Nieuws

Indien u alleen nieuwsberichten wilt doorzoeken, klik dan op bovenstaand zoekfilter.
Mocht u door de gehele website willen zoeken, klik dan hier.

Pagina's

04 juli 2016
Per 1 juli zijn normbedragen van het wettelijk minimum loon en de bijstand aangepast. Deze zijn nu verwerkt in de rekentool Loonkostensubsidie. Ook is een kleine aanpassingen doorgevoerd in de berekening van netto naar bruto bijstand.
08 februari 2016
De Programmaraad organiseert in 2016 vier Praktijkdagen - voorheen Implementatiedagen - voor Kennis, Inspiratie en Resultaat over de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI. Deze vinden plaats op: 31 maart, 9 juni, 6 oktober en 8 december.
07 februari 2016
Een totaaloverzicht aan trainingen dat SBCM aan professionals aanbiedt.
29 januari 2016
De Rekentool loonkostensubsidie is aangepast. De wijzigingen hebben betrekking op de normbedragen (bijstand), de bedragen minimumloon en belastingtabellen.
21 januari 2016
De rekentool loonkostensubsidie is geactualiseerd. In deze versie zijn gewijzigd de normbedragen (bijstand), bedragen minimumloon en belastingtabellen.
14 december 2015
De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseerde ook in 2015 implementatiedagen over de Participatiewet en de wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Doel van de implementatiedagen is kennis opdoen, kennis uitwisselen en contacten leggen. De vijfde en tevens laatste implementatiedag van dit jaar vond plaats op donderdag 10 december 2015 in Zeist.
01 november 2015
Voor de 35 arbeidsmarktregio’s en de afzonderlijke gemeenten heeft UWV het nieuwe product ‘Max WW voor instroom WWB’ ontwikkeld. Dit product bevat gegevens over het aantal personen, dat binnen zes maanden - volgend op de maand van leveren - de maximale uitkeringsduur WW bereikt.
19 oktober 2015
De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseert ook in 2015 implementatiedagen over de Participatiewet en de wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Doel van de implementatiedagen is kennis opdoen, kennis uitwisselen en contacten leggen. De vierde implementatiedag van dit jaar was op donderdag 15 oktober 2015 in Veenendaal.
09 juni 2015
In de Verzamelbrief zijn gemeenten opgeroepen om te anticiperen op een wetswijziging van de kostendelersnorm in de Participatiewet die geldt voor een specifieke groep bijstandsgerechtigden met medebewoners. Hierbij wordt verzocht de bijstandsnorm met terugwerkende kracht hoger vast te stellen.

Pagina's