Nieuws

Indien u alleen nieuwsberichten wilt doorzoeken, klik dan op bovenstaand zoekfilter.
Mocht u door de gehele website willen zoeken, klik dan hier.

Pagina's

03 maart 2017
Arbeidsmarktregio's spannen zich in om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Essentieel voor het succes is een goede werkgeversdienstverlening. In deze handreiking staan handige tips o.b.v. onderzoek.
24 januari 2017
De arbeidsmarktregio’s spannen zich in om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Essentieel voor het succes is een goede werkgeversdienstverlening. Een handige waaierkaart geeft een mooi inzicht in wat hierbij komt kijken.
16 december 2016
Bericht van de Werkkamer over evaluatie regionale Werkbedrijven.
21 juni 2016
Een subsidie kan aangevraagd worden door werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en O&O fondsen.
19 april 2016
Staatssecretaris Jetta Klijnsma en de voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, Gerrit van der Meer, doen een dringend beroep op de Regionale Werkbedrijven om ervoor te zorgen dat de cliënten van de Sociale Diensten, WSW en UWV in de arbeidsmarktregio's structureel betrokken worden bij de beleidsontwikkeling in het regionale Werkbedrijf.
01 april 2016
Op 17 februari vond er een wethoudersbijeenkomst plaats. De rode draad: de regionale samenwerking neemt steeds vastere vormen aan, maar het werken aan verbeterpunten en persoonlijke relaties blijft belangrijk.
08 februari 2016
De Programmaraad organiseert in 2016 vier Praktijkdagen - voorheen Implementatiedagen - voor Kennis, Inspiratie en Resultaat over de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI. Deze vinden plaats op: 31 maart, 9 juni, 6 oktober en 8 december.
11 december 2015
Op 27 januari informeerde staatssecretaris Jetta Klijnsma van SZW de Tweede Kamer over de ervaringsonderzoeken die in de eerste helft van 2015 zijn uitgevoerd onder cliënten, werkgevers, gemeenten en regiomanagers van UWV.
10 december 2015
Op de implementatiedag van 15 oktober organiseerde de Programmaraad een sessie 'In gesprek met SZW en de Programmaraad'. Tijdens deze sessie stelden deelnemers diverse vragen over de uitvoering van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.
19 oktober 2015
De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseert ook in 2015 implementatiedagen over de Participatiewet en de wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Doel van de implementatiedagen is kennis opdoen, kennis uitwisselen en contacten leggen. De vierde implementatiedag van dit jaar was op donderdag 15 oktober 2015 in Veenendaal.

Pagina's