Gemeente en UWV werken samen in Rotterdam

Werkzoekende helpen? Werkgever centraal zetten

In Rotterdam hebben UWV en gemeente een gezamenlijk ‘team Participatie’ gevormd binnen het Werkgeversservicepunt Rijnmond. Hierdoor is er één aanspreekpunt voor werkgevers. Die worden zo geholpen bij het realiseren, creëren en vervullen van vacatures in het kader van de Banenafspraak.  Doel: alle beschikbare vacatures benutten en mensen uit de doelgroep snel en rimpelloos aan het werk helpen.

Niet de werkzoekende, maar de werkgever is de klant voor UVV, werkgeversservicepunt en gemeente in Rotterdam. Dat is al enkele jaren het uitgangspunt van het Rotterdamse arbeidsmarktbeleid. Die gedachte was anderhalf jaar geleden ook leidend bij het vormen van het gezamenlijke ‘team Participatie’; in de volksmond: team garantiebanen. "Juist om geen vacature onbenut te laten, staat de werkgever centraal in onze benadering. Die heeft behoefte aan één aanspreekpunt om aan geschikte kandidaten te komen", legt Saskia Laarman uit, teammanager Werk & Inkomen (WSW & participatiebanen) bij de gemeente Rotterdam. “Wat werkgevers uitdrukkelijk niet willen, is door verschillende overheidsinstanties worden benaderd om mensen aan te nemen.”

Krachten bundelen, was dus het devies, zegt Peter Haledo, senior adviseur participatie bij het Werkgeversservicepunt Rijnmond. Dan maakt het in eerste instantie niet zoveel uit dat de zaken achter de voordeur nog verschillend geregeld zijn. "Dat kan ook niet anders, want je hebt te maken met SW'ers, Wajongers en nieuwe instroom. Daar gelden verschillende regelingen voor, maar dat lossen we intern op. De werkgever hoeft alleen maar kenbaar te maken wat voor soort vacature beschikbaar is, om hoeveel plekken het gaat en of hij een voorkeur heeft voor een doelgroep. Dan gaan wij aan de gang."

Tips en adviezen

  • Zoek de overeenkomsten: laat medewerkers van de verschillende organisaties met elkaar kennismaken. Als je bij elkaar in de keuken kijkt, zie je sneller de overeenkomsten in aanpak en doelen.
  • Eén taakstelling: om echt als team te werken, is het belangrijk dat de team hetzelfde doel nastreeft. Dat maak je mogelijk door het team één gezamenlijk taakstelling op te leggen.
  • Zorg dat werkgevers tevreden zijn: juist om de werkzoekenden te helpen, moet je de werkgever centraal zetten. Een werkgever die medewerkers zoekt en tevreden is over de samenwerking, zal ook eerder nieuwe vacatures openen voor de doelgroep.
  • Ga gewoon van start: natuurlijk moet formeel alles keurig geregeld zijn, maar begin met de uitvoering en los de problemen op als je ze tegenkomt.

UWV en gemeente komen uit op één taakstelling

Dat klinkt eenvoudig en overtuigend, maar de praktijk is zoals altijd weerbarstig. Nadat het team was opgericht, bleek dat één grote hobbel goed functioneren in de weg stond: zowel UWV als gemeente hanteerden in eerste instantie een eigen taakstelling voor hun medewerkers. "Dat ging niet!", aldus Haledo en Laarman in koor. Laarman: "Bij samenwerking hoort één gezamenlijk doel, één taakstelling dus. Gelukkig hebben we dat snel kunnen regelen. Anders houdt iedereen toch een belang om vacatures binnen de eigen groep te houden en vooral mensen uit die doelgroep te plaatsen, waarvoor hij of zij oorspronkelijk verantwoordelijk was."

Het team Participatie wordt dus gezamenlijk beoordeeld op de prestaties. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat er voornamelijk mensen uit de SW of voornamelijk Wajongers worden geplaatst. Twee coördinatoren houden de balans in het oog. "Als we bijvoorbeeld een grote opdracht krijgen en de werkgever heeft geen duidelijke voorkeur voor mensen met de ene of andere achtergrond, verdelen we dit intern zo goed mogelijk”, vertelt Haledo. “Kwaliteit en geschiktheid van de kandidaat blijft echter voorop staan als selectiecriterium.”

Gewoon beginnen

Andere, kleinere moeilijkheden waar het team tegenaan loopt, worden gaandeweg aangepakt. Laarman: "We zijn gewoon aan de gang gegaan. Je hoeft niet te wachten tot elke plooi is gladgestreken, maar vroeger of later moet je daar wel voor zorgen. Formeel moet alles immers kloppen." Als teams samengaan, moeten bijvoorbeeld IT-systemen in elkaar worden geschoven en de interne betalingen worden geregeld. "En we willen één fysieke werkplek creëren. Dat helpt namelijk om de samenwerking verder te verbeteren."

Regionale samenwerking

Werkgevers zijn volgens Haledo en Laarman ook gebaat bij meer en intensievere samenwerking op regionaal niveau. Haledo is daar optimistisch over. "De economie en werkgelegenheid in de stad en de omliggende gemeenten zijn nauw met elkaar verbonden. Dan is het dus zinvol om regionaal zoveel mogelijk samen te werken om vacatures te vervullen en mensen uit de participatiedoelgroep aan het werk te helpen. In de regio Rotterdam/Rijnmond is al veel overleg op alle niveaus: de structuren staan. Ik zie dat dus goedkomen."

Contactpersonen

  • Saskia Laarman : sa.laarman @ rotterdam.nl - telefoon 06-10171713
  • Peter Haledo : peter.haledo @ uwv.nl - telefoon 06-50949514

 

 

 

 

 

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.