Uitstel stemming over opheffen onderscheid markt en overheid bij nakomen Banenafspraak

05 oktober 2018

Op verzoek van de fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer heeft de Kamer besloten tot uitstel van de stemming over de motie waarin wordt voorgesteld bij het nakomen van de Banenafspraak het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen.

De vier coalitiepartijen hebben vorige week gezamenlijk een motie ingediend waarin wordt voorgesteld bij het nakomen van de Banenafspraak het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen. Daardoor wordt het meetellen van banen via inkoop mogelijk en doet het er niet langer toe of een baan meetelt bij de overheid of markt.

Staatssecretaris Van Ark van SZW gaf vorige week te kennen zich niet te zullen verzetten tegen de kameruitspraak. Zij neemt naar eigen zeggen de 'handschoen' op om het simpeler te maken en met elkaar meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren.

Koerswijziging

GroenLinks-Kamerlid Wim-Jan Renkema verzocht vlak voor de stemming om uitstel. Hij spreekt van een ‘flinke koerswijziging die je wat GroenLinks betreft niet even regelt met een motie’. Renkema wil graag eerst een brief van de staatssecretaris waarin zij uitlegt ‘wat de gevolgen zijn van deze motie voor mensen met een arbeidsbeperking en hun kansen op banen bij de overheid’.

Volgens Renkema kan de door de coalitiepartijen voorgestelde opheffing van het onderscheid tussen markt en overheid verstrekkende gevolgen hebben. ‘Daarmee kan de overheid haar verantwoordelijkheid ontlopen’, hield Renkema de Kamer voor. De indieners van de motie hadden geen bezwaar tegen uitstel van de stemming en de brief waar GroenLinks om vraagt.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.