Verslag bovenregionale bijeenkomst Samenwerking GGZ en W&I

11 december 2018

In november 2018 organiseerde de Programmaraad vijf bovenregionale bijeenkomsten (Haarlem, Zwolle, Amersfoort, Rotterdam en Eindhoven) rond de samenwerking tussen werk en inkomen en GGZ. De bedoeling van deze bijeenkomsten was de professionals van de samenwerkende partijen in de diverse arbeidsmarktregio, zowel op management, beleid, als uitvoerend niveau, stappen te laten zetten in de ontwikkeling van de samenwerking.

Arbeid als medicijn

Elke bijeenkomst kende hetzelfde programma. Ard van Oosten, psychiater, bedrijfskundige, onderzoeker en projectleider in de regio Groot-Amsterdam, opende met een inspirerend verhaal over werk als medicijn, waarin hij het persoonlijke niet schuwde. Bekijk zijn presentatie in dit filmpje. Ards PowerPointpresentatie vindt u hier.

Ondersteuning

Vervolgens nam het ministerie van SZW de aanwezigen mee in een overzicht van de instrumenten die beschikbaar zijn bij de begeleiding naar en behoud van werk. Dat zijn er vele, en met name bij de GGZ zijn ze niet altijd goed bekend. Maar ook werkgevers blijken lang niet altijd op de hoogte van mogelijke ondersteuning, terwijl sommige dingen ook nieuws zijn voor professionals van gemeenten en UWV. Nuttige informatie dus! De PowerPointpresentatie is hier terug te zien.

Elkaars taal

De derde plenaire presentatie ging over elkaars taal leren spreken. Dat is ontzettend belangrijk, maar ook lastig, blijkt onder meer in de regionale samenwerkingsinitiatieven in 31 arbeidsmarkregio’s. Zo is de taal van de GGZ vaak gericht op klachten en klachtenreductie. Terwijl de taal van de werkgever vooral gericht is op functioneren en behalen van het gewenste resultaat. Tegelijkertijd is het domein werk en inkomen meer gericht op doorstroming uit de uitkeringssituatie. In elke bijeenkomst werd door een andere regio een voorbeeld gegeven over de verschillen in taal. 

Brainstorm

De drie sessies waren de opmaat voor een brainstorm over de kansen en mogelijkheden in de regio, met zo mogelijk concrete vervolgstappen voor de deelnemers in hun dagelijkse praktijk. De opbrengst van de regio’s wordt samengevat en teruggekoppeld naar de landelijke overlegtafels. In algemene zin kan gesteld worden dat veel regio’s aan de slag gaan met een sociale netwerkkaart om elkaar beter te leren kennen. Of heel simpel ‘de vraag stellen aan de kandidaat of hij wil werken’ was ook een eye-opener voor velen. Veel vraag is er ook naar het vereenvoudigen van de regels. 

Hieronder vindt u een aantal foto's met kansrijke ideeën en inzichten die tijdens een brainstorm naar voren zijn gekomen.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.