Webinar: IPS onderzoekssubsidie voor mensen met Common Mental Disorders

28 februari 2019

Individuele Plaatsing en Steun is een bewezen effectieve methode om mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) aan het werk te helpen. Vanaf 1 april 2019 treedt een nieuwe ministeriële regeling in werking om Individuele Plaatsing en Steun (IPS) ook beschikbaar te maken voor mensen met zogenaamde Common Mental Disorders (CMD, lichtere psychische aandoeningen). De aanvraagperiode loopt van 1 april t/m 29 november 2019.

Het ministerie van SZW stelt een subsidie beschikbaar waarmee 200 trajecten kunnen worden uitgevoerd voor deze CMD doelgroep. De duur van deze IPS-trajecten is twee jaar, met de mogelijkheid van verlenging met één jaar. Ook personen voor wie gemeenten verantwoordelijk zijn kunnen in aanmerking komen voor een IPS-traject. Ggz-instellingen kunnen voor deze personen subsidie aanvragen bij UWV. Om cliënten uit zoveel mogelijk verschillende gemeenten in aanmerking te kunnen brengen voor een IPS-traject, is het aantal toe te kennen IPS-trajecten beperkt tot 5 trajecten per gemeente.

Op 21 maart van 11 – 12 uur organiseert de Programmaraad een webinar waarbij de regeling uitgebreid wordt toegelicht.

Kijk het webinar hier terug

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.