Nieuws

Indien u alleen nieuwsberichten wilt doorzoeken, klik dan op bovenstaand zoekfilter.
Mocht u door de gehele website willen zoeken, klik dan hier.

Pagina's

01 januari 2012
Onder leiding van een stuurgroep is in 2009 is de aanpak van jeugdwerklosheid in de arbeidsregio Midden-Brabant van start gegaan. De aanpak liep tot eind 2012. Eind 2012 is de aanpak geëvalueerd en zijn de resultaten gepresenteerd tijdens een regionale conferentie. De resultaten zijn voor de portefeuillehouders van de Midden-Brabantse gemeenten aanleiding geweest het Regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid 2009 onafgebroken voort te zetten voor de periode 2013-2014.
01 januari 2012
De gemeenten van de regio Midden-Holland hebben met behulp van het Actieplan Jeugdwerkloosheid 2009-2011 de jeugdwerkloosheid in de regio succesvol bestreden. Dit heeft eind 2011 geleid tot een daling van de jeugdwerkloosheid van 9% binnen de regio ten opzichte van eind 2009. Hiermee had de regio de laagste jeugdwerkloosheid van Nederland. In 2012 heeft hierin echter een kentering plaatsgevonden als gevolg van de verslechterende economische ontwikkelingen.
10 november 2011
De sociale zekerheid is in beweging, zowel op landelijk als lokaal niveau. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte staat dat de economische crisis en oplopende begrotingstekorten hervormingen en bezuinigingen op het gebied van sociale zekerheid noodzakelijk maken1. Meest ingrijpende maatregel voor de onderkant van de arbeidsmarkt is het samenvoegen van regelingen. Gemeenten moeten - als belangrijkste aanbieders van voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid - een adequaat antwoord op deze uitdagingen geven.

Pagina's