Bedrijfsplan WSP Oosterschelderegio 2012

Voor een goede dienstverlening aan werkgevers en het matchen van vraag en aanbod is het hebben van een werkgeversservicepunt van belang. De gemeenten in de Oosterschelderegio zijn hiervan doordrongen. In samenwerking met het UWV zijn hiertoe in de afgelopen jaren diverse initiatieven genomen.

In 2011 is duidelijk geworden dat het spectrum van het sociale domein geconfronteerd is/wordt met ingrijpende vernaderingen. Er is sprake van de voorziene inwerkingtreding van de Wet Werken naar Naar Vermogen (WWNV) per 1 januari 2013, gekoppeld aan forse bezuinigingen op Re-integratiebudgetten en de sociale werkplaatsten als ook een overheveling van een deel van de Wajong-populatie. 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.