In Drechtsteden valt niemand tussen wal en schip

Vanaf begin 2015 werkt Linda de Bruin, dedicated arbeidsdeskundige UWV voor de arbeidsmarktregio’s Drechtsteden en Gorinchem, samen met de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). En daar is Lenne van de Merwe sinds twee jaar senior beleidsmedewerker participatiewet. Monique van der Krogt, arbeidsdeskundige UWV, maakt de samenwerkingsdriehoek compleet.

In Drechtsteden is in eerste instantie het scholennetwerk van het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs overgedragen. Die doelgroep leerlingen ging met de komst van de participatiewet grotendeels over van UWV naar de SDD. Er is een hechte samenwerking ontstaan, waarbij Linda het aanspreekpunt is vanuit UWV.

Tips

• Klant centraal (i.p.v. de organisatie)
• Vaste contactpersonen bij UWV en gemeente
• Actief zijn in het hele sociale domein (niet beperken)
• Kracht van ons netwerk: samenhang, een klik en inkleuring
• Gelijkwaardige partners zijn
• Maatwerk leveren
• Goede voorwas (kwaliteit boven kwantiteit)

Rare aanvraag

Het wij/zij-gevoel is nu onbekend in de Drechtsteden, maar daarvoor is wel een cultuuromslag nodig geweest. Lenne: “De klant staat bij ons altijd centraal. We zoeken elkaar op als de wetgeving niet duidelijk is en weten elkaar te vinden.” Linda vult aan: “Goed samenwerken, kennisdelen en zorgen dat de klant er beter van wordt. We voorkomen onzinaanvragen, zodat de klant niet onnodig voor een beoordeling naar UWV moet. Als er een rare aanvraag tussen zit, nemen we meteen contact op. De korte lijnen zijn echt handig.”

Handige route

Dat beaamt Lenne: “Door de dedicated arbeidsdeskundige heeft de samenwerking een gezicht gekregen. Ik hoef niet 26 afdelingen af te bellen, maar heb één sleutelfiguur. Door de voorlichting van Linda weten we nu wat UWV kan en doet. Met de aanvragen beoordeling arbeidsvermogen bijvoorbeeld, weet je wat je kunt verwachten. Het heeft geen zin zomaar 40 mensen te sturen, van wie er 39 afgewezen worden. We moeten samen het netwerk zijn voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat we samen al op school aanwezig zijn, waar het grootste deel van de doelgroep vandaan komt, kunnen we snel met elkaar inschatten wat een handige route is.”

Open dialoog

Geen klant is hetzelfde en daar weet Monique alles van. Zij voert de beoordelingen indicatie banenafspraak en nieuw beschut werk uit en weet hoe belangrijk maatwerk voor de klant is. Juist omdat er zo’n goed contact is met de scholen, klantregisseurs en partners in het sociaal domein, ziet zij weinig ‘onzinaanvragen’ en zorgt ze ervoor dat de klant gedegen richting gemeente gaat. Lenne: “In Drechtsteden valt niemand tussen wal en schip. Als iemand niet direct aan het werk kan, dan is er loonkostensubsidie, begeleiding, beschut werken, een participatieplek of dagbesteding.” Soms is er ook verschil van visie tussen UWV en de gemeente. Bijvoorbeeld over de duurzame inzet van een Wajongere bij een bepaalde werkgever in het samenwerkingsverband Baanbrekend Drechtsteden. “Maar dan hebben we een open dialoog en komen we er samen uit”, aldus Linda.

Duurzaam

Lenne vindt dat korte contracten ook waardevol kunnen zijn. “Dat is de reden dat we ook detacheren. We kunnen extra plaatsingen doen bij werkgevers, 67 procent hiervan komt toch duurzaam aan het werk. De doelgroep richting werk bewegen is winst. Tegelijkertijd moeten we met elkaar scherp blijven op bedrijven die over de rug van de arbeidsgehandicapte heen geld willen verdienen. Ook daarvoor is onze samenwerking van belang. Overigens zijn er genoeg werkgevers die het wél goed voor hebben en niet eens een loonkostensubsidie vragen. Ook voor bedrijven geldt dus: maatwerk.”

Goede samenwerking

Eigenlijk doen ze niks bijzonders in Drechtsteden vindt Linda. “Gewoon een goede samenwerking. We staan er samen, bijvoorbeeld bij een voorlichting voor stagebegeleiders van scholen die meer willen weten over de beoordeling beschut werk. Dan leg ik eerst de beoordeling van UWV uit en doet Lenne daarna de inkleuring voor de gemeente. Zij kan goed aangeven wat de mogelijkheden rond beschutte werkplekken zijn. Bij vragen kunnen we snel schakelen en samen proberen we de beste dienstverlening voor de klant af te stemmen. Dat betekent dat we regelmatig overleggen, onzinaanvragen proberen te voorkomen en casuïstiek bespreken. En goed kijken naar wat er goed is gegaan, of waar we van kunnen leren. Gewoon een goede samenwerking hebben, dat is fijn voor de klant en voor de partners in het sociale domein!”

Contact

V.l.n.r.: Linda de Bruin, Monique van der Krogt en Lenne van de Merwe.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.