‘Beleven’ maakt gigantisch werkfestival tot een groot succes

Het massaal bezochte werkfestival dat arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe onlangs organiseerde was een heuse belevenis. Werkzoekenden konden kennis maken met onder meer een mobiele operatiekamer, een graafmachine en een touringcar. 

Volgens Josien Hof, verantwoordelijk voor communicatie bij Werk in Zicht, vraagt de huidige tijd om een andere manier van werven van personeel. “Door de aantrekkende arbeidsmarkt hebben we te maken met een doelgroep met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Om hen te bereiken moeten we arbeidsmarktdagen anders organiseren.” 

Tips

  • Investeer in intensieve samenwerkingsbanden in de regio. 
  • Zorg voor draagvlak op zowel uitvoerend als bestuurlijk niveau. Zorg dat een aantal gemeenten, bestuurders mee zijn zodat er al draagvlak is.
  • Start tijdig met het inkooptraject. Denk aan een goede omschrijven over de verwachtingen.
  • Denk niet in rollen, maar denk als organisatie in het geheel. 
  • Maak gebruik van een regieclub. Hierin zitten deelnemers uit verschillende gemeenten en UWV, die daar met een mandaat namens de organisaties zitten. Discussies vindt alleen plaats binnen de regieclub. 
  • Breng werkcoaches en accountmanagers in stelling. Zij moeten de klanten enthousiast maken.
  • Houdt de drempel zo laag mogelijk voor de bezoeker. Bijvoorbeeld door het inzetten van pendelbussen vanuit de hele regio.
  • Zorg voor goede communicatie via radiospotjes, werkcoaches, accountmanagers en opleiders.

Ontmoeting in een festival omgeving

“We wilden iets doen wat resultaat oplevert en effect heeft. We wilden meer mensen bereiken dan normaal”, zegt programmamanager Pieter Nammensma over het event. Het idee voor het werkfestival inclusief workshops, reuzenrad en eettentjes komt voort uit een banenmarkt met een festivalkarakter die de gemeente Oldambt in 2016 had georganiseerd. Veel van de accountmanagers uit andere subregio’s die in Oldambt aanwezig waren, waren enthousiast en wilden ook zoiets. Uiteindelijk is besloten een dergelijk werkfestival op regionaalniveau te organiseren.

De verwachting was dat het festival tienduizend bezoekers en een paar honderd werkgevers zou trekken. Uiteindelijk kwamen er ruim 11.000 bezoekers, van wie er in de eerste week al meer dan honderd aan het werk waren. Bij navraag onder werkgevers bleek dat er die dag al 4.600 vervolgafspraken waren gemaakt. 

‘Ontmoeting’ was volgens Hof de essentie van het festival. En om de ontmoeting te vergroten is er ook een event-app ontwikkeld, waarin werkzoekenden een profiel kunnen aanmaken en werkgevers vacatures kunnen plaatsten. Voorafgaand aan het festival waren er via de app al achthonderd contacten gelegd tussen werkzoekenden en werkgevers. 

“Een voordeel van de app is dat deze ook ‘zachte data’ levert. Doordat werkzoekenden zich aanmelden met een kort profiel inclusief motivatie en interesses, komen mensen bovendrijven die je normaal niet ziet”, aldus Nammensma.

Investeer in samenwerking

Hof en Nammensma benadrukken dat het organiseren van een dergelijk groot evenement vraagt om een goede samenwerking in de regio. “Voor de praktische organisatie was er een extern bureau, maar voor het contact met werkzoekenden en werkgevers hadden we de werkcoaches en accountmanagers nodig. Zij zijn de backoffice. Vandaar dat er een stuurgroep was dat elke subregio vertegenwoordigde.”

Financiële draagvlak 

De financiering van het festival had volgens Nammensma nog wel wat voeten in de aarde: “We wisten zeker dat we de kosten - ongeveer 500.000 euro - er sowieso uit zouden halen. Het kwam er op neer dat minimaal 35 mensen aan het werk zouden moeten komen waardoor we 35 jaar uitkering zouden besparen. Maar het kostte toch overtuigingskracht om de regio over te halen het hele budget te besteden aan één dag. In ons directeurenoverleg is regelmatig gezegd dat we de doelgroep op een andere manier moeten vangen. Dus daar was men al snel positief. De eigen subregio’s enthousiast maken kostte meer inspanning. Het heeft een jaar geduurd voordat het project van start kon gaan.” 

Alle gemeenten hebben naar rato een financiële bijdrage geleverd. “Wanneer we weer een werkfestival organiseren, vragen we ook de markt om te investeren. Werkgevers hebben immers behoefte aan werknemers en geven zelf aan dat zo een dag meer waard is dan een advertentie”.

Werk in Zicht is bezig met het 1000-banenplan. Op het festival waren ook opleiders, zoals het roc. Om de doelgroep te bereiken heeft het roc het event gepromoot op de praktijkscholen. 

Begin op tijd

Vooral het voorwerk vergt veel tijd bij het organiseren van zo’n evenement. Je moet veel investeren in de samenwerking en het creëren van draagvlak bij de verschillende organisaties en in de verschillende lagen. Een ander struikelblok is het inkooptraject. Als een overheidsorganisatie een bedrijf wil inhuren moet dat via een aanbesteding. Zo’n traject duurt zomaar zes maanden. 

Draai de wereld om

Het innovatieve aan het werkfestival en de app is de andere aanpak om mensen te motiveren. Overigens hoeft dat volgens Hof niet per se door het organiseren van een groot event. “De essentie is dat je de wereld omdraait: werkgevers moeten laten zien wat zij in huis hebben, zodat zij een werkzoekende binnen halen.”

Contact 

Links en documenten

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.