Verdringing voorkomen bij het bevorderen van arbeidsparticipatie

04 december 2018

Hoe kan voorkomen worden dat de inzet van gemeentelijke instrumenten voor de arbeidstoeleiding van kwetsbare mensen ten koste gaat van het werk van anderen? Deze vraag en de antwoorden daarop staan centraal in de Divosa-handreiking ‘Verdringing voorkomen bij het bevorderen van arbeidsparticipatie’.

De Participatiewet bepaalt dat gemeenten mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, toeleiden naar werk. Daarvoor zetten ze activerings- en re-integratie-instrumenten in zoals de tegenprestatie, werken met behoud van uitkering en social return. Soms ontstaat er discussie of er daarbij sprake is van verdringing op de arbeidsmarkt.

Praktijk

Veel gemeenten hebben richtlijnen en regels over verdringing opgenomen in verordeningen en beleidsregels, maar de uitwerking daarvan blijft in de praktijk meestal redelijk beperkt. Om te achterhalen hoe zij verdringing kunnen tegengaan heeft Divosa verschillende gesprekken gevoerd met gemeenten, belangenorganisaties en sociale partners. De gesprekken gaven informatie over passend beleid en werkbare interventies voor preventie van verdringing op de arbeidsmarkt, met veel voorbeelden uit de praktijk van gemeenten.

Deze handreiking is zowel bedoeld voor het bestuur (het college en de gemeenteraad) als voor beleidsmakers en klantmanagers bij gemeenten.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.