Welzijn op recept: blijf aandacht geven aan samenwerking

08 mei 2019

Jan Joost Meijs is arts en voorzitter van het landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept. Tijdens de leerbijeenkomst van 16 april in Woerden nam hij de aanwezigen mee langs de ervaringen van Welzijn op Recept. Dit initiatief, gestart in 2010, beoogt om huisartsen of andere eerstelijnszorgverleners hun patiënten door te laten verwijzen naar het welzijnswerk als zij daar baat bij kunnen hebben. De welzijnscoach kan vervolgens activiteiten in de buurt of wijk onder de aandacht brengen van de patiënt. Dat leidt tot vermindering van de klachten, omdat er meer sociale contacten ontstaan, het zelfvertrouwen groeit, iemand zelf meer regie neemt en er weer een toekomstperspectief ontstaat. Een groot succes dus, en leerzaam voor de samenwerking GGZ – Werk & Inkomen, maar er zijn ook nog uitdagingen.

Geen rocket science

De meerwaarde van Welzijn op Recept is groot, zegt Meijs. “En het is ook zo logisch, het is echt geen rocket sience. Er wordt een groot onbenut potentieel ontsloten bij de patiënten, zij worden gelukkiger en functioneren beter. De huisarts ziet hen minder terug. Er ontstaan contacten tussen de zorgsector, met name eerstelijns, welzijn en gemeenten. 

Blijvende aandacht nodig

Desondanks is de implementatie van deze aanpak niet iets dat soepeltjes gaat, aldus Meijs. Het succes verkoopt zichzelf niet als er niet voortdurend aandacht aan wordt gegeven, zo is de ervaring. Het aantal verwijzingen door huisartsen blijft aan de lage kant. Een reden daarvoor is dat het wel enige tijdsinvestering vergt van huisartsen om zich de gedachten en netwerken van Welzijn op Recept eigen te maken. Tijd die ze niet hebben of niet denken te hebben, ondanks dat de investering zichzelf zeker terugbetaald. Verder blijven de contacten tussen de drie betrokken domeinen, welzijn, gemeenten en huisartsen, beperkt. Ze spreken een andere taal en komen er niet toe om hier stappen in te zetten. Klein voorbeeld: een huisarts verwacht terugkoppeling van de welzijnswerker. Die beroepsgroep is daar echter niet op ingesteld. En zo kan het dat een hoopvol begin van samenwerken in de knop wordt gebroken.

Lessen

Wat kunnen we leren van de ervaringen van Welzijn op Recept? Meijs geeft de aanwezigen de volgende lessen mee om sneller en beter tot samenwerking te komen, en vooral om die samenwerking te bestendigen: 

  • Werk vanuit een overkoepelend en gedeeld belang, maar zorg ook dat eenieder een duidelijk eigenbelang heeft en ziet.
  • Werk met volharding samen en houd het project actief op ieders agenda. Leer samen van lastige situaties.
  • Vier de verschillen in werkwijze en communicatiestijl. Wees je daarvan bewust en probeer tot een gezamenlijke taal en begrippenkader te komen.
  • Zorg voor een goede terugkoppeling, maak daar tijd voor en maak in het algemeen voldoende tijd voor overleg.
  • Laat geld geen spelbreker zijn.

Dit artikel is onderdeel van de nieuwbrief Samenwerking GGZ en W&I van mei 2019. Lees hier de overige items. 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.