Nieuws

Indien u alleen nieuwsberichten wilt doorzoeken, klik dan op bovenstaand zoekfilter.
Mocht u door de gehele website willen zoeken, klik dan hier.

Pagina's

23 juni 2016
UWV en Het Plein gaan inwoners van Zutphen en Lochem veel meer als één organisatie lokaal ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Van de aanpak moeten zowel WW’ers als mensen die in de bijstand zitten of vanuit de WW in de bijstand dreigen te komen profiteren.
14 juni 2016
Deze toolkit bevat alle (wettelijke) regelingen die ingezet kunnen worden in de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden om de doelen van de Participatiewet en de gemaakte banenafspraak in het sociaal akkoord te realiseren.
04 april 2016
Groepswerk op locatie bij werkgevers biedt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid om in een reguliere omgeving productief werk te verrichten. Een goede groepsdetachering biedt niet alleen voordelen voor de doelgroep, maar ook voor werkgevers en SW-bedrijven.
17 maart 2016
Loonkostensubsidie kan samengaan met andere voordelen, zoals de premiekorting/mobiliteitsbonus doelgroep banenafspraak. Voor de loonkostensubsidie maakt het niet uit of er een indicatie banenafspraak is of niet.
19 februari 2016
Hoe begeleidt u mensen met een intensieve begeleidingsbehoefte naar werk? Om gemeenten, werkgevers en sociale werkbedrijven te informeren over de wettelijke kaders en (financierings) mogelijkheden voor beschut werk, organiseert de Programmaraad vijf bovenregionale bijeenkomsten in maart.
08 februari 2016
De Programmaraad organiseert in 2016 vier Praktijkdagen - voorheen Implementatiedagen - voor Kennis, Inspiratie en Resultaat over de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI. Deze vinden plaats op: 31 maart, 9 juni, 6 oktober en 8 december.
04 februari 2016
Op 3 februari kwamen de werelden van werk en zorg dicht bij elkaar. In een unieke bestuursbijeenkomst gingen ruim honderd aanwezigen (gemeenten, UWV, werkgeversorganisaties en GGZ) onder leiding van Jacobine Geel met elkaar in gesprek over de (on)mogelijkheden van werk voor mensen met een psychische aandoening.
19 januari 2016
Hoe begeleidt u mensen met een intensieve begeleidingsbehoefte naar werk? Onderzoek - peildatum augustus 2015 – wijst uit dat er veel sprake is van beleidsvoornemens bij gemeenten en nog niet van concrete invulling van beschut werk. Daarmee blijft het aantal ingevulde plekken beperkt. Gezien de dilemma’s en vragen waar gemeenten mee worstelen is dat niet vreemd. Om gemeenten, werkgevers en sociale werkbedrijven te informeren over de wettelijke kaders en (financierings) mogelijkheden voor ‘nieuw beschut’, organiseert de Programmaraad vijf bovenregionale bijeenkomsten in maart 2016.De Programmaraad nodigt u van harte uit deze bij te wonen.

Pagina's