Klantarena biedt inkijk in de inclusieve praktijk

“Vaak kent men mij als die dove vrouw. ‘Doof’ onthouden mensen beter dan mijn naam. Maar ik ben in de eerste plaats Pascalle, dan vrouw, HR-professional en op de tiende plaats ben ik doof”, aan het woord Pascalle Hessels, consulent doelgroepenbeleid/participatiewet bij Kentalis. Haar verhaal in de Klantarena maakt indruk.

Pascalle Hessels was een van de deelnemers aan de ‘Klantenarena: dilemma’s op de inclusieve werkvloer’ die op de Praktijkdag 7 juni 2018 werd gegeven door regiocoördinator Marieke Mulder van De Normaalste Zaak. In een Klantarena leggen klanten of opdrachtgevers hun problemen en dilemma’s aan professionals voor, zij kunnen daar vervolgens vanuit hun expertise op reageren. Bijzonder aan de aanpak is dat ‘de klant’ – in dit geval de werkgevers - met zijn of haar dilemma centraal staat. 

En er zijn nogal wat obstakels waar werkgevers ‘op weg naar een inclusieve praktijk’ tegen aanlopen. Een werkgever wilde bij de Klantarena in juni bijvoorbeeld van professionals weten hoe om te gaan met ‘een niet-gemotiveerde groep’, die door de opdracht met gemeente aan het werk wordt gesteld. En ander werkgever vroeg advies hoe hij duurzame arbeid kon creëren in plaats van kortstondige social return opdrachten.

Tips

  • De Klantarena is ook voor werkgeversservicepunten een goed instrument om in te zetten om problemen in de praktijk boven tafel te krijgen.
  • Organiseer een Klantarena met mensen met een beperking, zodat zij zelf kunnen vertellen waar ze tegen aanlopen.
  • Zorg voor formele en informele contacten tussen mensen met een beperking en het management.

Onbekend maakt onbemind

HR-professional Hessels vroeg vooral aandacht voor het creëren van draagvlak binnen de organisatie. Hessels merkt dat ook collega’s bij Kentalis, moeite hebben om zich in iemand met een beperking te verplaatsen. “Er wordt ook vaak over het hoofd van iemand heen gesproken. Een open houding van het management is echt cruciaal. Maar onbekend maakt onbemind, een cliché, maar het blijkt helaas vaak waar. Ik raad managers echt aan om een dag mee te lopen met iemand met een beperking. Verplaats je nu eens echt, wat voor impact heeft een beperking op iemands leven?” 

Gedragsverandering op de werkvloer is complex, weet Hessels. “Mensen denken nu eenmaal in hokjes en omdenken is lastig. Daarvoor is lef nodig, op dat gebied is nog een heel terrein te winnen.” Dat wil niet zeggen dat er geen stappen worden gemaakt, benadrukt ze. ‘We zijn zoals veel bedrijven zoekende. Maar recent is bijvoorbeeld een beleidsvoorstel goedgekeurd dat mensen met een beperking beschermd bij een reorganisatie, bij garantiebanen is dat al wettelijk vastgelegd. Dat is winst.’

Meer draagvlak binnen het bedrijf

Mulder van de Normaalste Zaak noemt het opmerkelijk dat zelfs een bedrijf als Kentalis – dat is gericht op onderwijs aan doven- en slechthorenden – moeite heeft om mensen met een beperking aan te nemen of te behouden. De uitdaging voor Pascalle was ook helder; hoe zorg ik voor meer draagvlak binnen het bedrijf? Hoe creëer je ruimte voor mensen met een beperking om ook zaken als werknemersvaardigheden te leren?” 

Het creëren van draagvlak is vooral voor grotere organisaties een belangrijk issue, weet regiocoördinator Mulder. “Hoe leren we anders denken? Hoe zorgen we voor een duurzame aanpak van ons social return beleid? Dat zijn de vragen die vaak naar boven komen.”

Waardering voor de werkvorm

Volgens Mulder is de Klantarena bij uitstek een geschikt instrument om dit soort issues boven tafel te krijgen. De waardering voor de werkvorm is dan ook groot. “Een beproefd middel in het sociaal domein, maar het werkt ook met werkgevers die met allerlei vraagstukken zitten rondom het aannemen van mensen met een beperking.” De Klantarena is een zeer interactieve werkvorm. “Als professional word je meteen aangesproken op je kennis, dus je kunt eigenlijk niet niet meedoen.”

Gratis consult voor werkgevers

‘Niet praten óver maar met’, is een ander belangrijk pluspunt van klantarena. “En dan hebben we het over mensen met een beperking, maar ook over de werkgevers. Deze aanpak levert winst op voor alle deelnemers, de professionals horen de ervaringen uit de praktijk en leren van elkaars aanbevelingen. De werkgevers gaan eigenlijk met een gratis consult naar huis.”

Contact

Marieke Mulder - De Normaalste Zaak 
Tel.: 06 154 214 97

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.