Beter goed gekopieerd dan slecht bedacht

Eén infographic maakt alle informatie over GGZ en Werk & Inkomen toegankelijk 

Heel veel informatie, instrumenten en trainingen die nodig zijn voor een goede samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen is er al, ontdekte men in arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord. Het gaat er om dat allemaal op een slimme manier toegankelijk te maken. 

Waar te beginnen? Ook arbeidsmarkt Noord-Holland Noord doet mee aan het Impuls-project om GGZ en Werk & Inkomen dichter bij elkaar te brengen. Maar hoe doe je dat?, vroegen de beide projectleiders Tom Stobbe (van GGZ-instelling Leviaan) en Nygel Versteege (van het re-integratiebedrijf van de zeven West-Friese gemeenten Werksaam) zich af. Misschien moet er een training komen voor de professionals van de gemeenten om hen te informeren over de ins and outs van het aan werk helpen van mensen met een psychische kwetsbaarheid, bedachten ze.

Tips

  • Door het aanstellen van een projectleider uit GGZ en een uit Werk & Inkomen breng je twee domeinen en twee netwerken samen.
  • Commitment vanuit de samenwerkingspartners is essentieel voor het welslagen van die samenwerking.
  • Eens in de twee maanden bijeenkomen is te weinig, minimaal eenmaal per maand bijeenkomen is nodig om de samenwerking draaiend te houden.
  • Kijk goed om je heen en maak gebruik van wat er al is.

Heel veel is er al

“Toen we op google gingen zoeken of er al dergelijke trainingen waren ontdekten we dat er eigenlijk al heel veel is als het gaat om het aan het werken helpen van mensen met een GGZ-achtergrond. Niet alleen trainingen, maar ook diagnose-instrumenten en andersoortige informatie.”  Stobbe en Versteege raakten enthousiast. Misschien is het niet zozeer een kwestie van ontwikkelen van kennis en instrumenten, maar veel meer van het toegankelijk maken daarvan. Stobbe: “Moeilijke problemen moet je laten oplossen door luie mensen, heet het. Misschien zijn wij die luie mensen wel.”

De projectleiders hebben bij de professionals van Werk & Inkomen en GGZ gevraagd of dit was waar ze behoefte aan hebben en zijn vervolgens aan de slag gegaan om de nodige informatie bijeen te garen. Door bijeenkomsten van de Programmaraad te bezoeken, door het internet af te struinen en door met collega’s te praten. 

Interactieve infographic

Zo ontstond het idee om een interactieve infographic te maken: een Powerpoint-sheet dat de verbanden aangeeft en waarop de gebruikers kunnen klikken om bij de gelinkte aanvullende informatie te komen. 

Het idee voor de infographic is niet zozeer bedacht als wel ontstaan, vertelt Stobbe. “Het eigenlijke plan was een soort boek te schrijven, maar toen we voor onszelf wilden schetsen hoe de zaken in elkaar grijpen, ontstond de infographic als ware vanzelf. We hoefden allen de goede links er nog maar aan te hangen. Grote voordeel is dat een infographic veel toegankelijker is dan een boek of rapport.”

Samenwerking

Met de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen gaat het ondertussen prima. “Bijna alle organisaties zijn tegenwoordig bezig met de toeleiding naar werk. Daar hebben we handig gebruik van gemaakt”, vertelt Stobbe. Versteege: “Bij het vormgeven van de samenwerking is gebruik gemaakt van de methodiek van ‘Waarderend verkennen’; een interactieve aanpak om het probleem te verkennen en van daaruit te gaan bouwen. Daar kwamen we op dankzij een workshop  van Ard van Oosten op een Programmaraad-bijeenkomst in Woerden. Je kunt echt van elkaar leren.”

Inspiratiebijeenkomsten in drie subregio’s

De eerste versie van het project GGZ en Werk & Inkomen in Noord-Holland Noord voorzag in een conferentie om werkgevers voor te lichten over het in dienstnemen van mensen met psychische kwetsbaarheid. Uiteindelijk is daar – voorlopig – van afgezien. “Het werkgeversservicepunt waarschuwde ons dat er eind 2018 al heel veel werd georganiseerd voor werkgevers. We laten het nu aan het werkgeversservicepunt om te bepalen wanneer het moment is voor zo’n conferentie. Wij zorgen dat we dan klaar staan.”

De gemeenten en hun klantmanagers zijn overigens wel uitgebreid geïnformeerd over het aan het werk helpen van mensen met psychische kwetsbaarheid door inspiratiebijeenkomsten in de drie subregio’s van Noord-Holland Noord. Doel van de bijeenkomsten was onder meer te komen tot een uniforme werkwijze in de arbeidsmarktregio. 

Succesfactoren

Dat het goed gaat met de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen in Noord-Holland Noord komt volgens Stobbe en Versteege doordat er binnen de arbeidsmarktregio al veel werd samengewerkt. Verder zorgt het werken met twee projectleiders ervoor dat je de kennis en de netwerken uit twee domeinen bij elkaar brengt. Je weet al snel bij wie je voor wat moet zijn en je kent je eigen wereld. Voor de rest is het een kwestie van goed kijken wat er al is en niet opnieuw het wiel willen uitvinden.

Contact

Links en documenten

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.