Een positieve olievlek in West-Brabant

VNO-NCW Brabant Zeeland is gestart met een ambassadeursnetwerk van zestig bedrijven die collega-werkgevers warm maken voor de inclusieve arbeidsmarkt.

Participeren kun je leren. Onder dat motto hebben bedrijven in West-Brabant de handen ineen geslagen om het sociaal ondernemen in de provincie te bevorderen. Zo wordt er onder aanvoering van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging ieder jaar een business to business-dag georganiseerd, waar bedrijven collega-ondernemers stimuleren actief aan de slag te gaan met een inclusieve arbeidsmarkt. Achterliggend idee is dat werkgevers nu eenmaal makkelijker dingen overnemen van werkgevers dan van de overheid.

Ervaringen uitwisselen

Medio 2017 zijn er zo’n zestig werkgevers aangesloten bij het ambassadeursnetwerk, vertelt Annemiek Heinen, secretaris bij de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (in november 2017 omgedoopt tot VNO-NCW Brabant Zeeland). “Maar ik weet zeker dat er meer werkgevers zijn die al werken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn ook bedrijven die momenteel op het punt staan zich aan te melden.”

Doel van het ambassadeursnetwerk is vooral ervaringen uitwisselen en het netwerk vergroten. Er is een website en er zijn drie tot vier bijeenkomsten per jaar. “We tekenen nu de succesverhalen op en brengen die op allerlei manieren onder de aandacht. Al met al heeft dat inmiddels zo’n duizend plaatsingen opgeleverd.” Werkgevers nemen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan omdat het goed voelt om bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt, vertelt Heinen. “Maar gezien de groeiende tekorten aan personeel, is het bedrijfsmatig ook pure noodzaak. Het kan het ook een verdienmodel zijn.”

Inclusieve arbeidsmarkt uitdragen

VNO-NCW Brabant Zeeland werkt met het werkgeversservicepunt West-Brabant samen bij de organisatie van het Participatie-netwerkevent in oktober 2017. “Maar we bemoeien ons niet met de plaatsingen. Dat is iets van de bedrijven zelf”, haast Heinen zich te zeggen. “Onze taak is het idee van de inclusieve arbeidsmarkt uitdragen en hier en daar wat speldenprikken uit te delen richting politiek.”

“Met het netwerk richten we ons in de eerste plaats op de mensen die onder de Banenafspraak vallen. Brabant is koploper in het plaatsen. Brabanders zijn heel erg van ‘samen doen’ en ‘gedeelde verantwoordelijkheid’. Misschien komt dat ook omdat hier veel familiebedrijven zijn die geworteld zijn in de regio en wat meer kijken naar de lange termijn. En ja, de VNO-NCW Brabant Zeeland is een sterke vereniging. In West-Brabant gaan we ons deel van de Banenafspraak ruimschoots waarmaken. Maar het concept is volgens mij ook over te planten naar andere provincies.”

Wie zit er in de kaartenbakken?

Van het werkgeversservicepunt verwacht de VNO-NCW Brabant Zeeland  we dat ze de kaartenbakken goed inzichtelijk maken. Heinen: “Welke mensen zitten er in? Wat kunnen die? Wat willen die? En wat kunnen ze niet? Nu werkt het wsp nog met drie verschillende bakken. Dat kan stukken beter.”

Na bijna twee jaar ambassadeursnetwerk is het inventariseren gedaan en is het tijd voor de volgende stap en het enthousiasmeren aan de hand van concrete ervaringen, aldus Heinen. “Want natuurlijk stuiten we op hobbels. Maar dan is VNO-NCW de lobbyorganisatie bij uitstek om die hobbels op het juiste politieke niveau aan te kaarten.”

Overtuigen

Het ambassadeursnetwerk is heel waardevol voor ons, vertelt René van Broekhoven, strategisch marketing-communicatieadviseur  van Werkgeversservicepunt West-Brabant. “Het is belangrijk dat VNO-NCW dit omarmt, want uiteindelijk is een werkgever veel beter in staat om een andere werkgever te overtuigen dan dat wij dat kunnen.”

Er is veel onderling contact tussen wsp en werkgevers. Bijvoorbeeld de persberichten worden met elkaar afgestemd, aldus Van Broekhoven. Momenteel overleggen beide partijen over het opzetten van een communicatiecampagne in 2018 om de werkgevers te bereiken die nog niet zijn bereikt met de Kijkdag.  “In de samenwerking zit VNO-NCW Brabant Zeeland in de leidende rol”, benadrukt Van Broekhoven. “Het Werkgeversservicepunt is er om de werkgevers te faciliteren. Werkgevers en overheden spreken vaak een andere taal, maar met het Werkgeversservicepunt hebben we een redelijke modus gevonden om elkaar te kunnen verstaan.”

Bedankt voor die Banen

Heinen is zeer te spreken over ‘haar’ werkgevers die bij het ambassadeursnetwerk betrokken zijn. “Ze hebben een mooie, intrinsieke motivatie om dit te doen. Dankzij hun enorme inzet komt de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij.” Dat vinden ze ook bij het werkgeversservicepunt.

We moeten wat terug doen, vonden beide organisaties. En zo ontstond het idee voor het evenement ‘Bedankt voor die banen’ in december 2016. Insteek: op informele wijze de dankbaarheid over te brengen. Geen presentaties over wet- en regelgeving maar een open en inspirerende bijeenkomst met diverse sprekers, eten en drinken, gelegenheid om te netwerken en een optreden van cabaretier Viggo Waas.

Contact

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.