Praktijk

Indien u alleen praktijkverhalen wilt doorzoeken, klik dan op bovenstaand zoekfilter.
Mocht u door de gehele website willen zoeken, klik dan hier.

Pagina's

18 maart 2019
Een voorlichtingsbijeenkomst samen met UWV op het gemeentehuis. De gemeente Alphen aan den Rijn haalt WW’ers al vroeg binnen. En met resultaat. Het percentage doorstroom van WW naar bijstand loopt al jaren terug.
27 november 2018
Nu in de wintercollectie! WerkSaam Westfriesland en Leviaan Participatie hebben gezamenlijk een naaiatelier opgezet waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kokerrokken maken voor de modeketen Claudia Sträter.
26 november 2018
Divosa komt met pragmatische handreiking om verdringing vanuit de Participatiewet tegen te gaan
22 oktober 2018
Bedrijven zitten te springen om werknemers met praktische vaardigheden. Maar iemand zonder diploma nemen ze toch niet makkelijk aan. De pilot ‘Opstap naar werk’ onderzocht of praktijkleren bij leerbedrijven dan uitkomst kan bieden. De uitkomst is veelbelovend.
22 oktober 2018
De Friese gemeente Smallingerland werkt intensief samen met het UWV. De twee partijen moesten elkaars taal leren spreken, maar inmiddels zit het bij iedereen in de genen om te kijken naar wat er wél kan. Het resultaat? Goede matches, een betere dienstverlening én meer duidelijkheid voor de inwoners met een arbeidsbeperking.
22 oktober 2018
De provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Overbetuwe en het werkbedrijf Rijk van Nijmegen voeren een traineeprogramma voor hoogopgeleide starters met een beperking. In september zijn elf kandidaten van start gegaan. De ambitie: na twee jaar doorstromen naar een duurzame baan die bij hen past, liefst bij de deelnemende organisaties.
19 oktober 2018
Parttime werken met een uitkering betekent veel administratieve rompslomp én risico op een verkeerde inschatting van de inkomsten. In Rotterdam brengt de nieuwe tool Next2flex daar verandering in.
19 oktober 2018
Is de financiering van een leerwerktraject een knelpunt voor de werkgever? Zet dan financial engineering in om de financiële regelingen van de kandidaten te combineren.
15 oktober 2018
Als gemeente of arbeidsmarktregio op zoek naar goede informatie voor het beleid? De databank Statline en de drie bijstandsstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek bevatten veel interessant cijfermateriaal.
09 oktober 2018
Veel gemeenten hebben schoolverlaters van het praktijkonderwijs nauwelijks in beeld. UWV pleit voor een betere gegevensuitwisseling tussen scholen en gemeenten, zodat werkgevers deze jongeren ook kunnen vinden.

Pagina's