Voorinschrijving Praktijkdagen geopend

29 januari 2018

De Programmaraad organiseert ook dit jaar weer Praktijkdagen. Deze vinden plaats op:

  • donderdag 8 maart in de Reehorst te Ede
  • donderdag 7 juni in Gooiland te Hilversum 

U kunt vanaf nu voorinschrijven voor beide Praktijkdagen. De laatste Praktijkdag was al na één week volgeboekt. Met de voorinschrijving krijgt u als eerste het programma toegestuurd en heeft u de gelegenheid eerder in te schrijven voor de sessies.  

De Praktijkdagen bieden Kennis, Inspiratie en Resultaat over de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI. De Praktijkdagen hebben als doel om onder meer via praktijkvoorbeelden de uitvoering te ondersteunen en te inspireren. Belangrijke thema's zijn transparantie, werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening en samenwerking in de arbeidsmarktregio. Tijdens een Praktijkdag kunt u kennis en contacten uitwisselen en inspirerende voorbeelden delen. En dat alles om de resultaten en de samenwerking in de praktijk te verbeteren, want het gebeurt op de werkvloer in de praktijk!

Doelgroep

De Praktijkdagen Programmaraad zijn bedoeld voor projectleiders, (beleids)medewerkers en het management van gemeenten, UWV, SW-bedrijven en sociale partners die uitvoering geven aan de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI.

Het programma van elke Praktijkdag Programmaraad wordt bekendgemaakt via het Programmaraadjournaal en via deze website. Heeft u ideeën voor een werksessie of zijn er vraagstukken die zeker aan de orde moeten komen? Laat het ons weten via info@samenvoordeklant.nl

Voorinschrijving Praktijkdagen 2018

Vond u deze pagina interessant?