), blindengeleidehond, beeldschermaanpassingen, hoe is de werkplek?
 • Inzicht in de relatie tussen vermoeidheid en gehoorverlies of oogaandoeningen.
 • Aandacht voor communicatie. 
 • Sociale interacties.
 • Wat doet een jobcoach en hoe kan die aangevraagd en ingezet worden?

Naar overzicht sessies

Sessie 17: Intervisie met, voor en door regiocoördinatoren Implementatie, Ondersteuning en Transparantie

Begeleider intervisie: Renate Westdijk, ondersteund door vertegenwoordigers/experts van VNG, Divosa, Cedris en UWV.
Te volgen in: ronde 1 vanaf 09.45 uur tot en met ronde 2 12.00 uur (Let op: deze sessie duurt 2 uur)

Doelgroep: Deze sessie is bedoeld voor regiocoördinatoren Implementatie, Ondersteuning en Transparantie. (Dit zijn medewerkers die bezig zijn met het implementeren en ondersteunen binnen gemeenten en SW van het gebruik van UWV-portaal voor Gemeenten en Transparantie). Dit is een besloten groep.
Maximaal aantal deelnemers: Het is een afgebakende groep
Kennisniveau: Kennisniveau is niet gelijk, deelnemers zijn van tevoren vastgesteld, gesloten sessie!
Type sessie: Intervisie, de deelnemers kunnen vooraf casuïstiek/problematiek inbrengen. Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen, oogmerk is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk wordt verbeterd.

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Het verbeteren van dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden hebben we allemaal hoog op onze prioriteitenlijst. Deze dienstverlening is positief te beïnvloeden door het gebruik van één elektronische voorziening: het UWV-portaal voor gemeenten. Regiocoördinatoren vervullen hierin een belangrijke rol. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot. Om hen nog beter te faciliteren in deze taak, organiseren we de intervisie bijeenkomst ‘Overleg regiocoördinatoren Implementatie, Ondersteuning en Transparantie’. Na aanmelding voor deze intervisie kunt u uw een casus/probleem gerelateerd aan de kwaliteit van de dienstverlening en UWV-portaal voor Gemeenten inbrengen. Uw casus/probleem mailt u naar rwestdijk@samenvoordeklant.nl. Uit de inzendingen kiezen we twee casussen die centraal staan in de intervisie. Samen met uw vakgenoten, ervaringsdeskundigen en experts zoeken we een oplossing voor het door u gesignaleerde probleem. De intervisiebijeenkomst vervangt het ICT overleg voor regiocoördinatoren.

Naar overzicht sessies

Sessie 18: De All@Work strategie van Werkzaak Rivierenland

Sprekers: Elfriede Boer -algemeen directeur van de Werkzaak Rivierenland en Tom de Haas - zelfstandig adviseur en medeauteur van het boek All@Work.
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur

Doelgroep: Directeuren van samenwerkingsverbanden W&I en SW-bedrijven, beleidsmedewerkers.
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen
Kennisniveau: Enige kennis van de Participatiewet maar ook van bedrijfsmatige processen is een pre. Creatieve geest is nog belangrijker.
Type sessie: Informatieoverdracht over de strategische keuzes van Werkzaak Rivierenland en interactie over actuele dilemma’s die de interactie tussen wet, strategie en omgeving oplevert  (1/3 informatie van ons, 2/3 discussie met de deelnemers).

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Aan de hand van 4 of 5 kernthema’s nemen Codrik van de Wetering - manager Inkomen en Bedrijfsvoering - en Marc Christiaens - manager Werk -   de deelnemers mee in de vragen en dilemma’s waar de Werkzaak Rivierenland voor stond:
•    Wat is het effect van werkloosheid op de kwaliteit van leven van burgers?  
•    Welke prioriteiten stellen we als Werkzaak bij de inzet van een krimpend Participatiebudget? 
•    Wat betekent het voor mensen met een beperking / een afstand tot de arbeidsmarkt, om uitgesloten te zijn van betaald werk?
En de keuzes die vervolgens zijn gemaakt:
-    De nadruk op werk boven uitkering 
-    Het principe ‘werk moet lonen’: voor werknemer, werkgever en de overheid 
-    De keuze om de inzet van Werkzaak te focussen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
-    De noodzaak van een ander verdienmodel voor werk binnen de Participatiewet 
-    WSP en werkgeversdienstverlening als onderdeel van de Werkzaak strategie 
Tijdens de bijeenkomst is er voldoende ruimte voor kennisuitwisseling.   . De deelnemers kunnen hun  dilemma’s en keuzes voorleggen..

Naar overzicht sessies

Sessie 19: Workshop Schulden herkennen en bespreekbaar maken

Sprekers: Drs. Vivian den Hartogh  - senior onderzoeker en projectleider Lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht; Arie Visser – senior projectleider SBCM, Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid.
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur en ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, medewerkers van wijkteams, werkcoaches en trajectbegeleiders van re-integratiebedrijven.
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Er is geen voorkennis over dit onderwerp vereist.
Type sessie: Workshop, kennisoverdracht, interactief, introductie van e-learningmodule voor professionals.

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Schulden komen bijna nooit alleen en kunnen uitermate frustrerend en belemmerend werken in het traject dat uw cliënt volgt. De impact van schulden is zo groot dat het de participatie in de samenleving, het volgen van een succesvol re-integratietraject, de duurzaamheid van een arbeidsplek of het oppakken van andere problematiek in gevaar kan brengen. Wat kunt u doen om schuldenproblematiek bij uw cliënt te herkennen en bespreekbaar te maken? En hoe kunt u een interventie plegen zonder in de schoenen van de schuldhulpverlener te gaan staan? Tijdens deze workshop delen we de kennis die nodig is om adequaat te kunnen ingrijpen. Daarnaast nemen we de professionals mee in het kersverse e-learningprogramma dat zij vanuit huis of op de werkplek kunnen volgen. Het programma verschaft  verdiepende kennis en  praktische handvatten
.

Naar overzicht sessies

Sessie 20: Via activering en werkgeversdienstverlening…naar partnerschap!

Sprekers: Robin Dissels - manager Arbeidsbemiddeling WSP, Chris Ekkerman - teamleider WSP, Danielle Gelinck - manager Beleid & Juridische Zaken WerkSaam o.l.v. Cees Kiene – aanjager Programmaraad
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, medewerkers WSP, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers en managers van gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau over dit onderwerp vereist, maar wel interesse in de wisselwerking met werkgevers
Type sessie: praktijkvoorbeeld, kennisdeling, interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op?
In West-Friesland is gekozen voor één gezamenlijke organisatie die zowel werkzoekenden als werkgevers centraal stelt. Het zo snel mogelijk activeren van cliënten door middel van het opdoen van werkervaring en een actieve werkgeversbenadering, is de basis van het concept. In deze workshop wordt ingegaan op beide onderdelen. Waar zijn we tegenaan gelopen? Wat gaat er goed? Wat moet beter? Daarnaast willen wij aan de hand van praktijkvoorbeelden in discussie gaan om kennis op het gebied van werkgeversdienstverlening te delen
.

Naar overzicht sessies

Sessie 21: Werk in Zicht, hoe 35 partijen samenwerken in de arbeidsmarktregio in het hoge noorden?

Sprekers: Pieter Nammensma – programmamanager arbeidsmarktregio Groningen
Te volgen in: ronde 2 van  11.00 – 12.00 uur en ronde 3 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Strategisch of beleidsmedewerkers, accountmanagers, managers of directeuren
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen
Kennisniveau: Geen specifieke kennis vereist
Type sessie: Praktijkvoorbeeld met interactief en discussie met het doel samen tot verdieping te komen

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
De arbeidsmarktregio Groningen, genaamd Werk in Zicht, is een samenwerking van 27 gemeenten, UWV en acht SW-bedrijven. In de workshop krijgt u inzicht hoe de samenwerking in de arbeidsmarktregio is georganiseerd los van de politieke dynamiek is georganiseerd en hoe dit in de praktijk uitpakt. . De samenwerking komt vooral tot uitdrukking  in de werkgeversbenadering
.

Naar overzicht sessies

Sessie 22: Samenwerking in de regio: praktijkvoorbeelden van regionale samenwerking tussen gemeenten en GGZ

Sprekers: Femke Bennenbroek – projectleider onderzoek, directeur ZINZIZ 
Ook komen (m.b.v. videomateriaal) aan het woord: Cecilia Wopereis - projectleider Gemeente Leiden en Monique van Biezen - programmacoördinator Participatie Stichting Zon
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur

Doelgroep: Voor professionals van gemeenten en GGZ-instellingen, beleidsmedewerkers die een plan schrijven in het kader van de eenmalige financiële tegemoetkoming vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Maximaal aantal deelnemers: 30 personen
Kennisniveau: geen voorkennis vereist
Type sessie: praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht & kennisdeling

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
De afgelopen anderhalf jaar hebben we de regionale samenwerking tussen Werk & Inkomen en GGZ binnen vier arbeidsmarktregio’s gevolgd. We hebben in kaart gebracht hoe deze vier regio’s de samenwerking hebben opgestart, welke uitdagingen zij daarbij zijn tegengekomen, hoe zij deze hebben opgelost en hoe zij deze samenwerking voortzetten. In deze sessie nemen we u aan de hand van de ervaringen in deze vier regio’s mee in de ‘lessons learned’ en vertalen deze naar concrete en praktische handvatten voor uw praktijk. We besteden daar aandacht aan het opstarten van de regionale samenwerking, maar ook het continueren van deze samenwerking.

Naar overzicht sessies

Sessie 23: Regionale harmonisatie instrumenten

Sessiebegeleider: Anna Hooijenga - secretaris Regionaal Werkbedrijf Zuid Holland Centraal en senior beleidsadviseur gemeente Zoetermeer; Bart Weber van UWV en Marina van der Maazen - beleidsadviseur gemeente Den Haag
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: geen specifieke doelgroep
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: geen specifiek kennisniveau
Type sessie: praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht & kennisdeling 

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Werkgevers vragen om harmonisatie van instrumenten, zodat zij met eenduidige afspraken mensen uit de Participatiewet  aan het werk kunnen helpen. Ook helpt harmonisatie van de instrumenten in de regionale samenwerking. Wij vertellen je graag hoe we gezamenlijk in de regio's Haaglanden en Zuid Holland Centraal deze afspraken hebben gemaakt in onze regio en  hoe onze instrumenten-set eruit ziet. Laat je inspireren over de voordelen die we hebben in onze werkgeversdienstverlening en over onze 'lessons learned' in dit proces!

Naar overzicht sessies

Sessie 24: Matchingsite Oost Brabant

Sessiebegeleider: Nicole Papen - Projectleider van het WSP Noordoost-Brabant voor de matchingssite Talentuitnoordoostbrabant.nl
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: geen specifieke doelgroep
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen
Kennisniveau: geen specifiek kennisniveau
Type sessie: Informatieve sessie

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Het werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant, helpt jaarlijks circa 11.000 werkzoekenden in de regio aan een baan. Zij heeft recent een nieuwe tool: www.talentuitnoordoostbrabant.nl. Op deze matchingsite presenteren talenten zich aan werkgevers via een kort filmpje. Heeft een werkgever belangstelling, dan kunnen ze direct een kennismakingsgesprek aanvragen. In deze sessie laten we u graag de matchingsite zien, delen we het proces hoe we hier zijn gekomen en vertellen we onze eerste ervaringen.

Naar overzicht sessies

Voor wie?

De Praktijkdagen van de Programmaraad zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten, SW-bedrijven, UWV en partijen die actief zijn in de uitvoering van het regionale Werkbedrijf.

Wanneer?

Donderdag 1 juni 2017 van 9.45 uur tot 15.00 uur. Inloop vanaf 9.00 uur.

Waar?

Beatrixgebouw
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht
Routebeschrijving

Aanmelden

U kunt zich niet meer aanmelden voor de Praktijkdag op donderdag 1 juni 2017.
 

Beperkte deelname private partijen

Per sessie wordt een beperkt aantal private partijen toegelaten. Private partijen dienen hun inschrijving te beargumenteren. Uw inschrijving is pas definitief na acceptatie, u ontvangt uiterlijk 5 dagen voor de praktijkdag een bevestiging van toelating.

Tot ziens op donderdag 1 juni in het Beatrixgebouw (naast het Centraal Statrion) in Utrecht!

Vond u deze pagina interessant?