Lekstroom haalt met Timing een uitzender in huis

Het is al weer vijftien jaar geleden dat Joop Koch naar Nieuwegein kwam om daar de werkgeversbenadering vorm te geven en alweer vijf jaar dat hij werkt als accountmanager bij Werk & Inkomen Lekstroom (WIL). WIL is de regionale uitvoeringsorganisatie voor Werk, Inkomensondersteuning en Schuldhulpverlening voor de gemeente Houten, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein en Lopik.

In die hoedanigheid stond hij aan de wieg van een bijzonder samenwerkingstraject; dat tussen WIL en twee (later één) uitzendbureaus. Waar in sommige arbeidsmarktregio’s wantrouwend wordt gekeken naar samenwerking met commerciële partijen, is men in het Lekstroom-gebied juist op zoek gegaan naar synergie. “WIL ziet uitzendbureaus als logische partners op de arbeidsmarkt bij de participatievraagstukken”, zegt Koch. “Niet alleen wij, maar ook een uitzendbureau heeft er belang bij zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Het samenvallen van die belangen moet je toch kunnen benutten.”

TIPS

  • Achterhaal wat mensen écht willen en dwing ze niet iets heel anders te doen; iemand uit een administratief vak gaat echt niet slagen in de logistiek
  • Zorg ervoor dat gemeenten en uitzendbureaus dezelfde taal spreken en leg uit dat je een brede doelgroep hebt waarin ook 50-plussers zitten die weer aan het werk moeten
  • Zorg dat er een klik is tussen de intercedenten van het uitzendbureau en de accountmanagers van het werkgeversservicepunt; ze moeten bereid zijn elkaar wat te gunnen
  • Afspraak is afspraak

Uitzendbureau dagdelen op locatie

Dat uitgangspunt resulteerde in een plan om met twee professionele en betrouwbare uitzendondernemers afspraken te maken over het inzetten van intercedenten op de locatie van WIL die een aantal dagdelen in de week werken voor werkzoekenden van WIL.

Twee uitzendbureaus kwamen door de selectieprocedure: USG Restart en Timing. Toen USG Restart om interne redenen afzag van deelname van de aanbesteding werd de samenwerking verder uitgewerkt met Timing, een uitzendbureau gespecialiseerd in uitvoerend werk in de logistiek, administratie, productie en logistiek.

Nieuwe collega’s van Timing

In de ontvangsthal van WIL werd een ruimte ingericht voor intercedenten van Timing. Afgesproken werd dat iedereen die zich kwam melden voor een uitkering daarna langs de nieuwe collega’s van Timing werden gestuurd. 

Dat pakte boven verwachting goed uit. Soms komt het niet eens tot een aanvraag, omdat Timing al werk heeft. Dat is in het voordeel van de werkzoekende, van Timing en van WIL, zegt Koch. “Je voorkomt dat er een heel uitkeringscircus in gang wordt gezet.”

Wantrouwen overwinnen

Koch moet wel eens wat uitleggen over de publiek-private samenwerking, want de publieke sector staat traditioneel wantrouwig tegenover ‘commerciële bedrijven’. Volgens Koch is dat wantrouwen vaak onterecht. Zo komen er in het Lekstroom-gebied dankzij de samenwerking veel kandidaten aan de slag. In 2017 zijn er 160 bijstandsgerechtigden aan het werk gekomen via Timing, van wie 55 procent in een duurzame baan. “Het moet niet gaan om klussen van anderhalve week, maar om banen van drie maanden of langer. Die afspraak is er.”

Ook Beker kent het wantrouwen dat het bedrijfsleven bij sommige ambtenaren oproept. Volgens hem kun je dat wantrouwen wegnemen door goede afspraken te maken. “Zo zijn we in Nieuwegein overeengekomen dat we een afgesproken aantal plaatsingen kostenneutraal realiseren. Dat gaat goed, want tenslotte hebben we dezelfde doelstelling; mensen aan het werk krijgen. Voor ons is dat omzet, WIL bespaart op uitkeringen.”

Vanuit de kandidaat redeneren

Werkgeversservicepunt en Timing leren ook van elkaar. “Uitzendorganisaties denken vooral vanuit de aanvraag”, zegt Beker. “Maar we leren nu meer vanuit de kandidaat te redeneren. Bij WIL nemen we daarom meer tijd voor de intake dan in de reguliere vestigingen.”

WIL deelt de klanten in vier categorieën; van goed bemiddelbaar (categorie één) tot zeer moeilijk bemiddelbaar (categorie vier). Categorie één wordt echter wel steeds kleiner. Nu de economie aantrekt, zijn vrijwel alle goed bemiddelbaren aan het werk. Koch: “Dat roept natuurlijk wel de vraag op of je een heel loket in stand moet houden voor de veertig mensen die nu nog in categorie één zitten.” 

Beker merkt dat, nu categorie één begint op te raken er wel eens wrevel ontstaat, bijvoorbeeld omdat WIL en Timing dezelfde kandidaat benaderen. “Maar dat lossen we ook wel weer op door in gesprek te gaan en te blijven.”

Categorie twee

Inmiddels verkent Timing de mogelijkheden om ook kandidaten uit categorie twee te bemiddelen. Dat zijn mensen met wie eerst nog wat moet gebeuren voordat ze de arbeidsmarkt op kunnen. Voor uitzendbureaus is dat vooralsnog onbekend terrein. WIL heeft een tool ontwikkeld om kandidaten uit categorie twee klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Koch: “Maar als Timing komt met een oplossing die beter is dan die van ons, dan gaan we daar zeker naar kijken. Bijvoorbeeld door beide oplossingen uit te proberen met twee groepen werkzoekenden.”

Omdat Timing zich richt op bemiddeling in het uitvoerend werk, sluit dat goed aan op het bestand van WIL. “Hun kandidaten verschillen niet veel van die van ons. Ze zitten hooguit al wat langer thuis”, zegt Beker. Timing vertelt werkgevers dan ook niet dat iemand via WIL komt. “Dat is ook niet relevant, omdat we gewoon de beste kandidaat selecteren.”

Beker denkt dat vooral grote steden kansen laten liggen bij het aan het werk helpen van mensen. “De samenwerking tussen ons en gemeenten als Nieuwegein en Amersfoort gaat goed. Maar bijvoorbeeld de afdeling in Utrecht is zo groot, dat het moeilijk is over en weer vertrouwen te wekken.” 

Contact

Relevante links

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.