Marktbewerkingsplan 2012 / 2013 Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam

“Ik denk regionaal als het gaat om arbeidsmarktbeleid. En heb behoefte aan één professioneel aanspreekpunt bij de overheid bij wie ik met mijn vragen terecht kan. Ik heb genoeg van de vele accounthouders, adviseurs en relatiemanagers van de diverse overheidsorganisaties die ik geregeld aan de telefoon krijg. Kunnen ze niet een beetje samenwerken? Het is toch allemaal één en dezelfde overheid?”

Zo maar een verzuchting van een werkgever in de regio Groot-Amsterdam. De partners in het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam1 (hierna: WSP) herkennen dit beeld maar al te goed. En dat is precies de reden dat zij de handen ineen slaan bij de inrichting van een gezamenlijk werkgeversservicepunt dat in november 2011 van start is gegaan.

Een tweede reden voor het inrichten van een gezamenlijk werkgeversservicepunt is de opgave vanuit het Rijk om met veel minder middelen meer mensen aan het werk te krijgen. De samenwerking met werkgevers is hierbij van cruciaal belang. Dit wordt alleen maar urgenter met de invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) per 1 januari 2013. Door deze nieuwe wet krijgen gemeenten te maken met nieuwe klantgroepen en wordt regionale samenwerking zelfs verplicht.

Binnen het WSP werken de partners op diverse terreinen van de arbeidsmarkt al samen. Denk aan arbeidsmarktonderzoek, voorlichting & advies, gezamenlijke werkgeversarrangementen en directe bemiddeling naar werk.

Dit marktbewerkingsplan richt zich op de directe bemiddeling naar werk. Het beschrijft –op basis van een gezamenlijke analyse van zowel de vraag- als de aanbodkant van de markt- de strategie om werkgevers te verblijden en verleiden met veel en goed gekwalificeerde mensen uit het klantenbestand van de samenwerkende partners. Dit op basis van samenwerking onder het motto één voor allen, allen voor één!

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.