Nieuws

Indien u alleen nieuwsberichten wilt doorzoeken, klik dan op bovenstaand zoekfilter.
Mocht u door de gehele website willen zoeken, klik dan hier.

Pagina's

01 maart 2013
Staatssecretaris Klijnsma van het ministerie van SZW stelt voor iedere arbeidsmarktregio € 130.000,-- beschikbaar om meer werkzoekenden aan werk te helpen. De arbeidsmarktregio krijgt dit budget als minimaal 2 gemeenten samen met uitzendbureaus en het UWV de werkzoekendenbestanden beter inzichtelijk maken en de dienstverlening aan werkgevers verbeteren. Uiterlijk voor 1 april kan uw arbeidsmarktregio een voorstel of een intentieverklaring indienen om mee te doen met het project.
14 februari 2013
De 35 arbeidsmarktregio’s krijgen 5 miljoen euro om meer werkzoekenden aan werk te helpen. Zij krijgen dit geld als zij samen met uitzendbureaus de werkzoekendenbestanden beter inzichtelijk maken en de dienstverlening aan werkgevers verbeteren. Dit heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag bekend gemaakt tijdens een overleg in de Tweede Kamer.
13 februari 2013
UWV heeft de eerste 3 van 20 de nieuwe sectorbeschrijvingen deze week gepubliceerd. Deze zijn samen met werkgevers-, werknemersorganisaties, VNG en SBB tot standgekomen.
23 januari 2013
Gemeenten en uitzendbureaus werken steeds vaker samen bij het aan werk helpen van mensen. Om nog meer gemeenten en uitzendondernemingen op het spoor van zo’n samenwerking te brengen, lanceren de ABU en de VNG een inspiratiegids getiteld ‘Duurzaam werken aan werk’. Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft 17 januari 2013 het eerste exemplaar in ontvangst genomen.
09 november 2012
Gemeenten worden verantwoordelijk voor de lokale maatschappelijke ondersteuning in de domeinen werk, inkomen, welzijn, zorg en opvoeden, en veiligheid. Gemeenten moeten daarbij verbindingen leggen tussen werk, activering en maatschappelijke ondersteuning. De ministeries van SZW en VWS hebben een verkenning uitgevoerd naar mogelijke verbindingen in het sociaal domein.
15 oktober 2012
Op 10 oktober 2012 is er een eerste overleg gehouden tussen gemeenten, UVW en KING. Aanleiding voor deze bijeenkomst is het delen van ervaringen en wensen rondom de werkpleinoplossingen, in het bijzonder de EROW applicatie.
11 oktober 2012
Hoe krijgen we meer mensen aan het werk? Hoe versterken we de verbinding tussen werkgevers en werkzoekenden?
06 augustus 2012
De VNG consulteerde u via de ledenbrief van 1 februari jl. (BAWI-U201200147lbr12/009) over de vraag hoe u vanuit lokaal perspectief aankijkt tegen de bestaande arbeidsmarktregio-indeling. En welke schaal van samenwerking past bij uw regionaal arbeidsmarktbeleid en regionale samenwerking werkgeversdienstverlening.
30 juli 2012
Wethouders Sociale Zaken uit de drie noordelijke provincies hebben op 5 juli jl. met elkaar van gedachten gewisseld over werken naar vermogen, in het bijzonder over de rol van gemeenten bij werkgeversdienstverlening. Wat zijn de valkuilen voor gemeenten en waar worden de successen geboekt?
26 juli 2012
De wethouders van elf gemeenten in de regio Arnhem hebben op 22 juni 2012 een intentieverklaring ondertekend om samen te werken op het terrein van ‘Werk’. De Wet Werken naar Vermogen is weliswaar tijdelijk uitgesteld, maar de verwachting is dat de hoofdlijnen van het wetsvoorstel (een regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt, ontschotting van budgetten) ook in de toekomst overeind blijven. Daar is landelijk breed draagvlak voor.

Pagina's