Nieuws

Indien u alleen nieuwsberichten wilt doorzoeken, klik dan op bovenstaand zoekfilter.
Mocht u door de gehele website willen zoeken, klik dan hier.

Pagina's

11 april 2013
Op 5 maart 2013 heeft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer de Aanpak Jeugdwerkloosheid gepresenteerd. Het kabinet trekt € 50 miljoen extra in 2013 en 2014 om jeugdwerkloosheid te bestrijden en te voorkomen.
10 april 2013
Onlangs is er weer een informatiemail naar gemeenten gestuurd over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van sociale voorwaarden en eisen bij inkoop en aanbesteding oftewel social return.
21 maart 2013
Per 1 april 2013 stelt het Ministerie van SZW een ondersteuningsbudget van € 5 mln. beschikbaar voor regionale projecten waarin arbeidsmarktregio’s met uitzendbureaus duurzaam samenwerken aan het verbeteren van de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers. Iedere regio kan aanspraak maken op € 130.000,-.
21 maart 2013
Na een aantal decennia praten, overleggen, steeds weer werkend met nieuwe structuren als RPA, RBA, inhoud geven aan SUWI, zijn we aangeland bij de arbeidsmarktregio’s. Op advies van de Programmaraad (een coalitie van Cedris, Divosa, UWV en VNG) is door de staatssecretaris SZW besloten om de arbeidsmarktregio's te werken. Er zijn, op voorspraak van regio’s zelf, 35 arbeidsmarktregio’s vastgesteld. Uiteindelijk zijn we een stap verder.
21 maart 2013
De startbijeenkomst op 13 maart was er op gericht gemeenten, UWV, uitzendorganisaties en SW-bedrijven te informeren over de kaders van het project, te inspireren en goede voorbeelden uit het veld te delen. Na de aftrap konden aanwezigen een workshop volgen. De dag werd afgesloten met een ‘vragenuurtje’. Leden van zowel de ABU als de NBBU waren goed vertegenwoordigd. De plenaire zaal was tot de laatste stoel bezet, met zowel private als publieke partijen uit de arbeidsmarktregio’s.
21 maart 2013
De brochure 'Samen aan het werk voor werkzoekenden' is beschikbaar. De brochure biedt gemeenten, UWV en SW-bedrijven handvatten om hun werkzoekendendienstverlening in hun arbeidsmarktregio verder gestalte te geven.
15 maart 2013
Kenmerkend voor de arbeidsmarktregio Peelland is de aandacht voor samenwerking tussen gemeenten en werkgevers. Samen zijn ze stevig aan de slag om de problemen van werkzoekenden en werkgevers op te lossen. Wethouder Van Mierlo van de gemeente Helmond: ‘Peelland heeft de samenwerking op orde, werkgevers komen vanzelf naar het Werkplein om te ontzorgen’.
07 maart 2013
Het regionaal platform arbeidsmarktbeleid Haaglanden heeft vorige week een bijeenkomst georganiseerd over Social Return in Investment in regionaal verband. Centraal stond de vraag Hoe lopen de lijnen van samenwerking gedurende het proces van aanbesteding naar invulling SROI? De deelnemers kwamen tot een top 10 van adviezen.
05 maart 2013
De NBBU, uitzendkoepel voor het mkb, juicht toe dat staatssecretaris Klijnsma geld beschikbaar heeft gesteld om de samenwerking tussen UWV, gemeenten en uitzendbureaus te stimuleren. “Met UWV hebben wij eind vorig jaar al een convenant afgesloten om onze samenwerking te versterken. Met dit initiatief kunnen uitzendbureaus ook verbinding zoeken met gemeenten”, verklaart woordvoerder Dafna Holtzer.
01 maart 2013
Staatssecretaris Klijnsma van het ministerie van SZW stelt voor iedere arbeidsmarktregio € 130.000,-- beschikbaar om meer werkzoekenden aan werk te helpen. De arbeidsmarktregio krijgt dit budget als minimaal 2 gemeenten samen met uitzendbureaus en het UWV de werkzoekendenbestanden beter inzichtelijk maken en de dienstverlening aan werkgevers verbeteren. Uiterlijk voor 1 april kan uw arbeidsmarktregio een voorstel of een intentieverklaring indienen om mee te doen met het project.

Pagina's