Nieuws

Indien u alleen nieuwsberichten wilt doorzoeken, klik dan op bovenstaand zoekfilter.
Mocht u door de gehele website willen zoeken, klik dan hier.

28 mei 2015
De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseert ook in 2015 implementatiedagen over de Participatiewet en de wet Banenafspraak en quotumarbeidsbeperkten. Doel van de implementatiedagen is kennis opdoen, kennis uitwisselen en contacten leggen. De derde implementatiedag van dit jaar was op donderdag 28 mei 2015 in Veenendaal.
13 mei 2015
De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseert in 2015 implementatiedagen over de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Wij nodigen u van harte uit voor de derde implementatiedag op donderdag 28 mei in Veenendaal.
16 april 2015
De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseert ook in 2015 implementatiedagen over de Participatiewet en de wet Banenafspraak en quotumarbeidsbeperkten. Doel van de implementatiedagen is kennis opdoen, kennis uitwisselen en contacten leggen. De tweede implementatiedag van dit jaar was op donderdag 16 april 2015 in Nieuwegein.
26 maart 2015
De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseert in 2015 drie implementatiedagen over de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Wij nodigen u van harte uit voor de tweede implementatiedag op donderdag 16 april in Nieuwegein.
21 februari 2015
De Participatiewet is sinds 1 januari 2015 van krachten de Tweede Kamer heeft ingestemd met de 'Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten'. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer vindt plaats op 24 maart 2015. Om arbeidsmarktregio’s te ondersteunen bij de uitvoering van deze twee wetten, organiseert de Programmaraad donderdag 5 maart de eerste implementatiedag. Er zijn nog veel vragen en ondersteuning is nog steeds wenselijk. Zo blijkt uit de behoeftepeiling, de chatsessie ‘Loonwaardebepaling en no-riskpolis’ en het webinar ‘Uitvoering geven aan het regionaal Werkbedrijf’ van de Programmaraad.
09 februari 2015
Stimulansz heeft een animatiefilm ontwikkeld over de kostendelersnorm. Met de voorlichtingsfilm kunnen gemeenten uitkeringsgerechtigden informeren over de nieuwe bijstandregels. De film is geschikt voor vertoning op websites, in een leer-werkcentrum of wachtruimte. Gemeenten kunnen de film kosteloos aanvragen bij Stimulansz op voorwaarde dat zij hun wensen, ervaringen, op- en aanmerkingen delen met de makers. Op basis van die terugkoppeling gaat Stimulansz bekijken of zij meer voorlichtingsmiddelen kunnen ontwikkelen.
20 december 2014
De Programmaraad vult de modelteksten over de Participatiewet en WWB-maatregelen aan met voorbeeldteksten Afschaffing alleenstaande oudernorm voor toekomstige uitkeringsgerechtigden.
18 december 2014
De Programmaraad vult de modelteksten over de Participatiewet en WWB-maatregelen aan met drie nieuwe tekstreeksen: de geüniformeerde arbeidsverplichtingen en het aangescherpte maatregelenbeleid voor huidige uitkeringsgerechtigden en de kostendelersnorm voor toekomstige uitkeringsgerechtigden.
04 december 2014
De Programmaraad publiceerde eerder al webteksten, nieuwsbrieven en tekstblokken voor in brieven over onderdelen van de Participatiewet en WWB-maatregelen. Nu zijn ook de teksten over de tegenprestatie, gemeentelijke toeslagen en verlagingen en huidige Wsw'ers gereed voor gebruik.
21 november 2014
Opnieuw publiceert de Programmaraad teksten voor websites, nieuwsbrieven en tekstblokken voor brieven over onderdelen van Participatiewet en WWB-maatregelen. Naast de laatste kernboodschappen, ook teksten over de Banenafspraak, Nieuwe jonggehandicapten, de Individuele inkomenstoeslag en de aanpassingen in de Bijzondere bijstand.