Nieuws

Indien u alleen nieuwsberichten wilt doorzoeken, klik dan op bovenstaand zoekfilter.
Mocht u door de gehele website willen zoeken, klik dan hier.

Pagina's

26 april 2016
De 'Detacheringswijzer’ geeft inzicht in hoe publiek detacheren een passend antwoord is op de uitdagingen van de Participatiewet, hoe een aantal gemeenten en sociale werkbedrijven dit vraagstuk aanpakken, waar zij tegen aan lopen en hoe ze dat oplossen.
05 april 2016
De 'Rapportage vormen van doelgroep en processturing in de praktijk' biedt 5 van de manier waarop gemeenten hun keuzes bij de inrichting van het primair proces vertalen naar de dagelijkse praktijk.
08 februari 2016
De Programmaraad organiseert in 2016 vier Praktijkdagen - voorheen Implementatiedagen - voor Kennis, Inspiratie en Resultaat over de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI. Deze vinden plaats op: 31 maart, 9 juni, 6 oktober en 8 december.
05 januari 2016
De Programmaad biedt u acht good practices aan voor de aanpak rond de doelgroep van schoolverlaters uit het VSO, Praktijkonderwijs en Mbo Entree. In deze voorbeelden staat de regierol van en de invulling hiervan door gemeenten bij de aanpak rond deze doelgroep centraal.
06 november 2015
De Programmaraad biedt u de 'Rapportage vormen van doelgroep en processturing in de praktijk' aan met voorbeelden waarop gemeenten hun keuzes bij de inrichting van het primair proces vertalen naar de dagelijkse praktijk. Deze voorbeelden bieden u inzicht in de consequenties van beleidskeuzes van gemeenten voor de inrichting van het uitvoeringsproces van de Participatiewet. In deze rapportage worden vijf afzonderlijke aanpakken gepresenteerd: Alphen aan den Rijn, ’s Hertogenbosch, Sudwest Fryslán, Tilburg en IJmond Werkt! IJmond Werkt! is een organisatie die de re-integratie opdracht van de Participatiewet uitvoert voor vier gemeenten rond de IJmond in Noord-Holland.
04 november 2015
De weg naar werk in 2020 betekent dat gemeenten en Sw-bedrijven druk bezig zijn met de belangrijke taak om met beperkte middelen zoveel mogelijk mensen uit de doelgroepen van de Participatiewet aan de slag te helpen. De Programmaraad heeft een Financieel Dashboard Participatiewet (FDP) ontwikkeld waarmee een gemeente ziet wat de financiële consequenties zijn van keuzes die de gemeente maakt. De Programmaraad stelt het FDP gratis ter beschikking aan gemeenten, Sw-bedrijven en Sociale Diensten die Regionaal/Intergemeentelijk samenwerken.
30 oktober 2015
De Programmaraad heeft een online Pwet Scan ontwikkeld om gemeenten inzicht te bieden in de stand van zaken rondom de implementatie van de Participatiewet. Na het invullen van de online tool kan een gemeente zien hoever men is met het maken van beleidskeuzes en de implementatie daarvan in de praktijk in vergelijking met andere gemeenten. Het gebruik van de Pwet scan is geheel kosteloos.
19 oktober 2015
De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseert ook in 2015 implementatiedagen over de Participatiewet en de wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Doel van de implementatiedagen is kennis opdoen, kennis uitwisselen en contacten leggen. De vierde implementatiedag van dit jaar was op donderdag 15 oktober 2015 in Veenendaal.
19 april 2015
Op de implementatiedag van 16 april jl. is het laatste product uit het programma “een optimale weg naar participatie” gepresenteerd: een uitgewerkt sturingsmodel. De opbrengst van enkele maanden grondig onderzoek naar en mét het management van Sociale Diensten en SW-bedrijven is een rapport dat de fundamentele keuzes toegelicht waar gemeenten, die de Participatiewet moeten uitvoeren, voor staan.
20 december 2014
Het doel van deze handreiking is om gemeenten te informeren over de regelgeving rond en de mogelijkheden van de inzet van beschut werk. Hiermee kan beschut werk een goede plek krijgen binnen het totale participatiebeleid van gemeenten. Deze handreiking gaat niet in op de financiële gevolgen van de inzet van beschut werk in vergelijking met de inzet van andere voorzieningen, zoals dagbesteding, sociale activering etc., op de eigen bedrijfsvoering.

Pagina's