1200 uitkeringsgerechtigden aan de slag bij VDL Nedcar

'Samenwerken is het nieuwe ondernemen!'

Met de uitbreiding van de productie heeft VDL Nedcar in het Limburgse Born dringend personeel nodig. Het overgrote deel van de nieuwe medewerkers komt uit de bestanden van gemeenten en UWV. Een sterk staaltje publiek-private samenwerking tussen de autofabrikant, twee uitzendorganisaties, UWV en de Limburgse gemeenten.  

Kunnen jullie op korte termijn zorgen voor 1200 nieuwe productiemedewerkers? Die simpele, maar verstrekkende vraag legde VDL Nedcar begin dit jaar via het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor aan de gemeenten en het UWV in Limburg. Al dat extra personeel was nodig omdat de Limburgse auto-assemblagefabriek Mini's gaat produceren voor het Duitse BMW en daartoe een tweeploegendienst wil invoeren. Daarnaast is er het bedrijf veel aan gelegen om de maakindustrie te behouden voor Limburg en om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. UWV en de gemeenten hoefden de klus niet alleen te klaren, ook uitzendorganisaties Randstad en Adecco waren van de partij. “Als er minder auto's worden besteld, moet VDL Nedcar meebewegen met de vraag. Een flexibele schil geeft het bedrijf de mogelijkheid om de pieken en dalen in de productie op te vangen”, licht Karin Hoogteijling, specialist arbeidsmarkt, inclusie en PPS bij Adecco, deze keuze toe.

Tips

  • Ga als samenwerkende partijen regelmatig fysiek bij elkaar zitten. Niet in het kantoor van een van de partners, maar liefst op neutraal terrein. In Limburg ontmoeten de samenwerkende partners elkaar in het Huis van Werk in Born. Zij hebben dagelijks contact en wekelijks overleg, zowel op strategisch als op operationeel niveau.
  • Zorg dat je het eens bent over de harde selectiecriteria. Welke mensen zoeken we, wat is het instroomniveau? In Limburg gaat het niet zozeer om vooropleiding, als wel om motivatie en potentieel. Ofwel: hired for attitude, trained for skills.
  • De klus moet samen worden geklaard, dus is het niet de bedoeling om je te profileren als afzonderlijke deelnemer. Het gemeenschappelijke doel – zoveel mogelijk mensen aan werk helpen – staat altijd bovenaan.

Instroomprogramma in nagebouwde fabriek

VDL Nedcar en de publieke en private organisaties tuigden vervolgens samen een speciaal instroomtraject op. Dit begint met een opleidingsprogramma van vier maanden, waarbij de deelnemers werken met behoud van uitkering. In een nagebouwde fabriek en in de vorm van een opleiding op de werkplek leren zij het werk. Aansluitend krijgen ze een uitzendcontract van minimaal zes maanden. “Tot de zomervakantie van 2016 hadden de gemeenten en UWV het alleenrecht om kandidaten aan te leveren. Dit gold ook voor de VDAB, de Belgische evenknie van UWV. Deelnemers komen uit de bijstand, Participatiewet, Wajong en WW. Inmiddels leveren ook de private uitzendorganisaties kandidaten, onder andere om het natuurlijk verloop en de uitval onderweg op te vangen”, vertelt Manuel Stoffels, regiomanager van UWV in Heerlen.

De doelgroep is breed: ook ongeschoolden zijn welkom. Stoffels: “Uitgangspunt is dat we mensen geschikt kunnen máken. Eventuele achterstanden kunnen tijdens het traject worden weggewerkt.”

De eerste selectie van de kandidaten wordt verricht door gemeenten en UWV; de definitieve selectie door Adecco en Randstad. Met dat doel hebben de uitzendorganisaties een specifiek assessment ontwikkeld. Hoogteijling: “Dit is een digitale vragenlijst met drie hoofdstukken. Heb je de kennis en vaardigheden om de praktijkopleiding te doorlopen? Ben je voldoende gemotiveerd? En pas je in de bedrijfscultuur van VDL Nedcar? Dit assessment is een goede voorspeller of het gaat lukken.”

In hoog tempo aan de slag

Het tempo ligt hoog. Op maandag krijgen de potentiële nieuwe arbeidskrachten een zogeheten mini-experience, met voorlichting over het werk. “Het blijkt dat veel mensen geen goed beeld hebben van fabriekswerk. Ze denken dat het vuil en zwaar is, maar dat is al lang niet meer zo”, zegt Hoogteijling. Op dinsdag is het assessment, dat direct wordt nabesproken. Op woensdag of donderdag worden ze voorgesteld aan de afdelingsmanager, op vrijdag worden de contracten getekend en de maandag daarna gaan ze aan de slag. Hoogteijling: “Deze snelheid is alleen haalbaar omdat de publieke en private partijen zo goed samenwerken. Alle drie de partijen hebben een eigen belang – Nedcar heeft medewerkers nodig om de continuïteit te waarborgen, UWV en gemeenten willen hun uitkeringslasten verlagen en voor ons is het effectief managen van vraag en aanbod corebusiness – maar er is ook een gezamenlijk doel: zoveel mogelijk mensen aan werk helpen. Het is mooi dat je elkaar aanvult in expertise. UWV en de gemeenten hebben bijvoorbeeld veel meer kennis van alle sociale regelingen dan wij.”

Stoffels: “In eerdere pilots hebben we geleerd dat het niet goed werkt als alle partners, publiek én privaat, volgens hun eigen processen en methoden blijven werken. Bij VDL Nedcar wordt er duidelijk regie gevoerd. Het is ook uniek dat de gemeenten en UWV niet op individuele basis mensen aandragen, maar hierbij écht samenwerken. Dat heeft ertoe geleid dat er slechts drie kandidaten nodig waren om tot één goede plaatsing te komen. In het verleden lag dat aantal veel hoger.”

Minder vroegtijdige uitval

Eind 2016 zijn er 1.200 nieuwe mensen aan de slag bij VDL Nedcar. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2017 bekend welk percentage duurzaam werk heeft, maar tot nu toe zijn de signalen positief, aldus Hoogteijling. “Van alle mensen die instromen bij VDL, heeft 68 procent een grotere of kleinere afstand tot de arbeidsmarkt: een ongekend hoog percentage. Daarnaast blijkt dat de mensen uit deze groep minder vaak voortijdig uitvallen dan de reguliere instroom. Dat is opvallend en bemoedigend.” Stoffels, tot slot: “Ik ben positief verrast door de prestaties van de gemeentelijke sociale diensten. Ze hebben een grote groep mensen weten te plaatsen met een aanzienlijke afstand tot de arbeidsmarkt. We mogen best even stilstaan bij dit succes. Chapeau!”

Contactpersonen

 

 

 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.