Nieuws

Indien u alleen nieuwsberichten wilt doorzoeken, klik dan op bovenstaand zoekfilter.
Mocht u door de gehele website willen zoeken, klik dan hier.

Pagina's

06 juni 2018
Op 24 mei 2018, om 10 uur in de ochtend, was het zover: het Kennis & Participatiefestival ging van start in congrescentrum 1931 te Den Bosch, onder leiding van dagvoorzitter Jacobine Geel (bestuursvoorzitter van GGZ Nederland). Een bomvol programma en een bomvolle zaal. Met maar liefst 700 mensen was het festival stijf ‘uitverkocht’.
04 juni 2018
In de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe zijn vier subregio’s bezig met een eigen plan van aanpak. Maar daarin werken ze wel nauw samen. Het uiteindelijke doel is om ieders werkwijze fundamenteel te veranderen, zodat werk straks een vast onderdeel van de aanpak is. Dat doel wordt bereikt via kleine stapjes, realiseert Oude Alink zich maar al te goed.
04 juni 2018
Onlangs bracht ambassadeur Fred Paling, voorzitter Raad van Bestuur UWV, een bezoek aan ‘zijn’ regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Hij is onder de indruk van de gedrevenheid waarmee de samenwerkingspartners bezig zijn. Maar ziet tegelijk dat het gewoon tijd kost om elkaar echt te leren kennen. Sommige obstakels en vraagstukken zijn niet goed op regioniveau aan te pakken, signaleert hij. Het is de taak van de ambassadeurs om die op de landelijke beleidstafels te krijgen.
30 mei 2018
Op 25 mei 2018 organiseerden het ministerie van SZW, GGZ Nederland, UWV en de Programmaraad organiseerden het Kennis- en Participatiefestival: Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
23 mei 2018
Hoe kunnen mensen met een psychische aandoening vaker en beter aan het werk komen en blijven? Die vraag staat centraal in de samenwerking tussen partijen en professionals uit de GGZ en Werk & Inkomen. De afgelopen jaren is die samenwerking geïntensiveerd. In vele regio’s werken UWV, gemeenten, GGZ-instellingen en andere betrokkenen hieraan. 
17 november 2017
Per 1 januari gaat de maximale uitkering van mensen met een Wajong-uitkering met arbeidsvermogen omlaag: van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon.
29 augustus 2017
Tot de doelgroep van de banenafspraak horen onder meer Wsw-ers met een geldige Wsw-indicatie. In de afgelopen periode is gebleken dat voor veel Wsw-ers de indicatietermijn is verlopen, waarna geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om een herindicatie bij het UWV aan te vragen. Daarmee beschikken deze mensen niet meer over een geldige indicatie, en komen om die reden niet meer in aanmerking voor opname in het doelgroepregister voor de banenafspraak. SZW en UWV achten dit niet wenselijk.

Pagina's