Uitnodiging Praktijkdag Programmaraad 22 november 2018

11 oktober 2018

De Programmaraad (waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken) nodigt u van harte uit voor de Praktijkdag voor Kennis, Inspiratie en Resultaat die gehouden wordt op donderdag 22 november 2018 in het Muntgebouw in Utrecht. Thema’s die aan bod komen zijn: werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening, transparantie en samenwerking in de arbeidsmarktregio. Wij bieden u weer een gevarieerd programma aan met kennis-, verdiepings-, praktijk- en intervisie sessies over de Participatiewet, de wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en de wet SUWI. U heeft op deze dag tevens de gelegenheid om ervaringen met professionals te delen, te netwerken en inhoudelijk deskundigen te bevragen. 

Programma: keuze uit 22 sessies

Op 22 november bieden wij u een uitgebreid viergangenmenu met 22 verschillende sessies. U stelt een persoonlijk programma samen en bepaalt in welke rondes u deelneemt en welke sessies u bijwoont. Er zijn vier rondes: ronde 1 van 9.45 - 10.45 uur / ronde 2 van 11.00 - 12.00 uur / ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur / ronde 4 van 14.00 - 15.00 uur. Schrijf snel in want het aantal plaatsen per sessie is beperkt.

Overzicht van de sessies die u kunt volgen:

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en SZW
Sessie 2: Werk en taal (duale trajecten) voor statushouders
Sessie 3: Samen werken aan beschut werk; een best practice uit Noordoost-Friesland
Sessie 4: Introductie gezamenlijke werkwijze GGZ en W&I, project samen.werken regio Noord-Holland Noord
Sessie 5: Beschut werk: hoe een passende werkplek vinden en hoe uitval tegengaan?
Sessie 6: Samen organiseren, gezamenlijke dienstverlening (max) WW en bijstand 
Sessie 7: Shine+ :Beweging van binnenuit: langdurig uitkeringsgerechtigden duurzaam in beweging
Sessie 8: Hallo Werk 
Sessie 9: Werkende samenwerking; handelingsopties voor het versterken van regionale economie en arbeidsmarkt  
Sessie 10: Een landelijk arrangement tussen A.S. Watson en arbeidsmarktregio’s, wat levert het op?
Sessie 11: i4Sociaal: samen ontwerpen, samen ontwikkelen
Sessie 12: Wendbaar en Weerbaar Noordoost-Brabant verbetert haar DRIVE met HIVE
Sessie 13: Werkfestival - www.werkfestival.nl 
Sessie 14: Publiek-Private samenwerking in het kader van participatie: Onbeperkt aan de Slag en de gemeente Den Haag 
Sessie 15: Praktijkleren met de praktijkverklaring: samen bouwen aan nieuwe leerroutes richting werk
Sessie 16: Applicatierationalisatie Werk binnen Gemeente Enschede
Sessie 17: Demo Persoonlijke Inkomensomgeving voor burgers
Sessie 18: Coöperatief Ondernemen in een sociale coöperatie: Saens Tois gemeente Zaanstad
Sessie 19: Workshop Werken in de Zorg
Sessie 20: Hoe werkgeversgericht zijn we nu werkelijk?
Sessie 21: Leren van Coolblue in het sociaal domein,- waarom Laborijn het 8TING platform inzet
Sessie 23: Wet banenafspraak 2.0 

Sessie 1: In gesprek met de Programmaraad en SZW

Sprekers: Jan-Jaap de Haan - Programmaraad, Yvonne Wijnands - Ministerie van SZW en Mark Timmer - Ministerie van SZW
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 - 10.45 uur

Doelgroep: Iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 100 personen
Kennisniveau: Geen specifiek kennisniveau vereist
Type sessie: Kennisoverdracht en mogelijkheid tot het stellen van vragen

Wat levert het volgen van deze sessie op?
Tijdens deze sessie praat het ministerie van SZW u graag bij over de laatste ontwikkelingen en actualiteiten uit Den Haag. Wat betekent het brede offensief voor de arbeidsmarktregio’s? Hoe nu verder na de motie banenafspraak? Het ministerie praat u tijdens deze verder sessie bij. De Programmaraad brengt u graag op de hoogte van het aanbod en ondersteuning dat zij biedt in 2018 en de jaren hierna. Van praktijkvoorbeelden tot aan producten zoals de werkgeversgerichtheidsscan en van reviews tot aan hulp bij het indienen van de aanvraag ‘Impuls regionale samenwerking GGZ en W&I’. Daarnaast gaat de Programmaraad graag met u in gesprek over uw grootste vragen en uitdagingen. Welke vragen spelen er in uw regio? Wat heeft u nog nodig om de uitvoering goed te kunnen vormgeven? Wat speelt er in uw regio en hoe zal de Programmaraad u in 2019 hierbij helpen? Een interactieve sessie met het ministerie van SZW en de Programmaraad.

Naar overzicht sessies

Sessie 2: Werk en taal (duale trajecten) voor statushouders

Sprekers: Annemarie Trommar - Vluchtelingenwerk Nederland, Annemieke Mack - Onderzoeker integratie en radicalisering bij Regioplan en Adriaan Oostveen – Onderzoeker arbeid en sociale zekerheid bij Regioplan
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 - 10.45 uur en ronde 2 van 11.00 - 12.00 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten 
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Enige basiskennis over het inburgeringsstelsel evenals over gemeentelijke re-integratie is wenselijk, maar niet noodzakelijk.
Type sessie: Kennisoverdracht (beschrijven uitkomsten onderzoek), professional uit de praktijk die eigen aanpak presenteert, afgesloten met plenaire discussie.

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Werk vormt voor statushouders een belangrijk middel om te participeren, arbeidsvaardigheden op te doen én om de taal te leren. Een duaal traject, werk en taal, is vanaf 2020 zelfs een centraal onderdeel van het nieuwe inburgeringsstelsel. Maar hoe richt je een goed duaal traject in? Hoe organiseer je de match tussen de werkzoekenden en de werkplek? Tijdens deze deelsessie licht de gemeente Eindhoven en Vluchtelingenwerk Nederland de eigen aanpak toe, een duaal traject gericht op de logistieke sector. Wat ging er goed en waar hebben ze van geleerd? Daarnaast krijg je de resultaten van het onderzoek over de opzet, werking en opbrengsten van duale trajecten voor statushouders. Tot slot wisselen we samen uit hoe duale trajecten breder toegepast kunnen worden, nu en na 2020 onder het nieuwe inburgeringsstelsel.

Naar overzicht sessies

Sessie 3: Samen werken aan beschut werk; een best practice uit Noordoost-Friesland

Sprekers: Andre Weistra - Arbeidsdeskundige UWV en Nannette Jonker - Manager bemiddeling en detachering SW bedrijf NEF
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 - 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV/SW bedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Globale kennis van beschut werk 
Type sessie: Kennisdeling en interactie 

Wat levert het volgen van deze sessie op?
In deze workshop wordt het voorbeeld van Noordoost-Friesland uitgediept waar de samenwerking op beschut werk tussen UWV en NEF (uitvoerder van de participatiewet voor een aantal gemeenten) goed verloopt. Er is zelfs een wachtlijst ontstaan voor beschut werk geïndiceerden. Wat zijn de succesfactoren in de samenwerking volgens de betrokkenen? Hoe zijn ze tot deze manier van samenwerken gekomen? En op welke manier zijn de geleerde lessen te vertalen naar andere regio’s?  

Naar overzicht sessies

Sessie 4: Introductie gezamenlijke werkwijze GGZ en W&I, project samen.werken regio Noord-Holland Noord

Sprekers: Nygel Versteege - Beleidsmedewerker Werksaam West Friesland (Projectleider) en Tom Stobbe - Manager participatie bij Leviaan (Projectleider)
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 - 12.00 uur

Doelgroep: Medewerkers binnen het sociaal domein en GGZ, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Er wordt korte uitleg gegeven over het project en het samenwerkingsverband: Er is geen kennisniveau over dit onderwerp vereist. Er is zowel aandacht voor mensen werkzaam bij gemeente als zorginstellingen.
Type sessie: Middels een presentatie van het werkproces en de werkwijzer, op interactieve wijze kennisoverdracht en kennisdeling realiseren.

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Tijdens deze sessie wordt u meegenomen in het project samen.werken, een samenwerkingsverband tussen GGZ en W&I in de regio Noord-Holland Noord. Het doel van het project is om mensen met een psychische kwetsbaarheid weer op de kaart te zetten bij medewerkers in het sociaal domein en bemiddeling richting (betaald) werk te realiseren. Van alle bijstandsgerechtigden ontvangt maar liefst een derde psychische zorg. Psychische kwetsbaarheid betekent echter niet dat werken onmogelijk is. Door middel van de introductie van onze werkwijze, proberen we medewerkers uit het sociaal domein hiervan bewust te maken. Daarnaast geven we medewerkers vanuit de GGZ een manier om met hen hierover in contact te komen. Dit alles in het belang van de persoon met psychische kwetsbaarheid. De gezamenlijke werkwijze bestaat uit één afbeelding en kan opgestart worden vanuit W&I of de GGZ.

Naar overzicht sessies

Sessie 5: Beschut werk: hoe een passende werkplek vinden en hoe uitval tegengaan?

Sprekers: Ronald Berens - Arbeidsdeskundige gemeente Oss
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 - 10.45 uur en ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV/SW bedrijven
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Globaal
Type sessie: Kennisoverdracht met discussie en gelegenheid tot vragen stellen

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Mensen die zijn aangewezen op beschut werk, vormen een kwetsbare groep. Uitval door slechte gezondheid, weinig weerbaarheid en een niet geheel passende werkplek moet zoveel mogelijk tegengegaan worden. Welke soorten uitval zijn er en hoe kan er het beste mee worden omgegaan? Er worden praktijkvoorbeelden gegeven en deelnemers kunnen hun eigen casus inbrengen. 

Naar overzicht sessies

Sessie 6: Samen organiseren, gezamelijke dienstverlening (max) WW en bijstand

Sprekers: Martine Smit - projectleider Arbeidsparticipatie gemeente Alphen aan den Rijn, Astrid van Aalst Projectleider WW@Work en AO@Work Gemeente Rotterdam, Harriet Oomen Projectleider/Adviseur Werk Max WW ’s-Hertogenbosch, Diederik van Beusekom Manager/kwartiermaker WerkgeversServicepunt Gorichem en Alex Hallema Landelijk Adviseur Samenwerking Gemeenten
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 - 10.45 uur en ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs SZW
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen vereisten
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, kennisdeling met een interactief deel met discussie

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
In deze sessie kun je komen halen en brengen. De gemeenten Den Bosch, Rotterdam en Alphen aan den Rijn werken nauw met UWV samen om preventief gezamenlijk dienstverlening aan werkzoekenden aan te bieden. Dit doen we om onze inwoners te ondersteunen en om doorstroom van de WW naar de bijstand te voorkomen. Iedere gemeente doet dit weer anders. Zo wordt er in de gemeente Alphen aan den Rijn al vanaf de eerste WW-dag nauw samengewerkt en werken Rotterdam en Den Bosch richting einde WW met UWV samen. Om onze ervaringen te delen ontwikkelen we samen met UWV en VNG een toolkit ter inspiratie voor andere gemeenten. Graag horen wij ervaringen van andere gemeenten zodat we deze ervaringen ook in de toolkit kunnen opnemen. 
Op interactieve wijze zullen we met elkaar kennis en ervaringen delen. Je inbreng is van harte welkom!

Naar overzicht sessies

Sessie 7: Shine+ :Beweging van binnenuit: langdurig uitkeringsgerechtigden duurzaam in beweging

Spreker: Jeroen Weekenborg - Partner bij Shine+, zelfstandig coach, Nanda Schmidt - Ervaringsdeskundige en Carl Hu-A-Ng - Klantmanager gemeente Amterdam
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 - 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs SZW
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen vereisten
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisoverdracht, kennisdeling met een interactief deel

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Deze sessie is bedoeld voor SZW / WMO beleidsadviseurs en klantmanagers. Door het volgen van deze sessie heeft u inzicht in een aantal principes om mensen die heel lang ( > 10 jaar) een uitkering hebben weer gelukkiger te laten worden en in actie komen om hun intenties te gaan realiseren. Ook de geringe uitval van 2 % lichten we toe. Tevens heeft u zicht op de effecten ( in euro’s) die dit met zich mee brengt. Door praktijkvoorbeelden weet u voor wie het werkt en wat er voor nodig is.

Naar overzicht sessies

Sessie 8: Hallo Werk 

Spreker: Irma Vonk - Projectleider HalloWerk gemeente Rotterdam, Ton van der Leck - Manager WSP Rijnmond en Jan Pieter van de Klashorst - Directeur KBM Alliances
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 - 15.00 uur

Doelgroep: 
Max aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen kennisniveau vereist
Type sessie: Praktijkvoorbeeld

Wat levert het volgen van deze sessie op? 

Hallo Werk is het matchingsplatform van de gemeente Rotterdam en Den Haag dat werkzoekenden van gemeenten en werkgevers direct met elkaar in contact brengt. Via zelfservice waar mogelijk en met ondersteuning van de gemeente waar nodig. Zo vinden werkzoekenden sneller werk en worden vacatures sneller vervuld. Hallo Werk wil een open platform zijn. Het dienstverleningsconcept en de visie zijn leidend, de partners divers. 
Zij nemen u graag mee in het ontstaan van Hallo Werk, de opzet achter de applicatie en hun eerste bevindingen en resultaten.

Naar overzicht sessies

Sessie 9: Werkende samenwerking; handelingsopties voor het versterken van regionale economie en arbeidsmarkt  

Spreker: Bert Schriever - Senior beleidsmedewerker werk&Inkomen bij VNG en Jitske van Popering-Verkerk - onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 - 12.00 uur

Doelgroep: Beleidsadviseurs en strategische medewerkers 
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen kennisniveau vereist 
Type sessie: Kennisoverdracht en kennisdeling  

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Door de VNG is een publicatie uitgebracht over regionale samenwerking, vanuit het perspectief van opgaven voor de arbeidsmarkt. De publicatie bestaat uit een onderzoeksrapport en een handreiking over regionale samenwerking, met als vertrekpunt arbeidsmarktopgaven. Dit thema sluit aan bij vraagstukken rondom samenwerking en geeft een analyse en routekaart aan de hand waarvan samenwerking kan worden getoetst en verbeterd. Een handreiking voor betere samenwerking in de regio.  

Naar overzicht sessies

Sessie 10: Een landelijk arrangement tussen A.S. Watson en arbeidsmarktregio’s, wat levert het op?

Sprekers: Martijn Vergeer – HR-Business Partner A.S. Watson en Mary van de Looij – Adviseur Schakelpunt Landelijke Werkgevers Programmaraad
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 - 10.45 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, (beleids)medewerkers, strategisch medewerkers en het management van gemeenten, UWV, SW-bedrijven en sociale partners 
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Kennis van en ervaring met werkgeversdienstverlening
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, informatief en interactief 

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers verbindt de vraag van grote landelijke werkgevers met het aanbod van de regio’s. In deze sessie gaat u als regio-vertegenwoordiger met de werkgever in gesprek. U krijgt een kijkje in de keuken van A.S. Watson (Kruidvat), en leert waarom deze kansen wil bieden aan de doelgroep van de Participatiewet en wat A.S. Watson u te bieden heeft. Wat is voor regio’s en werkgever dan belangrijk en hoe kunt u de verbinding aangaan? Wat heeft u daarvoor nodig, wat heeft de werkgever nodig en waar vindt u elkaar? Daarnaast wordt u in deze sessie geïnformeerd over de recente resultaten en ontwikkelingen in de dienstverlening voor landelijke werkgevers.

Naar overzicht sessies

Sessie 11: i4Sociaal: samen ontwerpen, samen ontwikkelen

Spreker Dick Laan – Programmamanager iSociaal (informatievoorziening Sociaal Domein) gemeente Enschede 
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 - 15.00 uur

Doelgroep: Informatiemanagers, communicatieadviseurs, beleidsmedewerkers en professionals in het sociaal domein en dienstverleners
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Kennis van dienstverlening, communicatie, digitalisering
Type sessie: Kennisdeling en interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Inzicht in hoe vier gemeenten met een gezamenlijke aanpak - door middel van Service Blue Prints en agile werken - op zes verschillende thema’s in het sociaal domein tot een generiek digitaal platform voor inwoners komen. 

Naar overzicht sessies

Sessie 12: Wendbaar en Weerbaar Noordoost-Brabant verbetert haar DRIVE met HIVE

Sprekers: Veronique Scharenburg - Programmamanager Agrifood Capital Werkt en Jeannet Verhoeven - Projectmanager CNV Vakcentrale
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 - 10.45 uur

Doelgroep: Programmamanagers arbeidsmarktbeleid, wethouders, projectmanagers WSP, werkgevers en geïnteresseerden die zich willen inzetten voor duurzame inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden. 
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen kennisniveau vereist
Type sessie: Kennisdeling

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Tijdens deze sessie geven Agrifood Capital Werkt! en CNV meer inzicht in het project HIVE dat zij gezamenlijk uitvoeren in de regio Noordoost -Brabant.

HIVE is een nieuw platform waar ontwikkeling, leren en ervaringen opdoen centraal staat. Een online platform waar je 24/7 online via de nieuwste technieken bij kunt blijven. Maar ook persoonlijke aandacht van ervaren loopbaancoaches en unieke HIVE experience bijeenkomsten voor en door de snel groeiende HIVEcommunity.

Met HIVE komt voor inwoners van onze arbeidsmarktregio Noord Oost Brabant een praktische tool beschikbaar om zelf met hun loopbaan aan de slag te gaan en zich een leven lang te ontwikkelen. Belangrijk om werk te krijgen en te houden! (citaat Huib van Olden voorzitter AgriFood Capital Werkt!)

Naar overzicht sessies

Sessie 13: Werkfestival - www.werkfestival.nl 

Spreker: Josien Hof - Communicatieadviseur Werk in Zicht (AMR Groningen/Noord-Drenthe)
Te volgen in: ronde  2 van 11.00 - 12.00 uur en ronde 4 van 14.00 - 15.00 uur
    
Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, accountmanagers, managers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen kennisniveau vereist
Type sessie: Praktijkvoorbeeld en kennisoverdracht ter inspiratie

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Werk in Zicht heeft op 31 oktober een groot festival georganiseerd om werkzoekenden en werkgevers op een luchtige wijze met elkaar in contact te brengen. De organisatie was ingericht om 10.000 bezoekers en ca 250 werkgevers / bedrijven in een festival-achtige sfeer te ontvangen. De samenwerkende partijen in de arbeidsmarktregio Groningen/Noord-Drenthe zijn opdrachtgever en staan garant voor de kosten van dit evenement. In deze workshop wordt verslag gedaan van dit evenement, de resultaten en een kijkje achter de schermen over de totstandkoming van een breed gedragen commitment binnen de regio. 

Naar overzicht sessies

Sessie 14: Publiek-Private samenwerking in het kader van participatie: Onbeperkt aan de Slag en de gemeente Den Haag 

Sprekers: Janine Schaap - Manager WSP gemeente Den Haag en Saskia Rosmalen - Directeur Onbeperkt aan de Slag
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 - 15.00 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen kennisniveau over dit onderwerp is vereist.
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, interactief, discussie

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Een aansprekend praktijkvoorbeeld daar waar het gaat om de samenwerking tussen gemeente en Social Enterprise waarbij de doelgroep zelf nadrukkelijk wordt betrokken door beide partners. Specifieke aandacht daarbij ook voor de inhoud van de samenwerking en de doelgroep GGZ.

Naar overzicht sessies

Sessie 15: Praktijkleren met de praktijkverklaring: samen bouwen aan nieuwe leerroutes richting werk

Spreker: Monique Mol - Beleidsadviseur doelgroepen bij SBB
Te volgen in: ronde 1 van 9.45 - 10.45 en ronde 2 van 11.00 - 12.00 uur

Doelgroep: Klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Kennis van toeleiding naar arbeid met scholing is gewenst.
Type sessie: Kennisoverdracht, praktijkvoorbeeld, interactief, discussie.

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Er is volop werk en bedrijven zijn op zoek naar vakmensen. In de pilots ‘Op stap naar werk met de praktijkverklaring’ van SBCM/Cedris/SBB bleek al snel dat de aanpak ‘toeleiden naar arbeid met de praktijkverklaring’ voor een brede doelgroep van werkzoekenden inzetbaar is die arbeidsvermogen hebben, maar niet direct passen op de vacature. Het kabinet is voornemens de ingezette beweging verder te brengen in de vorm van ‘pilots praktijkleren met de praktijkverklaring’. Naast de bestaande mbo-diplomaroutes en nieuwe mbo-certificaatroutes wordt de route ‘praktijkleren met de praktijkverklaring’ mogelijk gemaakt voor de doelgroep werkzoekenden die (nog) geen startkwalificatie kunnen behalen. In deze sessie willen we met elkaar verkennen hoe de routes praktijkleren met de praktijkverklaring in jouw regio vorm kunnen krijgen. Welke organisaties heb je nodig? Welke rol speelt het (leer)bedrijf? Hoe wordt een route praktijkleren met de praktijkverklaring vormgegeven? Aan de hand van de eerste ervaringen opgedaan in de verkenningen, bouwen we graag met u verder aan de nieuwe route naar werk.

Naar overzicht sessies

Sessie 16: Applicatierationalisatie Werk binnen Gemeente Enschede

Sprekers: Gert van Norel – Projectmanager bij gemeente Enschede, Ivar Ofman - Ofman Consultancy i.o.v. InnoValor en Henny de Vos - Senior Adviseur bij InnoValor
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 - 12.00 uur

Doelgroep: Medewerkers (zowel management als uitvoering als stafmedewerkers vanuit bijvoorbeeld kwaliteit) werkzaam in het sociaal domein op zoek naar mogelijkheden om werkzaamheden in dit domein te verbeteren vanuit een business belang. Zowel kwalitatieve verbeteringen als efficiëntie verbeteringen. 
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Enige mate van kennis van het sociaal domein is wenselijk, maar niet noodzakelijk 
Type sessie: Praktijkvoorbeeld en kennisoverdracht

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Tijdens deze sessie wordt u meegenomen in het traject zoals dat binnen de gemeente Enschede zeer recentelijk is uitgevoerd met ondersteuning van Innovalor. In dit traject is binnen het sociaal domein Werk onderzocht hoe de processen zo optimaal mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Gebruikmakend van zo weinig mogelijk applicaties en zo weinig mogelijk administratieve lasten, waarbij tevens het zaakgericht werken geïmplementeerd diende te worden. Resultaat is een proces waarbinnen de Suite voor Sociaal Domein (SSD) als primaire systeem gehanteerd wordt, en de E-suite als zaaksysteem is geïntroduceerd binnen het domein Werk. Ook is er afscheid genomen van een aantal systemen en worden in andere systemen alleen maar de noodzakelijke gegevens nog vastgelegd. Voor de adviseurs betekent dit meer tijd voor het begeleiden en matchen, en minder tijd voor het administreren.

Naar overzicht sessies

Sessie 17: Demo Persoonlijke Inkomensomgeving voor burgers

Spreker: Paul de Koning - Inlichtingenbureau
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur

Doelgroep: Beleidsmedewerkers, managers, projectleiders
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: De deelnemer aan de sessie wordt voorzien van veel toelichting en achtergrondinformatie
Type sessie: Informatief & interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Korte introductie van het traject Toekomstige Gegevensuitwisseling Werk & Inkomen (SZW, UWV, SVB, VNG, BKWI & Inlichtingenbureau) waarin inzage, inzicht en hergebruik van (bron)gegevens door de burger centraal staan. Tijdens de sessie wordt een demo getoond van een voorbeeld van een Persoonlijke Inkomens Omgeving voor de burger. Daarnaast een doorkijk naar de volgende fase in dit traject: pilot met burgers.

Naar overzicht sessies


Sessie 18: Coöperatief Ondernemen in een sociale coöperatie: Saens Tois gemeente Zaanstad

Sprekers: Nina de Kruijk - Projectleider afdeling projectmanagement en maatschappelijke advisering gemeente Zaanstad, Mieke van Tilburg -  Programmamanager Coöperatief Ondernemen in Nederland Cordaid en Robert Vethaak - Deelnemer Saens Tois 
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 - 12.00 uur en ronde 3 van 12.45 -13.45 uur

Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen kennisniveau vereist, concept van sociale coöperatie wordt toegelicht
Type sessie: Praktijkvoorbeeld en kennisoverdracht

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Een workshop over coöperatief ondernemen aan de hand van het voorbeeld van de sociale coöperatie Saens Tois in de gemeente Zaanstad. Cordaid ondersteunt de opzet en begeleiding van sociale coöperaties in heel Nederland, op dit moment in 20 gemeenten. Binnen een sociale coöperatie kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, onder de vleugels van de coöperatie, hun eigen bedrijf opzetten. De gemeente Zaanstad heeft, met begeleiding van Cordaid, de opzet van de coöperatie Saens Tois gefaciliteerd. Deze coöperatie is in 2017 van start gegaan en biedt aan 8 deelnemers de kans om hun eigen bedrijf te starten met ondersteuning vanuit de coöperatie. In de workshop worden de ervaringen, uitdagingen en lessen van de opzet van deze coöperatie gedeeld, zodat de deelnemers van de workshop hiermee in hun eigen gemeente aan de slag kunnen.

Naar overzicht sessies

Sessie 19: Workshop Werken in de Zorg

Sprekers: Frank Slingerland - Projectleider aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Gemeente Zoetermeer, Marjan Wedemeier –teamleider P&O at WoonZorgcentra Haaglanden
Te volgen in: ronde 2 van 11.00 - 12.00 uur
    
Doelgroep: Gemeentelijke klantmanagers, beleidsadviseurs en strategisch medewerkers gemeenten/UWV
Max aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen kennisniveau over dit onderwerp is vereist. 
Type sessie: Praktijkvoorbeeld

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
De zorgbranche is enorm in beweging, en de behoefte van zorgorganisaties aan gekwalificeerd personeel is erg groot. Maar, het aanbod is schaars. Hoe kunnen de mensen die nu nog aan de kant staan (UWV, gemeenten) aan de slag in de zorg? Wat is ervoor nodig? Gemeente Zoetermeer en WoonZorgcentra Haaglanden zijn samen aan de slag gegaan. In deze workshop hoor je onze ervaringen. Welke voorbereidingen hebben we getroffen. Wat hebben we geleerd in het (werving en selectie)proces. Op welke manier is het onderwijs betrokken? Graag inspireren we u met onze ervaringen, zodat meer kansen ontstaan voor werkzoekenden in het mooie vak van de zorg.

Naar overzicht sessies

Sessie 20: Hoe werkgeversgericht zijn we nu werkelijk?

Sprekers: Luuk de Kruijff - Adviseur Werkgeversdiensten regio Food Valley en Tanja Willemsen - Projectleider Werkgeversdienstverlening Programmaraad
Te volgen in: ronde 3 van 12.45 - 13.45 uur en ronde 4 van 14.00 - 15.00 uur

Doelgroep: professionals die contacten hebben met werkgevers
Maximaal aantal deelnemers: 20 personen
Kennisniveau: Eigen ervaringen met werkgeversdienstverlening
Type sessie: Interactief, discussie en ervaringen

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
De match tussen de vraag van de werkgever en de talenten van werkzoekenden is mensenwerk. Het is ook een kwestie van goede organisatie: sluiten alle tandwielen in de organisatie of in de regionale samenwerking zo op elkaar aan dat je die match ook echt kunt maken? Zijn de doelen van de organisatie en medewerkers op alle niveaus hetzelfde? Tijdens deze sessie krijg je een toelichting op de scan die je als organisatie of regionaal samenwerkingsverband kan laten ‘invliegen’ door de Programmaraad. Regio Food Valley neemt je mee in hun ervaringen met deze scan in de regio. Hoe is het toegepast? En wat is er gedaan met de uitkomsten zoals ‘wat gaat er goed’, ‘welke knelpunten kom je tegen’ en vooral ook ‘wat kun je zelf doen om de dienstverlening te verbeteren’.

Naar overzicht sessies

Sessie 21:  Leren van Coolblue in het sociaal domein - waarom Laborijn het 8TING platform inzet

Sprekers: Liselotte Ansems - projectleider Laborijn, Aad Francissen - manager 8TING en Arjan van Liere - bedenker 8TING & TINGIT
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 - 15.00 uur

Doelgroep: Managers werkplein, SW-bedrijven, beleidsmakers p-wet, directeuren W&I, projectleiders
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Globale kennis mbt de communicatiemiddelen die ingezet worden met inwoners/cliënten/klanten en de processen.
Type sessie: Praktijkvoorbeeld, kennisdeling, interactief

Wat levert het volgen van deze sessie op? 
Inzicht in de bedoeling, werking en inzet van een interactieve en slimme app, die klanten meer maatwerk gaat leveren in informatie, communicatie, ontwikkeling en begeleiding, met een communicatiefunctie (vervangt whats app) met daarin ontwikkelprogramma’s / een matchingsdeel/ vacatures / nieuwsfeeds. Liselotte laat zien hoe jobcoaches en screeners de Laborijn-app combineren met hun “offline” coachingswerk en tegen welke valkuilen zij bij het introduceren aanliepen. Arjan en Aad intoduceren de coöperatie TINGIT, waarin het gebruik van het 8TING-platform en analytics is ondergebracht. Hiermee kun je als lid veilig en betaalbaar gebruik maken van het 8TING-platform en kennis, ontwikkeling en expertise delen.

Naar overzicht sessies

Sessie 23: Wet banenafspraak 2.0 

Spreker: Ine Neefjes, Beleidsmedewerker Ministerie van SZW
Te volgen in: ronde 4 van 14.00 - 15.00 uur

Doelgroep: iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Kennisniveau: Geen kennisniveau vereist
Type sessie: Kennisoverdracht en mogelijkheid tot het stellen van vragen

Wat levert het volgen van deze sessie op?
In het breed offensief heeft staatssecretaris Van Ark aangekondigd dat zij het eenvoudiger maakt om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de vereenvoudiging van de banenafspraak. Staatssecretaris Van Ark is van plan om in november een brief naar de Tweede Kamer te sturen met de verdere uitwerking van het nieuwe systeem. In sessie 1 bent u over de hoofdlijnen van het nieuwe systeem bijgepraat. Als u deze sessie volgt hoort u van collega’s van het ministerie van SZW meer over de nieuwe plannen met de banenafspraak. Ook biedt deze sessie de mogelijkheid om van gedachten te wisselen over het nieuwe systeem en om vragen te stellen over de nieuwe plannen. 

Naar overzicht sessies

Voor wie?

De Praktijkdagen van de Programmaraad zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten, SW-bedrijven, UWV en partijen die actief zijn in de uitvoering van het regionale Werkbedrijf.

Wanneer? 

Donderdag 22 november 2018 van 9.45 uur tot 15.00 uur met aansluitend een netwerkborrel. Inloop vanaf 9.00 uur. 

Waar?    

Muntgebouw Utrecht
Leidseweg 90
3531 BG Utrecht

Routeplanning naar het Muntgebouw
Uitgebreide routebeschrijving: met de auto naar het Muntgebouw/Jaarbeurs (pdf)

Aanmelden 

Meld u zich hier aan voor de Praktijkdag van 22 november 2018.

Beperkte deelname private partijen

Per sessie wordt een beperkt aantal private partijen toegelaten. Private partijen dienen hun inschrijving te beargumenteren. Uw inschrijving is pas definitief na acceptatie, u ontvangt uiterlijk 5 dagen voor de praktijkdag een bevestiging van toelating.

Tot ziens op donderdag 22 november in het Muntgebouw te Utrecht!

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.