Nieuws

Indien u alleen nieuwsberichten wilt doorzoeken, klik dan op bovenstaand zoekfilter.
Mocht u door de gehele website willen zoeken, klik dan hier.

19 april 2017
De meta-analyse is opgesteld naar aanleiding van de motie van de leden Dik-Faber en Voordewind van 17 maart 20161. In deze motie verzoekt de Tweede Kamer de regering aanvullend onderzoek te doen naar de inhoudelijke aansluiting tussen de verschillende wetgeving waar de groep jongeren van 18 tot 23 jaar met een beperking mee te maken heeft.
27 februari 2017
Het ministerie van SZW publiceert 3 kennisdocumenten: Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, Beschut werk en Instrumenten en financiering
25 augustus 2016
De Programmaraad wil graag inzicht krijgen in de wensen en verwachtingen van onze doelgroep bij het ondersteuningsaanbod. Dit inzicht helpt ons om het aanbod in 2017 zo effectief mogelijk vorm te geven. Door middel van een korte vragenlijst vragen wij uw input voor de vormgeving van de ondersteuning. Het invullen ervan kost maximaal 5 minuten.