Nieuws

Indien u alleen nieuwsberichten wilt doorzoeken, klik dan op bovenstaand zoekfilter.
Mocht u door de gehele website willen zoeken, klik dan hier.

Pagina's

08 februari 2016
De Programmaraad organiseert in 2016 vier Praktijkdagen - voorheen Implementatiedagen - voor Kennis, Inspiratie en Resultaat over de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI. Deze vinden plaats op: 31 maart, 9 juni, 6 oktober en 8 december.
14 december 2015
De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseerde ook in 2015 implementatiedagen over de Participatiewet en de wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Doel van de implementatiedagen is kennis opdoen, kennis uitwisselen en contacten leggen. De vijfde en tevens laatste implementatiedag van dit jaar vond plaats op donderdag 10 december 2015 in Zeist.
10 december 2015
Op de implementatiedag van 15 oktober organiseerde de Programmaraad een sessie 'In gesprek met SZW en de Programmaraad'. Tijdens deze sessie stelden deelnemers diverse vragen over de uitvoering van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.
02 december 2015
De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) nodigt u van harte uit voor de implementatiedag op donderdag 10 december 2015 in Hotel Theater Figi in Zeist. Wij bieden u een gevarieerd programma aan met kennis-, verdiepings-, praktijk- en intervisie sessies over de Participatiewet, de wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten en de wet SUWI. Deze dag heeft u tevens de gelegenheid om ervaringen met professionals te delen, te netwerken en inhoudelijk deskundigen te bevragen.
15 november 2015
Op 15 oktober 2015 vond tijdens de implementatiedag de intervisie sessie Beschut Werk plaats. De insteek was: beschut werk volgens de wet, maar nadrukkelijk ook breder kijken naar alternatieven. Van de 10 gemeenten die bij de sessie waren vertegenwoordigd, hebben er vijf al mensen in de nieuwe voorziening beschut werk geplaatst. Overige gemeenten zijn bezig met de vertaalslag van de verordening naar de praktijk. Alle deelnemende gemeenten hebben nog vragen over de uitwerking van de wetgeving, zo blijkt uit het verslag.
19 oktober 2015
De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseert ook in 2015 implementatiedagen over de Participatiewet en de wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Doel van de implementatiedagen is kennis opdoen, kennis uitwisselen en contacten leggen. De vierde implementatiedag van dit jaar was op donderdag 15 oktober 2015 in Veenendaal.
22 september 2015
De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) nodigt u van harte uit voor de implementatiedag op donderdag 15 oktober 2015 in het Van der Valk hotel in Veenendaal. Wij bieden u een gevarieerd programma aan met kennis-, verdiepings-, praktijk- en intervisie sessies over de Participatiewet, de wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten en de wet SUWI. Deze dag heeft u tevens de gelegenheid om ervaringen met professionals te delen, te netwerken en inhoudelijk deskundigen te bevragen.
28 mei 2015
De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseert ook in 2015 implementatiedagen over de Participatiewet en de wet Banenafspraak en quotumarbeidsbeperkten. Doel van de implementatiedagen is kennis opdoen, kennis uitwisselen en contacten leggen. De derde implementatiedag van dit jaar was op donderdag 28 mei 2015 in Veenendaal.
16 april 2015
De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseert ook in 2015 implementatiedagen over de Participatiewet en de wet Banenafspraak en quotumarbeidsbeperkten. Doel van de implementatiedagen is kennis opdoen, kennis uitwisselen en contacten leggen. De tweede implementatiedag van dit jaar was op donderdag 16 april 2015 in Nieuwegein.
09 maart 2015
Op donderdag 5 maart organiseerde de Programmaraad de eerste implementatiedag van dit jaar. Aan de sessie 'Actualiteiten en in gesprek met Programmaraad en SZW' nam staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deel via een webcast.

Pagina's