Marktbewerkingsplan 2015 Werkplein Twente

De opdracht was om voor Twente een plan te maken voor de werving van arbeidsplaatsen voor en bemiddeling van werkzoekenden naar een baan bij reguliere werkgevers. De afspraken en de werkwijze van de partners in het Werkbedrijf Twente zijn beschreven in dit marktbewerkingsplan.

Doelstelling

Doel van het marktbewerkingsplan is het vergroten van de kans op succesvolle matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Twente. Het gaat daarbij om:

  • Bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van werkzoekenden in arbeidsmarktregio Twente. Voor de brede doelgroep werkzoekenden: zowel WW, Wajong, bijstand en dus ook de doelgroep Banenafspraak (garantiebanen).
  • Inzichtelijk maken van de regionale arbeidsmarktontwikkelingen en plannen.
  • Eenduidige ondersteuning bieden bij arbeidsmarkt- en personeelsvraagstukken.

Het plan richt zich op de bestaande situatie in Twente en sluit aan bij Twentse initiatieven op het gebied van de arbeidsmarkt, zoals het Twents arbeidsmarktperspectief 2020, het Jongerenoffensief 2.0 (voorheen Actieplan Jeugdwerkloosheid) het Techniekpact en Twente Werkt. Daarin zijn programma-of actielijnen beschreven die nader zijn uitgewerkt in concrete arbeidsmarktprojecten. Zie voor nadere informatie hierover www.regiotwente.nl.

Vond u deze pagina interessant?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.