Praktijk

Pagina's

14 juli 2017
De regio Zwolle loopt voorop bij het transparant maken van de arbeidsmarkt. Het geheim van de smid? De bestuurders hebben veel oog voor de uitvoering.
24 april 2017
De drie arbeidsmarktregio’s in Limburg pakken cliëntenparticipatie gezamenlijk aan. De kern is dat ervaringsdeskundigen op een laagdrempelige manier cliënten helpen bij het zoeken of houden van werk. Het contact loopt vooral via sociale media en een website.
24 april 2017
Scholing helpt niet om werkzoekenden aan het werk te helpen. Tenminste, dat is het beeld. Wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat scholing wel degelijk effectief is. Als je het instrument maar gericht inzet.
24 april 2017
Het is van groot belang dat jongeren die het speciaal of praktijkonderwijs afronden snel een goede plek vinden; op het mbo, bij een werkgever of in dagbesteding. Het Plein in Zutphen sloot een convenant met drie scholen in de regio om de aansluiting tussen school, werk en de Participatiewet zo soepel mogelijk te laten verlopen.
21 april 2017
‘Verrek, we moeten nog iets sociaals doen.’ Ondernemers die de Social Return-afspraken zo benaderen, slaan de plank mis. Want het kan wel degelijk anders: leuker, creatiever en – vooral – nuttiger. Voor de kandidaat maar óók voor de werkgever. In de gemeente Kampen doen ze dat steeds vaker. “Plaats de kandidaat niet in het aaibaarheidshoekje. Neem hem serieus!”
21 april 2017
Werkgevers maar bestoken met mailtjes en telefoontjes werkt niet meer. Je zult ze moeten verleiden met informatie en emotie: inbound marketing. WSO West-Brabant heeft er goede ervaringen mee.
21 april 2017
In Rotterdam hebben UWV en gemeente een gezamenlijk ‘team Participatie’ gevormd binnen het Werkgeversservicepunt Rijnmond. Hierdoor is er één aanspreekpunt voor werkgevers. Die worden zo geholpen bij het realiseren, creëren en vervullen van vacatures in het kader van de Banenafspraak. Doel: alle beschikbare vacatures benutten en mensen uit de doelgroep snel en rimpelloos aan het werk helpen.
21 april 2017
Met de uitbreiding van de productie heeft VDL Nedcar in het Limburgse Born dringend personeel nodig. Het overgrote deel van de nieuwe medewerkers komt uit de bestanden van gemeenten en UWV. Een sterk staaltje publiek-private samenwerking tussen de autofabrikant, twee uitzendorganisaties, UWV en de Limburgse gemeenten.
20 april 2017
Met het project 'Hoorn werkt aan werk' helpt de gemeente Hoorn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag bij de gemeentelijke organisatie. De ambitie is dat in 2018 5 procent van de werknemers bestaat uit mensen uit de doelgroep. “Het gaat erom de collega's mee te nemen en hen niet voor voldongen feiten te stellen.”
20 april 2017
Om de ambitie – de werkgeversdienstverlening naar een hoger plan tillen – te verwezenlijken, liet de regio Rijnmond een review uitvoeren door de Programmaraad. Een helder en duidelijk rapport, een drukbezochte werkconferentie en een jaar hard werken later blikken we terug. “De werkgevers zijn onze voornaamste klant. En die klant is steeds tevredener.”

Pagina's