Uitnodiging Praktijkdag Programmaraad 2 november 2017

19 september 2017

De Programmaraad (waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken) nodigt u van harte uit voor de Praktijkdag voor Kennis, Inspiratie en Resultaat die gehouden wordt op donderdag 2 november 2017 in de Rijtuigenloods te Amersfoort. Thema’s die aan bod komen zijn: werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening, transparantie en samenwerking in de arbeidsmarktregio. Wij bieden u weer een gevarieerd programma aan met kennis-, verdiepings-, praktijk- en intervisie sessies over de Participatiewet, de wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en de wet SUWI. U heeft op deze dag tevens de gelegenheid om ervaringen met professionals te delen, te netwerken en inhoudelijk deskundigen te bevragen. Klik hier om de presentaties van deze dag te bekijken.

Programma: keuze uit 28 sessies

Op 2 november bieden wij u een uitgebreid viergangenmenu met 28 verschillende sessies. U bepaalt aan welke gang(en) (ronde 1 van 9.45 - 10.45 uur / ronde 2 van 11.00 - 12.00 uur / ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur / ronde 4 van 14.00 - 15.00 uur) u deelneemt en welke sessie(s) u bijwoont.

Overzicht van de sessies die u kunt volgen:

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en SZW
Sessie 2: Intervisie Beschut werk
Sessie 3: Intervisie (in gesprek met) regionale Werkbedrijven
Sessie 4: Leven Lang Leren: aan de slag in de regio
Sessie 5: Inzet van de subsidioloog: één van de succesfactoren Banenafspraak NHN
Sessie 6: Automatisch inlezen van klantprofielen in Sonar voor de Kandidatenverkenner banenafspraak
Sessie 7: Hoe stuur ik op het halen van de Banenafspraak? – De meerwaarde van regionale rapportages van UWV
Sessie 8: Schakelpunt voor landelijke werkgevers
Sessie 9: SW: haal meer uit ICT!
Sessie 10: Besparen op je BUIG-budget door inzet loonkostensubsidie
Sessie 11: Publiek Private Samenwerking: Lekstroom en Timing
Sessie 12: Vroege integratie en participatie vluchtelingen
Sessie 13: Maatschappelijke Kosten en Baten van beschut werk
Sessie 14: Werkfit Maken! WSP Den Haag – Middin voor Werk
Sessie 15: Participeer!; een integrale aanpak van Participatie en Wmo
Sessie 16: Village Deals in het sociaal domein
Sessie 17: Beschut werken in de praktijk: instrument of voorziening?
Sessie 18: Aan de slag met ondernemerschap in de arbeidsmarktregio
Sessie 19: Samen bouwen aan professionele en resultaatgerichte werkgeversdienstverlening
Sessie 20: Talent en loopbaan, samenwerking met het onderwijs in de regio Noordoost Brabant
Sessie 21: Actualiteiten Banenafspraak en inzet van instrumenten
Sessie 22: Praktijkroute in de praktijk
Sessie 23: Jobcoaching, het kind van de rekening?
Sessie 24: Arbeidsparticipatie van hoogopgeleiden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe?
Sessie 25: Samenwerking GGZ en W&I in de regio Drechtsteden
Sessie 26: SW en reïntegratiebedrijven als bufferorganisatie
Sessie 27: Workshop “Door empowerment de burger in zijn eigen kracht”
Sessie 28: Zichtbaar in Werk

 

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en SZW

Sprekers: Hilde Vogelzang - Programmamanager Programmaraad en het ministerie van SZW
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 - 10.45 uur

Doelgroep: Iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 100 personen
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Kennisoverdracht en mogelijkheid tot het stellen van vragen

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Tijdens deze sessie praat het ministerie van SZW u graag bij over de laatste ontwikkelingen en actualiteiten uit Den Haag zoals het vervolg na de verkiezingen en misschien is er dan ook al een nieuw kabinet. De Programmaraad brengt u graag op de hoogte van het aanbod en ondersteuning dat zij biedt vanaf 2018. Van praktijkvoorbeelden tot aan producten zoals de werkgeversgerichtheidsscan en van reviews tot aan hulp bij het indienen van de aanvraag ‘Impuls regionale samenwerking GGZ en W&I’. Daarnaast gaat de Programmaraad graag met u in gesprek over uw grootste vragen en uitdagingen. Welke vragen spelen er in uw regio? Wat heeft u nog nodig om de uitvoering goed te kunnen vormgeven? Wat speelt er in uw regio en hoe zal de Programmaraad u in 2018 hierbij helpen? Een interactieve sessie met het ministerie van SZW en de Programmaraad.

Naar overzicht sessies

Sessie 2: Intervisie Beschut werk

Sessiebegeleider: Ida Dral - Adviseur op innovatie en verbinding IDE Advies in opdracht van de Programmaraad
Te volgen in: ronde 1 en 2 van 9.45 - 12.00 uur (let op: deze sessie duurt 2 uur)

Doelgroep: Beleidsmakers gemeenten
Maximaal aantal deelnemers: 16 tot 20 personen
Kennisniveau: (beleids)kennis van beschut werk als onderdeel van Participatiewet
Type sessie: Intervisiesessie waarin het delen van informatie en praktijkvoorbeelden centraal staat

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Vanaf 1 januari 2017 zijn gemeenten verplicht uitvoering te geven aan beschut werk. Daarom: een intervisiesessie over beschut werk die specifiek gericht is op beleidsmakers van gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de beleidsuitvoering van beschut werk. Welke oplossingen hebben andere gemeenten gekozen? Hoe en waar zijn de werkplekken gerealiseerd? Waar worden de klanten voor beschut werken gevonden? Hoe is de financiering geregeld?
 

Naar overzicht sessies

Sessie 3: Intervisie (in gesprek met) regionale Werkbedrijven

Sessiebegeleider: Tanja Willemsen - Projectleider Werkgeversdienstverlening en regionale Werkbedrijven Programmaraad
Te volgen in: start vanaf ronde 4 om 14.00 en duurt tot 16.00 uur (let op: deze sessie duurt 2 uur)

Doelgroep: Trekkers regionale Werkbedrijven (deze workshop is niet toegankelijk voor andere geïnteresseerden)
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen
Kennisniveau: Kennis en ervaring met regionale Werkbedrijven
Type sessie: Intervisie

Wat levert het volgen van deze sessie op?
In deze intervisiesessie gaan trekkers van regionale Werkbedrijven met elkaar in gesprek. We inventariseren de onderwerpen die u als deelnemer wil bespreken en gaan dan aan de slag. Zo zoomen we in op de actualiteit en hebben we de ruimte om de uitdagingen voor de nabije toekomst te duiden. In de voorbereiding is al een aantal onderwerpen benoemd die gezamenlijk wordt opgepakt. U bent van harte uitgenodigd om vooraf een (aanvullend) onderwerp, een vraag of casus die verdieping verdient, in te dienen bij twillemsen@divosa.nl.
 

Naar overzicht sessies

Sessie 4: Leven Lang Leren: aan de slag in de regio

Sprekers: Marianne Zoetmulder - Landelijk manager Leerwerkloketten; Gera de Vries - Landelijk coördinator Taalakkoord werkgevers; Erik de Graaf -  Expert Financial Engineering en Jakolien van der Poel accountmanager Werkgeversservicepunt Rijnmond
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en  ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Er is geen kennis over dit onderwerp vereist; wel een actieve inbreng
Type sessie: plenaire kennisoverdracht van 10 minuten en 3 praktijkvoorbeelden op interactieve wijze gepresenteerd 
De sessie start met een korte introductie over  SER, SAP, Cedris, e.a. en samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt in de regio. Hierna bezoekt u in kleine groepjes 3 interactieve presentaties van 15 minuten.

Titels interactieve sessies:
Geïntegreerde Jongerenaanpak in Rijnmond door Jakolien van der Poel
Rendement op Taal  door Gera de Vries
Scholingsbudgetten voor werkgevers ontsloten door Erik de Graaf


Wat biedt deze sessie? 
De commissie  SAP, de SER, en  NRTO, ABU, OVAL en Cedris hebben  over Leven Lang Leren hun adviezen uitgebracht.  Alle denkwerk is gedaan; we moeten in de regio’s aan de slag. In deze workshop laten wij u 3 praktische voorbeelden zien om ook werkgevers te betrekken bij leren en ontwikkelen op de werkvloer.  Wij bieden u tools om hen financiële mogelijkheden te  laten gebruiken en aan het juiste personeel te komen. In deze voorbeelden hebben onderwijs en arbeidsmarktpartijen de handen ineen geslagen. Wij geven u ook graag de gelegenheid goede voorbeelden uit uw eigen regio te delen.

Naar overzicht sessies

Sessie 5: Inzet van de subsidioloog: één van de succesfactoren Banenafspraak NHN 

Spreker: Ronald van Ammers - Senior adviseur Werkgeversdiensten alias de subsidioloog bij het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Alle deelnemers Praktijkdag die de werkgeversdienstverlening in hun regio willen verbeteren
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen
Kennisniveau: Geen kennisniveau over dit onderwerp vereist
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, kennisdeling en interactief.

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Een workshop over de inzet van meerdere subsidiologen in de regio Noord-Holland Noord om werkgevers te ontzorgen en te ondersteunen bij het aanvragen van subsidies bij het aannemen van jongeren met een arbeidsbeperking. Het gaat hierbij om: de samenwerking PRO/VSO onderwijs, het aanmelden in het Doelgroepregister via de verkorte aanvraag, het maken van een kant en klare berekening voor de werkgever, het bieden van ondersteuning bij de papierwinkel en procedures. Als hulpmiddel wordt gebruik gemaakt van de subsidiecalculator. Hoe werkt het in de praktijk? Welke successen worden hierdoor geboekt in Noord-Holland Noord?

Naar overzicht sessies

Sessie 6: Automatisch inlezen van klantprofielen in Sonar voor de Kandidatenverkenner banenafspraak ​

Sprekers: Jan Willem Kool - Projectmanager WERKbedrijf UWV; Johan Verhage - Business consultant WERKbedrijf UWV en Martine Smit - Projectmanager Gemeente Alphen aan den Rijn
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 - 10.45 en ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur

Doelgroep: Gemeentelijke kwartiermakers Werk, klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Kennis en ervaring met wet banenafspraak, kennis en ervaring met klantvolgsystemen.
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, interactief.

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Hoe komen klantprofielgegevens automatisch in Sonar en vervolgens in de Kandidatenverkenner banenafspraak? Leer in deze sessie de (on)mogelijkheden en praktijkervaringen van digitaal gegevens inlezen in Sonar. Welke kenmerken zijn relevant en wanneer gebruik je welke klantprofielinformatie? Hoe maak je als gemeente het juiste bestand aan? Kortom, samen met de ervaringen van gemeente Alphen aan den Rijn krijgt u inzicht in de mogelijkheden die deze nieuwe koppeling biedt die vanaf 1 september 2017 beschikbaar is. 
Daarnaast aandacht in deze sessie voor gegevensuitwisseling in brede zin: welke systemen zijn te koppelen en welke gegevens zijn daarbij uit te wisselen? Uiteraard met een scherp oog op de privacywetgeving. Deze sessie geeft inzicht in de nieuwste mogelijkheden en in de komende mogelijkheden waaraan we werken in het domein Werk.

Naar overzicht sessies

Sessie 7: Hoe stuur ik op het halen van de Banenafspraak? - De meerwaarde van regionale rapportages van UWV 

Sprekers: Stefan Leliveld – Strategisch beleidsadviseur UWV, Eric Vinckhof – Business Consultant Gegevensdiensten UWV en Renate Westdijk – Projectleider Transparantie Programmaraad
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 - 15.00 uur

Doelgroep: Beleidsmedewerkers, managers en bestuurders van gemeenten; beleidsmedewerkers, managers en bestuurders van maatschappelijke organisaties en SW-bedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 30 personen
Kennisniveau: Enige kennis over de Banenafspraak en het gebruik van het Doelgroepregister is wenselijk
Type sessie: Discussie aan de hand van de regionale rapportages van UWV in het kader van de Banenafspraak: hoe kun je sturen op het behalen van je doelstellingen?

Wat levert het volgen van deze sessie op?
In het kader van de Banenafspraak biedt UWV inzicht in de voortgang van de realisatie van het aantal extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers. Dat doet UWV met:

  • Formele metingen
  • Regionale rapportages (ieder kwartaal, Q1 2017 gepubliceerd op 25 juli 2017)

Deze overzichten bieden de mogelijkheid om regionaal te sturen op het behalen van de doelstellingen van de Banenafspraak. Hier gaan we in deze sessie met elkaar over in gesprek.

  • Welke informatie kun je halen uit de regionale rapportages?
  • Hoe bevorder je instroom in het Doelgroepregister?
  • Hoe zorg je ervoor dat mensen in het Doelgroepregister een baan vinden?
  • Hoe zorg je ervoor dat deze mensen hun baan behouden?

Ideeën en tips van UWV, Programmaraad en collega’s!

Naar overzicht sessies

Sessie 8: Schakelpunt voor landelijke werkgevers

Sessiebegeleider: Tanja Willemsen - Projectleider Werkgeversdienstverlening Programmaraad en Samantha Beaufort – Landelijk adviseur werkgeversdienstverlening UWV
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur 

Doelgroep: Betrokkenen bij werkgeversdienstverlening
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen
Kennisniveau: Kennis van en ervaring met werkgeversdienstverlening
Type sessie: Informatief en interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op?
In deze workshop wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen in de dienstverlening voor landelijke werkgevers. Deze werkgevers geven al geruime tijd aan dat ze graag ondersteund willen worden in hun afspraken met verschillende gemeenten en SW-bedrijven. Recent is afgesproken om actie te ondernemen, door het inrichten van een Schakelpunt. Dit geschiedt uiteraard in zeer nauwe samenwerking met de regio's en het landelijke WSP van UWV. Wat gaat u merken van dit Schakelpunt? Hoe schakelt dit punt met (de gemeenten en SW-bedrijven in) de regio's? Wat heeft u nodig van dit Schakelpunt? Wat heeft het Schakelpunt van u nodig? Bouw mee aan de dienstverlening voor landelijke werkgevers!

Naar overzicht sessies

Sessie 9: SW: haal meer uit ICT! 

Sprekers: Danny Blom - Projectleider Vliegende Brigade
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: ICT-managers / verantwoordelijken van sociale werkbedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 20
Kennisniveau: Betrokkenheid bij de aansluiting op UWV-portaal en praktijkervaring met gebruik Sonar/WBS
Type sessie: Kennisdeling interactief met gebruik praktijkvoorbeelden

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Deze sessie gaat in op het gebruik van UWV-systemen Sonar en WBS door Sociale werkbedrijven. 
- Inspiratie ter bevordering van het gebruik van de gezamenlijke ICT-mogelijkheden in sociale werkbedrijven t.b.v. transparantie
- Een netwerk van professionals die in sociale werkbedrijven verantwoordelijk zijn voor ICT en transparantie.

Naar overzicht sessies

Sessie 10: Besparen op je BUIG-budget door inzet loonkostensubsidie 

Sprekers: Martin Heekelaar - Sectorleider Werk en Inkomen Berenschot, Gerard Ruis - Procesmanager Cedris en Henriëtte Maas - Directeur Westrom, Roermond
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 - 10.45, ronde 2 van 11.00 - 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur

Doelgroep: Managers, bestuurders en strategisch beleidsmedewerkers
Maximaal aantal deelnemers: 15 personen

Kennisniveau: Kennis over instrumenten participatiewet vereist, financiële expertise is niet vereist
Type sessie: Kennisdeling en interactief. Inbreng op basis van eigen ervaringen. Deelnemers hebben de gelegenheid hun casus en afwegingen te presenteren.

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Het ministerie van SZW wil gemeenten financieel prikkelen om zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen. Maar, wat gebeurt er als mensen met een loonkostensubsidie aan de slag worden geholpen? Leidt de bespaarde uitkering daadwerkelijk tot een besparing voor de gemeente? Of wordt de besparing afgeroomd door een verlaging van het budget in de toekomst? En hoe verhouden de kosten zich tot de besparingen? Moeten er uiteindelijk niet meer kosten gemaakt worden dan er aan besparingen wordt gerealiseerd? Deze en andere vragen worden in deze workshop aan de orde gesteld.

Naar overzicht sessies

Sessie 11: Publiek Private Samenwerking: Lekstroom en Timing 

Sprekers: Joop Koch – Senior accountmanager van Werk en Inkomen Lekstroom en Frank Beker – Manager Regulier & Sales van Timing
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 - 13.45 en ronde 4 van 14.00 - 15.00 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen kennisniveau over dit onderwerp is vereist
Type sessie: Praktijkvoorbeeld

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) in Nieuwegein werkt ruim 3 jaar samen met uitzendbureau Timing met een Inhouse-constructie. Kandidaten worden allemaal direct door Timing gesproken en ondersteund naar werk. Wat maakt nu deze samenwerking zo succesvol? Welke resultaten hebben we behaald? Welke problemen komen we tegen en hoe lossen we deze op? Graag vertellen wij over de toegevoegde waarde van onze samenwerking en inspireren we jou met onze ervaringen.

Naar overzicht sessies

Sessie 12: Vroege integratie en participatie vluchtelingen 

Sprekers: Lilian van Grimbergen – Projectcoördinator Project Screening en Matching Vergunninghouders Divosa en Annet Hartnack - regio-coordinator regio Noord-Holland Noord
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 - 10.45 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen kennisniveau over dit onderwerp vereist.
Type sessie: Praktijkvoorbeeld

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Voor het project ‘Screening en matching van vergunninghouders’ is er in elke arbeidsmarktregio een regio-coördinator actief. De regio-coördinatoren jagen versnelling aan op integratie en participatie via scholing en werk. Gemeenten zetten t.o.v. vorig jaar veel eerder in op activiteiten in dit kader. Daarnaast brengen regio-coördinatoren partners in het veld bij elkaar voor een gezamenlijke, integrale aanpak waarbij dienstverlening in het kader van inburgering, onderwijs en werk parallel wordt aangeboden. De sessie geeft aanknopingspunten om te komen tot versnelling en integraliteit aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Naar overzicht sessies

Sessie 13: Maatschappelijke Kosten en Baten van beschut werk  

Sprekers: Ewout Bückmann – Senior Consultant KokxDeVoogd met een (of enkele) bij gemeenten betrokken medewerkers
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 - 12.00 uur

Doelgroep: Beleidsmedewerkers en bestuurders
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Algemene kennis over instrumenten van de participatiewet strekt tot aanbeveling
Type sessie: Interactieve kennisdeling. Inbreng op basis van eigen ervaringen. Daarnaast vragen we enkele deelnemers hun casus + afwegingen te presenteren

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Kennis en inspiratie bij de afwegingen rondom het inzetten van beschut werk. Denk aan vragen als: Hoe zet je het in? Als instrument of als voorziening? En wanneer? Welke mogelijkheden zijn er om de verdiencapaciteit van de deelnemers te verhogen? Waar dit de (meer)waarde voor de verschillende partijen?

Naar overzicht sessies

Sessie 14: Werkfit Maken! WSP Den Haag - Middin voor Werk 

Sprekers: Nicole van Heijster – Accountmanager WSP, Jeroen van den Berg – Projectmanager WSP Den Haag, Reina Heyting-Postma – Jobcoach Middin
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 - 10.45 en ronde 2 van 11.00 - 12.00 uur

Doelgroep: Projectleiders, gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Kennis over jobcoaching
Type sessie: Praktijkvoorbeelden, delen van ervaring

Wat levert het volgen van deze sessie op?
erkgeversservicepunt Den Haag en re-integratiebedrijf Middin voor Werk (onderdeel zorgorganisatie Middin) hebben de krachten gebundeld en bieden ‘Werkfit Maken’ trajecten aan kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Aan het einde van een Werkfit Maken traject is de kandidaat klaar voor een passende match: een proefplaatsing met de mogelijkheid tot een arbeidscontract en duurzaam uit te stromen.

De kandidaten die worden aangemeld hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt (jongeren uit de bijstand / doelgroepregister), welke niet direct te plaatsen zijn op vacatures beschikbaar vanuit het Werkgeversservicepunt Den Haag. De jobcoach van Middin voor Werk ondersteunt de kandidaten bij het ontwikkelen van werknemersvaardigheden, het versterken van de persoonlijke ontwikkeling, vakkennis en andere relevante competenties. De kandidaten voelen zich daardoor krachtig, gemotiveerd en klaar om aan het werk te gaan. Werkgeversservicepunt Den Haag en Middin voor Werk dragen samen met de kandidaat verantwoordelijkheid voor het vinden van een passende proefplaatsing.

Inmiddels werken het Werkgeversservicepunt Den Haag en Middin voor Werk meer dan een jaar op deze manier samen en is er ook een ander succesvol traject van start gegaan; de ‘Werkontwikkeltrajecten’. Samen delen zij graag de resultaten en factoren die bijdragen aan dit succes met u.

Naar overzicht sessies

Sessie 15: Participeer!; een integrale aanpak van participatie en Wmo 

Sprekers: Sylvia Oosterman – Senior beleidsadviseur Wmo gemeente Lansingerland, Serge Deceuninck – Senior beleidsadviseur Participatie gemeente Lansingerland
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Vereist kennisniveau: Basiskennis van de Wmo en de Participatiewet
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op?
In de pilot Participeer! bieden we inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ondersteuning vanuit zowel Wmo als Participatie. Door deze integrale benadering krijgen deelnemers weer meer zelfvertrouwen, mogelijkheden om te participeren en hun netwerk te vergroten en uiteindelijk soms zelfs mogelijkheden op betaald werk. In de workshop vertellen we over de inhoud en de resultaten van de pilot.

Naar overzicht sessies

Sessie 16: Village Deals in het sociaal domein 

Sprekers: Bert Otten – Senior-adviseur Radar advies, Rob Christenhusz – Wethouder gemeente Oldenzaal
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 uur - 12.00 uur

Doelgroep: Wethouders sociaal domein, (strategisch) beleidsmedewerkers sociaal domein, raadsleden
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Kennisniveau over sociaal domein is gewenst en ervaring met bestuurlijke processen een pré
Type sessie: Praktijkvoorbeeld (gemeente Oldenzaal), kennisoverdracht en interactieve kennisdeling

Wat levert het volgen van deze sessie op?
De VNG is in september 2017 gestart met 11 Village Deals voor kleinere gemeenten tot 50.000 inwoners. Dit is een vervolg op de City Deal Inclusieve Stad met een iets andere focus.

Het doel van de Village Deals is het stimuleren van integrale en vernieuwende aanpakken binnen het sociaal domein van kleinere gemeenten (tot 50.000 inwoners, 300 gemeenten) en de lessen in dit leerproces te delen met andere gemeenten. 

De Village Deal is een deal tussen B&W en de gemeenteraad om te experimenteren met een vernieuwend en integraler ondersteuningsaanbod aan bewoners met een meervoudige hulpvraag. De inhoud van de Village Deal wordt lokaal zelf ingevuld. Voorwaarde is dat met een substantieel en ontschot budget gewerkt kan worden binnen het experiment. In de sessie krijgt u informatie over de achtergrond en werking van de Village Deals en wordt ingegaan op de praktijk van de Village Deal van de gemeente Oldenzaal over een innovatieve aanpak in de arbeidsmatige dagbesteding en participatie.

Naar overzicht sessies

Sessie 17: Beschut werken in de praktijk: instrument of voorziening? 

Sprekers: Desirée Curfs - directeur Stroomopwaarts (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam)
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 - 15.00 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV/SW-bedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Betrokkenheid bij beleid/uitvoering rondom beschut werk aanbevolen
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, kennisdeling  interactief, discussie en gezamenlijk tot verdieping komen

Wat levert het volgen van deze sessie op?
In deze sessie gaan we aan de hand van een tweetal praktijkvoorbeelden de ervaringen van beschut werken met elkaar delen. Het gaat met name  om de vraag of beschut werken als instrument (tijdelijk) of voorziening (structureel) ingezet wordt. Er is voldoende ruimte om de tot nu toe opgedane ervaring met beschut werk met elkaar te verkennen.

Naar overzicht sessies

Sessie 18: Aan de slag met ondernemerschap in de arbeidsmarktregio 

Sprekers: Jannie van den Berg – Zelfstandigenloket Lelystad, Platform PPO [] en Joop Wikkerink – Gemeente Hengelo, ROZ Twente en G32
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten en  UWV, verantwoordelijken Werkbedrijven en arbeidsmarktregio’s
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Structuur arbeidsmarktregio, ondernemerschap
Type sessie: Discussie en gezamenlijk tot verdieping komen

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Ondernemerschap kan een prima antwoord zijn op de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De toegang tot ondernemerschap is relatief eenvoudig. Dat is ook meteen een valkuil. Een goede voorbereiding en advisering is sleutel tot succes. Gemeenten en UWV hebben verschillende instrumenten om (vooral) werkzoekenden te coachen en  ondersteunen in ondernemerschap. Moeten deze instrumenten (waaronder het Besluit Bijstand Zelfstandigen) niet veel meer ingezet worden via de arbeidsmarktregio? Kunnen de regelingen ook als stimuleringsinstrument i.p.v. vangnet in de regio worden ingezet? Is bevordering van ondernemerschap een taak in de arbeidsmarktregio’s? Hoe moeten de regelingen veranderen om aan de vragen van de ondernemers te voldoen?

Op dit moment is een groepje deskundigen uit G4/G32/VNG samen met het Ministerie van SZW bezig om te kijken of de regeling BBZ geïnnoveerd kan worden. Je wordt geïnformeerd over de stand van zaken en uitgedaagd je suggesties en mening te geven over ondernemerschapsstimulering in de arbeidsmarktregio.

Naar overzicht sessies

Sessie 19: Samenbouwen aan professionele en resultaatgerichte werkgeversdienstverlening 

Sprekers: Bas Kurvers – Directeur gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant en Robert Ian Dutilh – Senior operational manager Randstad / Manager WSP Hart van West-Brabant
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: (strategisch) beleidsmedewerkers, managers/directeuren gemeenten, hoofden/directeuren sociale zaken, managers werkgeversdienstverlening UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Bekendheid met Participatiewet
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, kennisdeling, mogelijkheid tot stellen van vragen

Wat levert het volgen van deze sessie op?
In de inclusieve arbeidsmarkt draait het om het bijeenbrengen van twee werelden. De wereld van de werkzoekende en de wereld van de werkgever. Met een publiek private samenwerking brengen we daarnaast twee culturen bij elkaar. Een gemixt team van professionals uit het sociale domein en vanuit de arbeidsbemiddeling werkt dagelijks aan het matchen van vacature en kandidaat, resultaatgericht, methodisch en verbindend. Het doel: beperken van de instroom, vergroten van de uitstroom en het laten dalen van de gemiddelde prijs van een uitkering. De workshop geeft een inzicht hoe een publiek private samenwerking bijdraagt aan resultaatgerichte werkgeversdienstverlening.

Naar overzicht sessies

Sessie 20: Talent en loopbaan, samenwerking met het onderwijs in de regio Noordoost Brabant 

Sprekers: Karin van Meer – Programmamanager AgriFood Capital Werkt!, Henny Ketelaar – Coördinator programmalijn Talent en Loopbaan, Hans Richters – Projectleider Leren en Werken
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Managers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifieke voorkennis vereist
Type sessie: Kennisoverdracht en discussie over do’s en dont’s in samenwerking met het onderwijs in beleid en uitvoering

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Deze sessie geeft u een inkijk hoe de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant het onderwijs heeft betrokken bij het brede arbeidsmarktbeleid. Wat is de bijdrage van het onderwijs in de realisatie van de regionale ambitie? Blijvende scholing voor zowel werkzoekenden als werkenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt (arbeidsfit krijgen en houden) wordt in de snel veranderende arbeidsmarkt steeds belangrijk. Wij informeren u over de concrete aanpak en de rol van het onderwijs hierbij.

Naar overzicht sessies

Sessie 21: Actualiteiten banenafspraak en inzet van instrumenten 

Sprekers: Linda de Bruin en Ine Neefjes – Ministerie SZW met een gemeente
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 - 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, medewerkers van werkgeversservicepunten, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Bedoeld voor mensen die mensen vanuit de doelgroep banenafspraak aan de slag helpen, en die meer willen weten over de actualiteiten op het gebied van de banenafspraak en de samenhang tussen de banenafspraak en de instrumenten voor de doelgroep.
Type sessie: Kennisoverdracht en interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op?
U krijgt eerst een toelichting van Ine en Linda op de actualiteiten rondom de banenafspraak en de instrumenten die daarmee samenhangen. 
Daarna vertelt iemand uit de praktijk (een gemeente of een aan de gemeente gelieerde organisatie) de ervaringen met het plaatsen van mensen uit de doelgroep banenafspraak via de Praktijkroute. Na de sessie weet u de stand van zaken rond de ontwikkelingen op het gebied van de banenafspraak en de instrumenten die beschikbaar zijn voor de werkgevers. Daarnaast heeft u een inspirerend praktijkverhaal gehoord.

 

Naar overzicht sessies

Sessie 22: Praktijkroute in de praktijk

Sprekers: Margriet Exterkate - Arbeidsdeskundige BIGA Groep Zeist 
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 - 10.45 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV/SW-bedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Enige voorkennis over dit onderwerp is vereist
Type sessie: praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, kennisdeling  interactief, discussie en gezamenlijk tot verdieping komen

Wat levert het volgen van deze sessie op?
De praktijkroute is, naast de reguliere beoordeling door UWV, een extra toegang tot het doelgroepregister banenafspraak. Wanneer er door middel van een gevalideerde loonwaardemethodiek op de werkplek wordt vastgesteld dat iemand een loonwaarde heeft onder het wettelijk minimumloon, wordt hij/zij zonder beoordeling door UWV opgenomen in het doelgroepregister. Iemand behoort dan tot de doelgroep banenafspraak. Inmiddels is er – na een proef in drie regio’s – sinds begin dit jaar ervaring opgedaan met de toepassing van de praktijkroute. Wat zijn de ervaringen? Is de route duidelijk voor kandidaten, werkgevers en uitvoerders? Roept de praktijk nog kwesties op die om een antwoord vragen? In deze sessie gaan we hierover met elkaar in gesprek aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk.

 

Naar overzicht sessies

Sessie 23: Jobcoaching, het kind van de rekening?

Spreker: Elanda de Wit - Manager Inclusieve Arbeidsmarkt USG Restart en Carlien Rouschop - Regiomanager Zuid Jobstap
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: Geen specifieke doelgroep
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Praktijkvoorbeeld

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Mensen met een beperking willen vaak graag aan het werk. Maar ze hebben daar vaak wel begeleiding bij nodig. Je krijgt een kijkje in de inhoud van de aanpak, de betekenis en het nut van jobcoaching voor de mogelijkheid en duurzaamheid van deelname aan arbeid voor mensen uit het doelgroepregister. Een workshop waarin een vertegenwoordiger van het publieke veld, een werkgever en een kandidaat hun visie geven op jobcoaching vanuit hun ervaringen met de praktijk. Wij inspireren je graag over onze specialistische aanpak van jobcoaching, de toegevoegde waarde daarvan en de resultaten die dat opleveren.

Naar overzicht sessies

Sessie 24: Arbeidsparticipatie van hoogopgeleiden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe? 

Sprekers: Bart de Bart – Voorzitter Studeren & Werken op Maat en Philippe Evers - Projectmanager bij RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Te volgen in: in ronde 4 van 14.00 – 15.00 uur

Doelgroep: voor wie is deze sessie bedoeld? HR Professionals, beleidsmedewerkers, projectleiders
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Enige pedagogische basiskennis
Type sessie: Kennissessie met voorbeelden uit de praktijk

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Ook hoogopgeleiden kunnen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het doel is van de workshop is de werkwijze en unieke methode (het maatwerk) van Stichting SWOM te presenteren aan de hand van praktijkvoorbeelden en het inzicht te vergroten dat de unieke groep hoogopgeleide jonge mensen met een arbeidsbeperking door hun specialistische opleiding uitstekend past bij kennisintensieve organisaties en met hun authenticiteit behoren tot de arbeidsmarkt van de toekomst. Samen met een spreker uit de publieke sector wordt in deze sessie toegelicht hoe deze werkwijze wordt toegepast en tot welke resultaten dit leidt in organisaties.

Naar overzicht sessies

Sessie 25: Samenwerking GGZ en W&I in de regio Drechtsteden 

Sprekers: Lenne van de Merwe - Senior beleidsmedewerker Participatiewet Sociale Dienst Drechtsteden
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 – 13.45 uur

Doelgroep: Gemeentelijke hoofden werk & inkomen, beleidsmedewerkers Participatiewet en GGZ
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: geen specifieke kennis vereist 
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Niet minder dan 31 arbeidsmarktregio’s hebben een plan ingediend bij het
ministerie van SZW waarin ze hun aanpak beschrijven om de regionale
samenwerking tussen UWV, gemeenten en GGZ te verbeteren zodat cliënten
met psychische aandoeningen beter aan het werk komen. Een van deze regio’s is Drechtsteden die al een basis van samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen. Door het indienen van het plan van aanpak ‘Werk als beste zorg' wil de regio een versnelling realiseren om nog veel meer maatwerk mogelijk te maken. Weten hoe? Bezoek dan deze sessie.

Naar overzicht sessies

Sessie 26: SW en reïntegratiebedrijven als bufferorganisatie

Sprekers: Joke Bandstra - Manager van Pastiel en MT-lid van Pastiel/Empatec en Mattijs Endedijk - Partner bij Satori
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 – 12.00 uur

Doelgroep: Geen specifieke doelgroep
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifieke kennis vereist
Type sessie: Kennisdeling en interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Sociale werkbedrijven en re-integratiebedrijven hebben als doel om de overheid met het bedrijfsleven (werk en banen) te verbinden. Ze verbinden daarmee twee verschillende werelden. Met hun linkervoet staan ze in de wereld van de overheid, waar het vaak om rechtmatigheid gaat. Met hun rechtervoet staan ze in de wereld van het bedrijfsleven, waar het draait om effectiviteit. Het sociale werkbedrijf of re-integratiebedrijf moet een buffer vormen tussen die twee werelden. Dit vraagt wat van de organisatie en van het management. In deze workshop delen we graag de oplossing die we bij Pastiel/Empatec hebben gevonden en het model dat daaruit voortvloeit.

Naar overzicht sessies

Sessie 27: Workshop “Door empowerment de burger in zijn eigen kracht”

Sprekers: Professionals van IJmond Werkt! en Stichting Heliomare
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 – 10.45 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau over dit onderwerp is vereist, wel een open leerhouding
Type sessie: Interactieve workshop waarin theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Tijdens deze interactieve workshop maakt u kennis met empowerment en hoe dit van invloed kan zijn op uw eigen persoon, uw werkomgeving, de arbeidsmarkt en het werken met mensen met een beperking. Vanuit Heliomare en IJmond Werkt! krijgt u een handreiking aangeboden die u kunt toepassen tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden. Aan het einde van de sessie bent u beter in staat om bij uzelf en de cliënt vaardigheden en attitudes te versterken op het vlak van het persoonlijk functioneren. Hierdoor wordt de zelfregie bevorderd en komt uw cliënt meer in zijn of haar eigen kracht te staan.

Naar overzicht sessies

Sessie 28: Zichtbaar in Werk

Sprekers: Liesbeth Vernhout - Arbeidsconsulent Werkpad en Ton Hulskamer - Consulent/klantmanager Werk en Re-integratie gemeente Amsterdam
Te volgen in: ronde 1 van 09.45 – 10.45 uur

Doelgroep: klantmanagers en beleidsadviseurs gemeenten, medewerkers werkgeversservicepunt
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: geen kennisniveau vereist
Type sessie: praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, interactief, discussie

Wat levert het volgen van deze sessie op?
De workshop is gericht op het laten zien van kansen van mensen met een visuele beperking op de arbeidsmarkt. Het doel is om gemeenten, WSP’s en kennisorganisaties optimaal te laten samenwerken om tot resultaat te komen. De workshop wordt geleid door een ervaringsdeskundige consulent en collega. De deelnemers ervaren tijdens de workshop wat het is om minder te zien. 

Naar overzicht sessies

 

Voor wie?

De Praktijkdagen van de Programmaraad zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten, SW-bedrijven, UWV en partijen die actief zijn in de uitvoering van het regionale Werkbedrijf.

Wanneer?

Donderdag 2 november 2017 van 9.45 uur tot 15.00 uur. Inloop vanaf 9.00 uur.

Waar?

De Rijtuigenloods
Piet Mondriaanplein 61
3812 GZ  Amersfoort
Routebeschrijving

Aanmelden

U kunt zich niet meer aanmelden voor de Praktijkdag op donderdag 2 november 2017.
 

Beperkte deelname private partijen

Per sessie wordt een beperkt aantal private partijen toegelaten. Private partijen dienen hun inschrijving te beargumenteren. Uw inschrijving is pas definitief na acceptatie, u ontvangt uiterlijk 5 dagen voor de praktijkdag een bevestiging van toelating.

Tot ziens op donderdag 2 november in de Rijtuigenloods in Amersfoort!

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.