Praktijk

Indien u alleen praktijkverhalen wilt doorzoeken, klik dan op bovenstaand zoekfilter.
Mocht u door de gehele website willen zoeken, klik dan hier.
Ben je geïnteresseerd in een best-practice en kun je ondersteuning gebruiken bij het toepassen van deze best-practice in je eigen regio? Neem dan hier contact op.

Pagina's

16 mei 2019
Integrale klantbeelden en goede digitale communicatie met de klant. Dat heeft de gemeente Enschede bereikt met het project Applicatierationalisatie Werk. Medewerkers zijn nu minder tijd kwijt aan administratie.
30 april 2019
Publiek-private samenwerking (PPS) is nog geen usance in het sociaal domein. Voor de gemeente Den Haag rendeert deze aanpak. De dienstverlening van de sociale onderneming Onbeperkt aan de Slag sluit goed aan op de eigen dienstverlening.
30 april 2019
In de gemeenten Rotterdam en Den Haag kunnen werkzoekenden en werkgevers rechtstreeks met elkaar in contact komen, via het nieuwe matchingsplatform HalloWerk. Na een succesvolle pilot wordt het platform nu regionaal uitgerold.
29 april 2019
‘Zoek naar een werkgever in het eigen netwerk van de klant. Ook iemand met de indicatie beschut kan soms bij een reguliere werkgever in het MKB prima op zijn plek zijn’, stelt Ronald Berens, arbeidsdeskundige van de gemeente Oss.
29 april 2019
Elk half jaar zitten ze met elkaar om tafel. De stagecoördinator, een arbeidsdeskundige van het werkleerbedrijf, de verzekeringsarts, een procesbegeleider van UWV en de regisseur participatie van de gemeente. Welke leerlingen komen in aanmerking voor een beschutte werkplek? De vroegtijdige aanpak in Noordoost-Friesland heeft succes.
24 april 2019
Arbeidsmarktregio Regio Foodvalley onderwierp alle accountmanagers aan een organisatiescan. Doel: achterhalen hoe zij aankijken tegen de regio, het werk en of de werkgeversdienstverlening efficiënt is georganiseerd.
24 april 2019
In één klap konden in de regio Haaglanden 240 mensen aan het werk als huiskamerbegeleider in een woonzorgcentrum. Zonder strenge eisen of ingewikkelde sollicitatieprocedures.
18 april 2019
Weten bij wie welke interventie de meeste kans heeft om aan te slaan, zodat je gerichtere ondersteuning kan bieden en kunt inspelen op gedragsverandering. Met de app van SW-bedrijf Laborijn kan het.
18 april 2019
In Zaanstad biedt de sociale coöperatie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om te ondernemen. De deelnemers aan ‘Saens Tois’ doen zo weer echt mee in de samenleving. Een succesingrediënt is dat het initiatief zoveel mogelijk bij hen zelf ligt.
16 april 2019
Het massaal bezochte werkfestival dat arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe onlangs organiseerde was een heuse belevenis. Werkzoekenden konden kennis maken met onder meer een mobiele operatiekamer, een graafmachine en een touringcar.

Pagina's