Ede en vso-school de Toekomst aan de slag met Boris

Goede aansluiting op de eisen die de diverse branches stellen. Dat is volgens Annelies van Voskuilen van de gemeente Ede de grootste benefit van de Boris-aanpak voor jongeren van het speciaal- en praktijkonderwijs.

‘Ambassadeur van Boris’, zo ziet Paul Abma zichzelf. En de spreker, dagvoorzitter en ‘actieveroorzaker’ betoont zich inderdaad een bevlogen pleitbezorger van de nieuwe aanpak waarmee de speciaal- onderwijsscholen de kansen van hun leerlingen op de arbeidsmarkt fors kunnen vergroten. “Gemeenten kunnen met Boris de uitstroom naar betaalde arbeid sterk vergroten en voorkomen dat jongeren bij hen over de heg worden gekieperd”, aldus Abma.

TIPS

  • Het begint bij de scholen. Vraag wat de meerwaarde is als ze al met Boris werken
  • Begin niet te groot en kijk eerst wat je kunt bereiken voor een paar leerlingen
  • Gemeenten moeten enthousiasmeren en duidelijk maken dat ze achter de scholen staan

SBB en Leerwerkbedrijven

Boris is een aanpak die jongeren uit het speciaal of praktijkonderwijs (vso en PrO) helpt om een stage of een arbeidsplek te vinden. De aanpak is ontwikkeld door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), een stichting die onder andere leerwerkbedrijven certificeert.

In de periode 2010 tot 2012 hebben vierhonderd leerlingen van vijftien vso-scholen met de aanpak geëxperimenteerd. Boris - een geleidehond - werd metafoor van het experiment met het begeleiden van de jongeren met een beperking naar participatie. Inmiddels wordt er gewerkt met een tweede versie van de Boris-aanpak waarin de lessen uit de eerdere experimenten zijn verwerkt. Abma: “Zo is de huidige versie veel minder betuttelend dan de eerste en veel beter afgestemd op vso en PrO.”

Boris werkverkenner

De Boris-aanpak brengt leerlingen van vso- en Pro-scholen in drie stappen naar een passende baan. Het begint met loopbaanoriëntatie: de ‘Boris Werkverkenner’. Deze kan de 'zeven kenmerken’ van jongeren in beeld brengen, waarmee scholen - samen met de leerling - effectief kunnen zoeken naar geschikte stagebedrijven. Als een leerling weet wat zijn mogelijkheden zijn, kan hij informatie over de inhoud van beroepen verzamelen. Daarna kan hij in een snuffelstage of via gastlessen op scholen uitvinden wat het beroep inhoudt.

Weet de jongere eenmaal waar zijn kansen en talenten liggen, dan kan een maatwerkopleiding samengesteld aan de hand van de kwalificatiedossiers die ook voor het mbo worden gebruikt. Ieder dossier is opgebouwd uit kerntaken, werkprocessen en de competenties die nodig zijn om deze goed uit te voeren. Een deel van de opleiding volgt de leerling in de praktijk, bij een erkend leerbedrijf. En juist daar zit de crux: want de Praktijkverklaringen op mbo niveau die de leerlingen kunnen halen, worden ook door andere werkgevers herkend en erkend.

Meerwaarde in Ede

Eén van de circa tien gemeenten die de meerwaarde van de Boris-aanpak zien en er ook actief mee experimenteren is Ede. Begin 2017 is één school voor speciaal onderwijs begonnen met de aanpak, vertelt projectleider en accountmanager Participatie Annelies van Voskuilen.

Het grote voordeel van Boris is dat werkgevers zien welke ontwikkeling leerlingen doormaken en dat de leerlingen een beeld krijgen van de eisen die de arbeidsmarkt aan hen stelt, aldus Van Voskuilen. “Ik kan me herinneren dat het mij als schoolverlater al moeite kostte om me voor te stellen hoe een echte baan er uit zag. Hoe is dat? Wat verwacht een werkgever van je? Bij deze leerlingen speelt dat nog sterker.”

Goede aansluiting arbeidsmarkt

Een ander punt is dat werkgevers veel meer zien in de Praktijkverklaringen die Boris oplevert, dan op volledige opleidingen die niet aansluiten op de arbeidsmarkt. “Doordat Boris voortkomt uit branches, sluiten de termen ook goed aan. Je spreekt dezelfde taal. Voor mij is dat een belangrijk argument want uiteindelijk leid je toe naar werk.”

Ede heeft het uitstroomoverleg dat UWV al voerde met de scholen, overgenomen. “Het mooiste is toch als een jongere direct van school een baan heeft. Soms is het mogelijk een stageplek om te zetten in een baan met behulp van de instrumenten uit het Doelgroepregister. Maar natuurlijk kunnen we ook terugvallen op andere Participatie-trajecten die Ede heeft voor de reguliere werkzoekenden.”

Contact

De Borislijn

De instrumenten van de Boris aanpak zijn kosteloos door scholen te gebruiken. Scholen die ondersteuning willen bij de implementatie kunnen een beroep doen op de BorisLijn. De BorisLijn helpt scholen met de Boris-aanpak te werken. De BorisLijn is officieel Projectpartner van de Boris-aanpak en mag dus scholing verzorgen aan onderwijsinstellingen. De BorisLijn is gevalideerd en geaccrediteerd door de Onderwijs Coöperatie.

 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.