Nieuws

Indien u alleen nieuwsberichten wilt doorzoeken, klik dan op bovenstaand zoekfilter.
Mocht u door de gehele website willen zoeken, klik dan hier.

Pagina's

13 juni 2018
De filmzaal van theatercomplex Gooiland in Hilversum zat vol tijdens de sessie ‘In gesprek met de Programmaraad en SZW’. De 125 aanwezigen werden in een uur bijgepraat door Tof Thissen en Yvonne Wijnands.
11 juni 2018
De Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) organiseert Praktijkdagen voor Kennis, Inspiratie en Resultaat over de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI. Op 7 juni vond de tweede Praktijkdag van dit jaar plaats in Gooiland in Hilversum.
21 maart 2018
Deelnemers Praktijkdag worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen door de Programmaraad en het ministerie van SZW.
06 juni 2017
Op donderdag 1 juni vond de tweede Praktijkdag plaats. Een waardevolle Praktijkdag volgens de deelnemers.
25 april 2017
De Programmaraad nodigt u van harte uit voor de Praktijkdag voor Kennis, Inspiratie en Resultaat op donderdag 1 juni 2017 in het Beatrixgebouw te Utrecht. Thema’s die aan bod komen zijn: werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening, transparantie en samenwerking in de arbeidsmarktregio. Met 24 verschillende sessies bieden wij u een gevarieerd programma aan.
09 februari 2017
De eerste Praktijkdag van 2017 vindt plaats op maandag 6 maart in Media Plaza te Utrecht. De Praktijkdag op 6 maart kent een bijzonder karakter omdat deze wordt gecombineerd met een bestuurlijke bijeenkomst die het ministerie van SZW samen met de Programmaraad organiseert. Met de bestuurlijke bijeenkomst wil het ministerie van SZW samen met haar landelijke partners en de arbeidsmarktregio’s, de dienstverlening aan werkgevers (“matchen op werk”) in de regio’s een impuls geven.
26 januari 2017
De Programmaraad nodigt u van harte uit om voor in te schrijven voor de eerste Praktijkdag van dit jaar op maandag 6 maart 2017.
13 december 2016
SZW gaf op de Praktijkdag van 8 december 2016, tekst en uitleg over beschut werk en Praktijkroute.

Pagina's