‘Door uitwisselen gegevens voorkomen dat jongeren uit beeld raken’

Veel gemeenten hebben schoolverlaters van het praktijkonderwijs nauwelijks in beeld. UWV pleit voor een betere gegevensuitwisseling tussen scholen en gemeenten, zodat werkgevers deze jongeren ook kunnen vinden.

“Waar zijn de kandidaten die vallen onder de Banenafspraak? Waar kunnen we ze vinden? Deze vraag komt keer op keer terug. Informatie, daar gaat het om.” Aan het woord Jan Willem Kool, projectleider bij UWV. De afgelopen jaren was hij nauw betrokken bij de invoering van de Kandidatenverkenner Banenafspraak, de applicatie waarin de geanonimiseerde werkprofielen staan van mensen die vallen onder de Banenafspraak.

De Kandidatenverkenner is een handige tool voor werkgevers die op zoek zijn naar een geschikte kandidaat. “Maar lang niet alle mensen die onder het Doelgroepenregister vallen zitten bij UWV in het systeem, de helft zit bij de gemeente. Als we willen dat de Kandidatenverkenner goed werkt, is het belangrijk dat gemeente deze profielgegevens aan ons doorstuurt.”

Tips

  • Gegevens zijn 'goud': alleen met de juiste gegevens kun je goed werk leveren: matchen, beleid enz. moeten gebaseerd zijn op complete en actuele gegevens;
  • Gegevens zijn 'goud': zorg voor een datamanager in je organisatie om compleetheid en actualiteit -binnen AVG- te borgen;
  • Samenwerken is je keten: in het publieke domein ben je met elkaar verantwoordelijk voor de levensreis van burgers: ga daarvan uit in je ontwerp en echt succesboeken kun je niet op eigen houtje.

Veel werk verzet

Rondom deze gegevensuitwisseling tussen UWV en gemeenten is dit jaar veel werk verzet, stelt Kool. “We hebben gemeenten bezocht, en inzichtelijk gemaakt wat voor informatie werkgevers nodig hebben voor de selectie van een kandidaat.” Gegevens als opleiding, affiniteiten, maar ook hoeveel uur hij of zij per week beschikbaar is en of iemand in staat is om zelfstandig te reizen. 

Vervolgens is er met softwareleveranciers voor gezorgd dat de digitale bestanden die de gemeenten bij UWV aanlevert, opgenomen kunnen worden in het UWV-systeem.  Het besef dat veel draait om goede, actuele informatie en informatie-uitwisseling groeit, stelt Kool. “We zien dat veel gemeenten er mee aan de slag gaan. Dat heeft de wet Banenafspraak zeker in beweging gezet.”

Alle kennis over alle doelgroepen paraat

Chris Ekkerman, teamleider bij WerkSaam, het Werkgeversservicepunt in West-Friesland, hoeft niet meer overtuigd te worden van het belang van gegevensuitwisseling. “We willen juist vanuit werkgeversservice de kennis over al onze doelgroepen paraat hebben. Als er dan een vraag van een werkgever komt, dan weten we ook wat we kunnen aanbieden.”

‘We willen alle kennis over de doelgroepen paraat hebben’

WerkSaam is een voorloper op het gebied van de uitwisseling van gegevens met UWV. En dat is lang niet overal hetzelfde verhaal, weet Jan Willem Kool. “We moeten eerlijk constateren dat zeker vijftig procent van de gemeenten de gegevens nog niet op orde hebben.” Met als gevolg dat de Kandidatenverkenner nog niet optimaal werkt. Volgens de projectleider schiet het aantal profielen nog te kort en bij steekproeven blijkt dat de gegevens soms verouderd zijn.

Profielinformatie schoolverlaters ontbreekt

PraktijkschoolGedurende dit traject constateerde UWV ook dat een belangrijke groep – de schoolverlaters van de VSO/PRO-scholen, die na goedkeuring automatisch in het doelgroepenregister worden opgenomen – niet in de systemen van de gemeente voorkomen. “De profielinformatie ontbreekt. Daarom vragen we nu praktijkscholen om deze profielgegevens te verzamelen en door te geven aan de gemeente. De scholen kennen de leerlingen zó goed. Gemeenten hebben zo de basisgegevens van deze vaak kwetsbare doelgroep al paraat en ze komen dan ook in de Kandidatenverkenner terecht.”

En dat is winst, stelt Kool enthousiast. “We kunnen zo voorkomen dat deze jongeren uit beeld verdwijnen. Dat is nu een groot probleem onder deze doelgroep. Geen uitkering, geen werk en dan val je buiten de boot.” Kool weet hoe lastig het is om in Nederland weer ‘terug in het systeem te komen’. Sommige gemeenten hebben al nauw contact met de praktijkscholen. “Dat is uitstekend, maar het blijft belangrijk om ook de digitale gegevensuitwisseling goed te regelen. Alleen met een Excel-lijstje ben je er niet.”

‘Beleid wordt toch afgestemd op aantallen’

Eenmalige uitvraag, meervoudige gebruik

Ook voor gemeenten is de informatie over de schoolverlaters van belang. Kool: “Beleid wordt toch afgestemd op aantallen. Maar als je dan de aantallen niet kent? Ik weet dat er al veel op het bord van de ambtenaren ligt, maar aan de andere kant groeit de aandacht voor de integrale aanpak. En we zetten als overheid ook steeds meer in op ‘eenmalige uitvraag, meervoudige gebruik’. Zeker bij deze kwetsbare groep is dat belangrijk.”

Contact

Jan Willem Kool
E-mail: janwillem.kool@uwv.nl

Relevante links

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.